Add parallel Print Page Options

परमेश्वरले सारा जातिहरूका न्याय गर्नु हुनेछ

66 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“स्वर्ग मेरो सिंहासन हो,
    र पृथ्वी मेरो पाउदान हो।
यसर्थ, के तिमीहरू मेरा निम्ति एउटा घर बनाउन सक्छौ? अँहँ!
तिमीहरूले मेरा निम्ति घर बनाउन सक्तैनौं।
    के तिमीहरू मेरो आरामकोलागि एउटा जग्गा बनाउनु सक्छौ? अँहँ!
म आफैंले सम्पूर्ण चीजहरू बनाएँ।
    सबै चीजहरू यहाँ छन् किनभने तिनीहरू सबै मैले बनाएका हुन्।” परमप्रभुले नै ती कुराहरू भन्नुभयो।
मैले गरीब, दु:खी मानिसहरूलाई हेरचाह गरें,
    मैले मेरो वचन पालन गर्नेहरूलाई हेरचाह गरें।
कतिपय मानिसहरूले बलिदानको नाउँमा साँढेहरू मार्छन्।
    तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई पनि कुट्छन्।
ती मानिसहरूले बलिदानको नाउँमा थुमाहरू मार्दछन्
    तर तिनीहरूले कुकुरहरूको घाँटी भाँच्दछन्।
    ती मानिसहरूले धानहरू पनि अर्पण गर्दछन्।
तर तिनीहरूले साथ-साथै सुँगुरको रगतहरू चडाउँछन्।
ती मानिसहरू धूपहरू जलाउँदछन्
    तर तिनीहरूले निरर्थक मूर्तिहरू पनि पूज्दछन्।
ती मानिसहरू आफूले रोजेका बाटाहरू हिँड्छन्
    साथै डरलाग्दो मूर्तिहरू पनि मन पराउँछन्।
यसैले तिनीहरूका आफ्नै छलकपट चलाउन भन्ने निर्णय गरें।
    मेरो तात्पर्य र मैले तिनीहरूलाई दण्ड दिएँ,
तिमीहरूले असाध्य डराउने चीजहरू चलाएँ।
    मैले ती मानिसहरूलाई बोलाएँ तर तिनीहरूले सुनेनन्।
म तिमीहरूसित बोलें तर तिनीहरूले कानमा तेल हाले।
    यसैले म त्यही कुरा तिनीहरूकालागि गर्नेछु।
तिनीहरूले त्यस्ता कामहरू गरे जुन मैले दुष्टपूर्ण काम भनें।
    तिनीहरूले मैले मन नपराएका कामहरू गरे।”

तिमीहरूले परमप्रभुका आज्ञाहरू पालन गर्छौ भने,
    परमप्रभुले भन्नु भएका कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ।
“तिमीहरूका दाज्यू-भाइहरूले तिमीहरूलाई घृणा गरे,
    तिनीहरू तिमीहरूका विरोधी भए किनभने तिमीहरूले मलाई पछ्यायौ।
तिमीहरूका दाज्यू-भाइहरूले भने,
    ‘हामी तिमीहरूकहाँ फर्केर आउनेछौं जब परमप्रभु सम्मानित हुनुहुन्छ।’
    ती दुष्ट मानिसहरू दण्डित हुने नै छ।”

दण्ड र नयाँ राष्ट्र

सुन! ती शहर र मन्दिरबाट होहल्ला आइरहेछ। त्यो परमप्रभुले शत्रुहरूलाई दण्ड दिनु भइरहेको होहल्ला हो। परमप्रभुले तिनीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड नै तिनीहरूलाई दिनु भइरहेछ।

7-8 “एकजना स्त्रीले प्रसव वेदना अनुभव नगरी नानी जन्माउँदिन। एकजना स्त्रीले जन्मेको छोरोको मुख हेर्न अघि प्रसव वेदनाको अनुभव गरेकी हुनुपर्छ। यस्तै प्रकारले कसैले पनि एकै दिनमा नयाँ संसार बनिएको देखेनन्। कुनै मानिसले पनि एकै दिनमा नयाँ राष्ट्र प्रारम्भ भएको सुनेनन्। त्यो देशले नयाँ शिशु जन्माउँदा जस्तै प्रथम पीडा पाउनै पर्छ। प्रसव वेदनाको अनुभव पछि भूमिले उसको बालकलाई जन्म दिन्छ, एक नयाँ राष्ट्र। त्यसरी नै, म कसैलाई प्रसव वेदनाको अनुभव नगरी नानी जन्माउने अनुमति दिँदिनँ।”

परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “म वचन दिन्छु, यदि तिमीलाई प्रसव वेदना अनुभव हुन्छ भने तब म नयाँ राष्ट्र जन्माउनलाई तिमीलाई रोक्ने छैन्।” तिमीहरूका परमेश्वरले यस्तो भन्नुभयो:

10 हे यरूशलेम खुशी हौ! सारा मानिसहरू,
जसले यरूशलेमलाई प्रेम गर्छ, तिमीहरू पनि खुशी हौ!
    दु:खका दिनहरू यरूशलेम प्रति घटे, यसैले कतिजना तिमीहरू दु:खी छौ।
11 तिमीहरू खुसी हौ किनकी तिमीहरूले दया प्राप्त गर्नेछौ,
    जसरी स्तनबाट “दूध” आउँदछ।
त्यसरिनै यरूशलेमको “दूधले” तिमीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नेछ।
    तिमीहरूले दूध पिउँनेछौ अनि यरूशलेमको महिमाको आनन्द उठाउनेछौ।

12 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ:
“हेर, म तिमीहरूलाई शान्ति प्रदान गर्नेछु त्यो शान्ति ठूलो नदी सरह बग्नेछ।
    पृथ्वीमा भएका सारा जातिहरूको धनसम्पत्ति बाढी जस्तो बग्दै तिमीहरूकहाँ आउनेछ।
अनि स-सना शिशुहरू जस्तै तिमीहरूले त्यो ‘दूध’ पिउनेछौ,
    म तिमीहरूलाई मेरो आफ्नै पाखुराहरूमा उठाउनेछु,
    अनि मेरो गोडाहरूमा उफार्नेछ।
13 म तिमीहरूलाई एउटा आमाले आफ्नो बालकलाई गरेकी जस्तै सान्तवना दिनेछु।
    अनि तिमीहरू यरूशलेममा हुनेछौ जब म तिमीहरूलाई सान्तवना दिइरहेको हुनेछु।”

14 तिमीहरूले ती चीजहरू देख्नेछौ जसले तिमीहरूलाई साँच्चै आनन्दित तुल्याउनेछ।
    तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ र घाँस जस्तो बढ्नेछौ।
परमप्रभुका सेवकहरूले उहाँको शक्ति देख्नेछन्,
    तर उहाँका शत्रुहरूले उहाँको रिस मात्र देख्नेछन्।
15 हेर, परमप्रभु आगोसित आउँदै हुनुहुन्छ।
    परमप्रभुको सिपाहीहरू आँधी-बेहेरी झैं आउँदै छन्।
परमप्रभुको आफ्ना क्रोधले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ।
    परमप्रभुले क्रोधको राँको जलाएर तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ।
16 परमप्रभुले मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ।
    तब परमप्रभुले मानिसहरूलाई आगो र उहाँको तरवारले नाश गर्नेहुनेछ।
    परमप्रभुले धेरैलाई नाश गर्नुहुनेछ।

17 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ती मानिसहरूले आफ्नो विशेष बगैंचामा पूजा गर्न आफैलाई पवित्र बनाउन आफैं धोई पखाली गरें। ती मानिसहरूले तिनीहरूका विशेष बगैंचाहरूमा एकैसाथ अनुशरण गरे। तब तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरू पूजे। तर, परमप्रभुले ती सारा मानिसहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ।ती मानिसहरूले सुँगुरहरू, मूसाहरू र अन्य मैला कुराहरूको मासु खान्छन्। तर, सम्पूर्ण ती मानिसहरू नाश हुनेछन्।” परमप्रभु स्वयंले ती कुराहरू भन्नुभयो।

18 “म जान्दछु, ती मानिसहरूसँग नराम्रो विचारहरू थिए र नराम्रो कामहरू गरे। यसकारण म तिनीहरूलाई दण्ड दिन आइरहेकोछु। म सबै राष्ट्रहरू र मानिसहरू बटुल्नेछु। सबै मानिसहरूसँगै आउनेछन् अनि मेरो शक्ति देख्नेछन्। 19 मैले केही मानिसहरूमा चिन्ह लगाएँ, म तिनीहरूलाई बँचाउनेछु। म सुरक्षित मानिसहरू मध्ये केहीलाई तर्शीश राष्ट्र अनि लिबिया, लूदी (धनुधारीको देश) तूबल, याबान अनि टाढा-टाढा देशहरूमा पठाउनेछु। ती मानिसहरूले मेरा शिक्षाहरू कहिल्यै सुनेका छैनन्। ती मानिसहरूले मेरो महिमा कहिल्ये देखेका छैनन्। यसकारण यी सुरक्षित मानिसहरूले ती राष्ट्रहरूलाई मेरो बारेमा बताउनेछन्। 20 यसर्थ जीवित मानिसहरूले ती जातिहरूलाई मेरो विषयमा बताउनेछन्। तिनीहरूलाई मेरो पवित्र पर्वत, यरूशलेममा ल्याउनेछन्। तिनीहरूका दाज्यू-भाइ र दिदी-बहिनी, घोडाहरूमा गधाहरूमा र ऊँटहरूमा र साथै रथहरू अनि माल गाडीहरूमा चढेर आउँनेछन्। तिम्रा दाज्यू-भाइ अनि दिदी-बहिनीहरू त्यस्ता उपहार जस्ता हुनेछन जस्तो इस्राएलका मानिसहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा सफा थालहरूमा ल्याउँदछ। 21 म तिनीहरू मध्ये पूजाहारी र लेवीहरू छान्नेछु।” परमप्रभु स्वयंले यी कुराहरू भन्नुभयो।

नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वी

22 “म नयाँ पृथ्वी बनाउनेछु। अनि सदा-सर्वदा रहने नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाउनेछु। यस्तै प्रकारले, तिमीहरूका नाउँहरू र तिमीहरूका नानीहरू सदा-सर्वदा मसँग हुनेछन्। 23 सारा मानिसहरू प्रत्येक आराधनाको दिनमा मकहाँ उपासना गर्न आउनेछन् तिनीहरू प्रत्येक विश्राम दिन र प्रत्येक महिनाको प्रथमा दिन आउनेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

24 “ती मानिसहरू मेरो पवित्र शहरमा हुनेछन्। अनि यदि तिनीहरू बाहिर गए भने तिनीहरूले मृत शरीरहरू देख्नेछन जसले मेरो विरूद्धमा पाप गरेका थिए। तिनीहरूका शरीरहरूमा कीराहरू लाग्नेछन् र ती कीराहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्। आगोले ती शरीरहरू जलाउनेछ र त्यो आगो कहिल्यै निभ्ने छैन।”

Bible Gateway Sponsors