A A A A A
Bible Book List

यशैया 65 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

सम्पूर्ण मानिसहरूले परमेश्वरको बारेमा जान्नेछन्

65 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “मैले ती मानिसहरूलाई सहयोग गरें जो मसँग सल्लाह गर्न आएनन्। जसले मलाई भेटे उनीहरूले मलाई खोज्न आएनन्। जसले मेरो नामै लिएनन्। त्यो जातिलाई मैले भने, ‘हेर, म यहाँ छु, मलाई हेर।’

“म ती मानिसहरूलाई स्वीकार गर्न तयार छु जो मेरो विरूद्धमा उठेकाछन्। मकहाँ तिनीहरू आऊन, भनेर म पर्खीरहेछु। तर तिनीहरू लगातार त्यसरी नै बाँचे जुन असल होइन्। तिनीहरूले आफ्ना मनले जे चाहे त्यही गरे। ती मानिसहरू मसित छन अनि मलाई सधैँ रिस उठाउँछन्। तिनीहरूले बलिहरू चढाउँछन् र आफ्नो विशेष बगैंचाहरूमा धूपहरू जलाउँछन्। ती मानिसहरू चिहानहरू माझमा बस्दछन्। तिनीहरू मृत मानिसहरूबाट समाचार पर्खन्छन्। तिनीहरू मुर्दाहरू बीचमा बस्दछन्। तिनीहरू सुँगुरको मासु खान्छन्। तिनीहरूको काँटा र धुपौरोहरू सडेका मासुले गर्दा डरलाग्दो मैला छन्। तर ती मानिसहरूले अरूलाई भन्दछन, ‘मेरो नजिक नआऊ! मैले तिमीहरूलाई शुद्ध नपारून्जेलसम्म मलाई नछोऊ।’ ती मानिसहरू मेरो नाकको धूवाँ जस्तै छन्, अनि सब समय तिनीहरूको आगो बल्दछ।”

इस्राएल दण्डित हुनै पर्छ

“हेर, यहाँ एक हिसाब छ त्यो तिर्नै पर्छ। यो हिसाबले तिमीहरू आफ्ना पापहरूका दोषी भएको दर्शाउँछ। यो हिसाब नतिरून्जेल सम्म म चूपचाप बस्ने छैन अनि म दण्ड दिएर तिनीहरूलाई हिसाब तिर्न लगाउनेछु। तिमीहरूका पापहरू र तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूका पापहरू बराबरी छन्।” परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, “पर्वतहरूमा धूपहरू जलाएर ती पापहरू गरे। तिनीहरूले ती पहाडहरूमा मलाई लज्जित पारे। अनि मैले तिनीहरूलाई प्रथम दण्ड दिएँ। तिनीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड मैले दिएँ।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “जब अङ्गुरका झुप्पाहरूमा दाखरस रहन्छ, मानिसहरूले त्यसबाट निचोरेर दाखरस निकाल्छन्। तर तिनीहरू अङ्गुर नष्ट गर्दैनन्। म आफ्ना सेवकहरूलाई त्यसै नै गर्नेछु। म तिनीहरूलाई पूरै ध्वंश पार्ने छैन। म याकूबका सन्तानहरूबाट केही वंश राख्नेछु। यहूदाका मानिसहरूले मेरो पर्वत पाउने छौ। मेरो सेवकहरू त्यहाँ बस्नेछन्। म ती मानिसहरू छान्ने छु जो त्यहाँ बस्नेछ। 10 तब शारोनका बेंसी भेंडाहरूलाई चर्ने चरन हुनेछ। आकोरका बेंसी आराम गर्ने ठाउँ हुनेछ। यी सम्पूर्ण थोकहरू मेरा मानिसहरूका लागि हुन् जसले मलाई खोज्दछन्।

11 “तर तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्याग्यौ, यसैले तिमीहरू दण्डित हुनेछौ। तिमीहरूले मेरो पवित्र पर्वत भुल्यौ। तिमीहरूले भाग्यलाई मान्न थाल्यौ। तिमीहरूले झूटो देवताहरूको भाग्य-देवलाई मान्न थाल्यौ। 12 तर म तिमीहरूको भविष्यको निर्णय गर्दछु। अनि तिमीहरू तरवारद्वारा मारिनेछौ, सबै भनेर पनि निर्णय गर्दछु। तिमीहरू सबै नै मारिने छौ। किनभने मैले तिमीहरूलाई बोलाएँ तर तिमीहरूले अस्वीकार गर्यौ, जवाफ दिएनौ। म तिमीहरूसँग बोलें अनि तिमीहरूले सुनेनौ। तिमीहरूले त्यही काम गर्यौ जुन मैले पापपूर्ण हो भनें। मैले मन नपराउने कामहरू नै तिमीहरूले गर्ने निर्णय गर्यौ।”

13 यसकारण परमप्रभु मेरो मालिकले यी कुराहरू भन्नुभयो:
“मेरा दासहरूले खानेछन्।
    तर तिमीहरू दुष्ट मानिसहरू भने भोको हुनेछौ।
मेरा दासहरूले पिउनेछन्
    तर दुष्ट मानिसहरू तिर्खाउनेछन्।
मेरा दासहरू खुशी हुनेछन्,
    तर दुष्ट मानिसहरू लज्जित हुनेछन्।
14 मेरा दासहरू आनन्दले खुशी हुनेछन्,
    तर दुष्ट मानिसहरू दु:खले रूनेछन्।
तिमीहरूका आत्माहरू टुटेका छन्
    अनि तिमीहरू दु:खी छौ।
15 तिमीहरूको नाउँ मेरा दासहरूकालागि एक नराम्रो शब्द हुनेछ।
परमप्रभु मेरो मालिकले तिमीहरूलाई मार्नु हुन्छ,
    अनि उहाँले आफ्ना दासहरूलाई नयाँ नाउँले बोलाउनु हुन्छ।
16 अहिले जो तिमीहरूले पृथ्वीको नाउँमा आशीर्वाद दिइरहेका छन्।
    तिनीहरूले भविष्यमा पनि परमेश्वर जसमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ,
    उहाँको नाउँमा आशीर्वाद दिनेछन्।
मानिसहरू जसले पृथ्वीमा कसम खाने गर्छन्,
    तिनीहरूले सत्यका परमेश्वरद्वारा त्यसो गर्छन्।
किनभने विगतका पीडाहरू बिर्सिसकेको हुनेछ।
    मेरा मानिसहरूले फेरि ती पीडाहरू कहिल्यै सम्झिने छैनन्।”

नयाँ समय आइरहेछ

17 “म नयाँ आकाश र पृथ्वी बनाउनेछु।
मानिसहरूले विगतका कुराहरू सम्झने छैनन्।
    तिनीहरूले ती कुनै पनि कुरा सम्झने छैन।
18 मेरा मानिसहरू खुशी हुनेछन्।
    तिनीहरू सदा-सर्वदा आनन्दित हुनेछन्।
किनभने म नै बनाउनेछु,
म यरूशलेमलाई आनन्दले भरिपूर्ण बनाउने छु,
    अनि म तिनीहरूलाई आनन्दित मानिसहरू बनाउनेछु।

19 “तब म यरूशलेमसँग आनन्दित हुनेछु।
    म मेरा मानिसहरूसँग खुशी हुनेछु।
त्यहाँ फेरि कहिल्यै पनि कोलाहल,
    र कष्ट हुनेछैन्।
20 त्यहाँ त्यस शहरमा कुनै पनि यस्तो नानी हुने छैन,
जुन जन्मेर केही दिन मात्र बाँच्दछ।
    त्यस शहरमा छोटो आयु लिएर बाँच्ने कुनै मानिस हुनेछैन।
प्रत्येक बालक लामो आयु लिएर बाँच्दछ,
    अनि प्रत्येक मानिस धेरै लामो समयसम्म बाँच्नेछ।
सय बर्ष सम्म बाँच्ने मानिसलाई जवान नै ठानिने छ।
    अनि जुन मानिस सय बर्ष सम्म पनि बाँच्दैन,
    उसलाई श्रापित भएको ठानिन्छ।

21 “त्यस शहरमा यदि कसैले घर बनाउँछ भने,
त्यो मानिस त्यहीं बस्नेछ।
    यदि कसैले दाखहरूका बोट बगैंचामा रोप्दछ भने,
    त्यस मानिसले त्यही बगैंचाबाट दाख फलहरू खानेछ।
22 कहिल्यै पनि एकजनाले घर बनाउने छैन,
    अनि अर्को मानिस त्यसमा बस्ने छैन्।
कहिल्यै पनि एकजनाले बगैंचा लगाउने छैन
    अनि अर्को मानिसले बगैंचाको फलफूल खाने छैन्।
मेरा मानिसहरू रूखहरू बाँचुन्जेल सम्म बाँच्नेछन्।
    मैले रोजेका मानिसहरू आफूले बनाएका चीजहरू प्रसन्न भएर लिनेछन्।
23 स्त्रीहरू मरेका नानी जन्माउँनका लागि कहिल्ये पनि फेरि कष्ट गर्ने छैनन्।
    स्त्रीहरू नानी जन्माउने बेलामा के कस्तो घटना होला भनेर डराउने छैनन्।
मेरा सारा मानिसहरू र उनीहरूका बालकहरू परमप्रभुकै आशिष परेका हुनेछन्।
24 तिनीहरूले भन्नु अघि नै म तिनीहरूको खाँचो के छ जान्दछु।
    अनि तिनीहरूले आफ्नो दावी राख्न अघि नै म तिनीहरूलाई सहायता गर्नेछु।
25 ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन्।
    सिंहहरू र गोरूहरूसँगै पराल खानेछन्।
    मेरो पवित्र पर्वतमा कसैले कसैलाई डर देखाउने
अनि चोट पुर्याउनेछैन्।”
परमप्रभुले यी सबै कुराहरू भन्नुभयो।

Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes