A A A A A
Bible Book List

लैव्यव्यवस्था 9 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

परमेस्सर क जरिये याजकन क स्वीकृति

अठवे दिन, मूसा हारून अउ ओकरे पूतन क बोलाएस। उ इस्राएल क बुजुर्गन (नेता लोगन) क भी बोलाएस। मूसा हारून स कहेस, “आपन झुण्ड मँ स एक ठु बछवा अउ एक ठु भेड़ा ल्या। ओन मँ कउनो दोख नाहीं होइ चाही। बछवा पापबलि बरे होइ अउ भेड़ा होमबलि बरे होइ। इ सबइ गोरुअन क यहोवा क समन्वा बलि द्या। इस्राएल क लोगन स कहा, ‘पापबलि बरे एक ठु बकरा ल्या। एक बछवा अउ एक मेमना होमबलि बरे ल्या दुइनउँ एक बरिस क होइ चाही। इ सबइ जनावरन मँ कउनो दोख नाहीं होइ चाही। एक साँड अउ एक भेड़ा मेलबलि बरे ल्या। ओन जनावरन क अउर तेल स मिली भइ अन्नबलि ल्या अउ ओनका यहोवा क भेंट चढ़ावा। काहेकि आजु यहोवा क महिमा तोहरे समन्वा परगट होइ।’”

एह बरे सबहिं लोग मिलापवाला तम्बू मँ आएन अउर उ पचे ओन सबहिं चीजन क लियाएन जेनके बरे मूसा आदेस दिहे रहा। सबहिं लोग यहोवा क आगे ठाड़ भएन। मूसा कहेस, “तू पचे उहइ किह्या ह जेका यहोवा हुकुम दिहस। तू लोग यहोवा क महिमा देखब्या।”

तब मूसा हारून स कहेस, “जा अउर उ करा जेकरे बरे यहोवा हुकुम दिहे रहा। वेदी क निअरे जा अउर पापबलि अउ होमबलि चढ़ावा। इ सबइ आपन अउर लोगन क पापन क प्रायस्चित बरे करा। तू लोगन क लाई भइ बलि ल्या अउर ओका यहोवा क अर्पित करा। इ ओनके पापन बरे प्रायस्चित होइ।”

एह बरे हारून वेदी क लगे गवा। उ बछवा क पापबलि बरे मारेस। इ पापबलि खुद ओकरे अपने बरे रही। तब हारून क पूतन हारून क लगे रकत लिआएन। हारून आपन अंगुरियन क रकत मँ डाएस अउ वेदी क सींगन पइ ऍका लगाएस। तब हारून वेदी क आधार पइ रकत उड़ेरेस। 10 हारून पापबलि स चबीर्, गुर्दन अउ करेजा क संग चिपका भवा झिल्ली जमा किहेस। उ ओन सब क वेदी प जराएस। उ उहइ प्रकार किहस जउने तरह यहोवा मूसा क आदेस दिहे रहा। 11 तब हारून डेरा क बाहर गोस अउ चाम क बारेस।

12 ऍकरे पाछे, हारून होमबलि बरे जनावरन क मारेस। हारून क पूत रकत क हारून क लगे लिआएन अउ हारून वेदी क चारिहुँ कइँती रकत डाएस। 13 हारून क बेटवन ओन टूकन अउ होमबलि क मूँड़ हारून क दिहस। तब हारून ओन सबन क वेदी पइ बारेस। 14 हारून होमबलि क भितरी भागन क अउ गोड़े क धोएस अउ उ ओनका वेदी प बारेस।

15 तब हारून लोगन क बलि लावा। उ लोगन क बरे पापबलि वाला बोकॅरा क मारेस। उ बोकरा क पहिले क नाई पापबलि बरे चढ़ाएस। 16 हारून होमबलि लावा अउ उ उ बलि चढ़ाएस। वइसेन ही जइसे यहोवा आदेस दिहेस। 17 हारून अन्नबलि क वेदी क लगे लिआवा। उ मूठी भइ अनाज लिहस। अउ भिन्सारे क नित्य बलि क संग उ वेदी प धरेस।

18 हारून लोगन बरे मेलबलि क साँड़ अउ भेड़ा क मारेस। हारून क बेटवन रकत क हारून क लगे लिआएन। हारून इ रकत क वेदी क चारिहुँ कइँती उड़ेरेस। 19 हारून क बेटवन साँड़ अउ भेड़ा क चबीर् भी लाएन। उ पचे साथ ही साथ चबीर् भरी पूँछ, भितरी भाग क ढकइवाली चबीर्, गुर्दन अउ करेजन स चिपका भवा झिल्ली भी लिआएन। 20 हारून क बेटवन चबीर् क इ सबइ भागन क साँड़ अउ भेड़ा क छाती प धरेस। हारून चबीर् क भागन क लइके ओका वेदी पइ बारेस। 21 मूसा क आदेस क मुताबिक हारून छातियन अउ दाई जाँघ क उत्तोलन भेंट बरे यहोवा क समन्वा हाथन मँ ऊपर उठाएस।

22 तब हारून आपन हाथ लोगन कइँती उठाएस अउ ओनका आसीर्बाद दिहस। हारून पापबलि, होमबलि अउ मेलबलि क चढ़ावइ क पाछे वेदी स तरखाले उतरि आवा।

23 मूसा अउ हारून मिलापवाला तम्बू मँ गएन। ओकर पाछे हुआँ स बाहेर आइके उ पचे लोगन क आसीर्बाद दिहन। अउर यहोवा क तेज सबहिं लोगन क समन्वा परगट भवा। 24 यहोवा स आगी परगट भइ अउ उ वेदी पइ होमबलि अउ चबीर् क जराएस। सबहिं लोगन जब इ लखेन तउ उ पचे चिल्लानेन अउ उ पचे धरती पइ भहराइके प्रणाम किहेन।

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes