Add parallel Print Page Options

वर मंदिरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र

131 परमेश्वरा, मी गर्विष्ठ नाही.
    मी कुणीतरी मोठा आहे असे मी वागत नाही.
मी खूप भव्य असे काही करायचा प्रयत्न करत नाही.
    मी माझ्या आवाक्या बाहेरच्या गोष्टींची चिंता कधीच करत नाही.
मी अगदी अविचल आहे.
    माझा आत्मा शांत आहे.
माझा आत्मा आईच्या कुशीत समाधान पावलेल्या
    बाळासारखा अविचल आणि शांत आहे.

इस्राएल, परमेश्वरावर विश्वास ठेव.
    त्याच्यावर आता आणि सदैव विश्वास ठेवत राहा.