Add parallel Print Page Options

धन्यवाद स्तोत्र.

100 हे पृथ्वी, परमेश्वरासाठी गा.
परमेश्वराची सेवा करताना आनंदी राहा.
    परमेश्वरासमोर आनंदी गाणी घेऊन या.
परमेश्वरच देव आहे हे लक्षात घ्या.
    त्यानेच आपल्याला निर्माण केले.
आपण त्याची माणसे आहोत.
    आपण त्याची मेंढरे आहोत.
त्याच्या शहरात धन्यवादाची गाणी घेऊन या.
    त्याच्या मंदिरात स्तुतिगीते घेऊन या.
त्याला मान द्या.
    त्याच्या नावाचा जयजयकार करा.
परमेश्वर चांगला आहे.
    त्याचे प्रेम चिरंजीव आहे.
    आपण त्याच्यावर कायम विश्वास टाकू शकतो.