A A A A A
Bible Book List

यर्मिया 50 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

बाबेलको बारेमा सन्देश

50 यो सन्देशमा परमप्रभुले अगमवक्ता यर्मियाको मुखबाट बाबेल र यसको देश विषयमा भन्नुभयो।

“प्रत्येक जाति-जातिलाई यो घोषण गर,
    झण्डा उठाऊ र सन्देश प्रचार गर।
सम्पूर्ण सन्देश सुनाऊ र भन,
    ‘बाबेलको राज्य कब्जा गरिनेछ।
    बाल देवता लाजको पात्र हुनेछ।
    मरोदक देवता भयभीत हुनेछ।
बाबेलका मूर्तीहरू लज्जित हुनेछन्।
    उसका देवताका मूर्तिहरू त्रासित हुनेछन्।’
उत्तर दिशाबाट आएर एउटा जातिले बाबेलमाथि आक्रमण गर्नेछ।
    त्यो जातिले बाबेललाई, जन-शून्य मरुभूमि तुल्य पार्ने छ,
कुनै मानिस पनि त्यहाँ बस्ने छैन्।
    दुवै मानिस जाति र पशुहरू त्यहाँबाट भागेर जानेछन्।”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यसबेला इस्राएलका मानिसहरू
    अनि यहूदाका मानिसहरू एकैजुट हुनेछन्।
तिनीहरू सँग-सँगै रूने छन्।
    अनि सँगै, तिनीहरू आफ्ना परमेश्वरलाई खोज्न जानेछन्।
ती मानिसहरूले सियोनमा कसरी जाने, सोध्ने छन्।
    तिनीहरू त्यही दिशातर्फ जान थाल्नेछन्।
ती मानिसहरूले भन्ने छन्, ‘आऊ, हामी परमेश्वरकहाँ सम्मिलित हौं।
    एक त्यस्तो करार गरौं जुन सदा-सर्वदा रहनेछ।
    एक त्यस्तो करार गरौं जुन कहिल्यै भूलिने छैन्।’

“मेरो मानिसहरू हराएका भेंडा जस्तै भएका छन्।
    तिनीहरूका गोठालाहरूले तिनीहरूलाई कुमार्गमा डोर्याए।
तिनीहरूका अगुवाहरूले तिनीहरूलाई,
पर्वत र पहाडहरूमा लक्ष्यहीन घुमी हिडने बनाए।
    यसर्थ तिनीहरूले आफ्ना मूल वासस्थान पनि बिर्सिए।
ज-जसले मेरो मानिसहरूलाई भेटे तिनीहरूलाई चोट पुर्याए।
    तिनीहरूका शत्रुहरूले भने,
‘हामीले गल्ती काम गरेका छैनौ
    किनभने ती मानिसहरूले परमेश्वरको विरूद्ध पाप गरे
जो तिनीहरूका साँचो आश्रय (घर) थियो।
    तिनीहरूका पिताहरूले विश्वास गरेका परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।’

“बाबेलबाट भाग।
    कल्दीहरूका भूमि छाडिदेऊ।
    बगालको अघि साँढ भेंडा़ जस्तै होऊ।
म उपद्रव मच्चाउनेछु
र उत्तरबाट धेरै जातिहरू ल्याउनेछु।
यी जातिहरूको समूह बाबेलको विरूद्ध युद्ध लड्न अघि आउनेछन्।
तिनीहरूले बाबेललाई आफ्नो अधीनमा पार्नेछन्।
तिनीहरूको काँड सिपालु लडाकुहरू झैं छन्
    र एउटै काँड पनि व्यर्थ जाँदैन्।
10 ती शत्रुहरूले कल्दी मानिसहरूको सारा सम्पत्तिहरू लैजाने छन्।
    लूटेको सम्पत्तिले तिनीहरू पूर्ण हुनेछन्।”
परमप्रभुले ती कुराहरू भन्नुभयो।

11 “बाबेल, तिमी उत्तेजित र खुशी छौ।
    किनभने तिमीले मेरो पैतृक सम्पत्ति लूट्यौ।
तिमी हरियो घाँसमाथि कोरली गाई झैं नाचिरहेका छौ।
    तिमीहरू घोडाहरू झैं हिन्न लागिरहेका छौं।
12 तर तिमीहरूकी आमा जसले तिमीलाई जन्म दिईन
    तिनी धेरै लज्जित हुनेछन्।
बाबेल सबै जाति-जातिहरू माझ नगन्य हुनेछ।
    ऊ उदास र सूख्खा मरुभूमि हुनेछ।
13 परमप्रभुले आफ्नो क्रोध देखाउनु हुनेछ।
    बाबेल पूर्ण रूपले उजाड हुनेछ
    अनि त्यहाँ कोही पनि बस्ने छैन।
प्रत्येक यात्री जो बाबेल भएर जान्छ त्यो अचम्मित हुनेछ
    र त्यसको घाउहरू देखेर खिसी गर्नेछ।

14 “बाबेलसित युद्धको लागि तैयार होऊ।
    बाबेलमाथि काँडहरू हान,
    तिमीहरूको एउटा काँड पनि नजोगाऊ,
किनभने यसले परमप्रभु विरूद्ध पाप गरेको छ।
15 सिपाहीहरूले बाबेललाई घेरे
    अनि विजय ध्वनि सुनाऊ।
बाबेलले आत्मासमर्पण गरेकोछ।
    उसका पर्खालहरू
र धरहराहरू धराशायी गराइयो।
    यो परमप्रभुबाट प्रतिशोध हो।
ऊमाथि वैरशुद्धि गर।
    अन्य जातिहरूलाई उसले के गर्यो
तिमीहरू उसलाई त्यसै गर।
16 तिनीहरूलाई अन्न रोप्न नदेऊ।
    तिनीहरूलाई बाली काट्न नदेऊ।
अहिले शत्रुका सिपाहीहरू आएका छन्।
प्रत्येक मानिस र तिनीहरू
    आफ्नो-आफ्नो गाऊँमा जाउन,
आफ्नो-आफ्नो देशमा जाउन।

17 “इस्राएल भेंडा़को बथान जस्तो छ,
    जो देशभरि नै छरिएका थिए।
इस्राएल भेंडा़को बथान जस्तो छ
जसलाई सिंहले खेद्‌दै सबै ठाँउमा छरपष्ट पारेकोछ।
    जसले उसलाई पहिला खानेसिंह अश्शूरको राजा हो।
अन्तिम सिंह जसले उसका हड्डीहरू तोड्यो
    त्यो बाबेलका राजा नबूकदनेस्सर हो।
18 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ:
‘म बाबेलका राजा र उसको देशलाई दण्ड दिनेछु,
    त्यही तरीकाले जसरी मैले अश्शूरका राजालाई दण्ड दिएको थिएँ।

19 “‘म इस्राएललाई फेरि फर्काएर आफ्नै ठाउँमा ल्याउने छु।
    तिनीहरूले कर्मेल र बाशानको चरण भूमिमा खुवाउनेछन्।
    तिनीहरू खाएर तृप्त हुनेछन्।
    तिनीहरूले एप्रैम र गिलादका डाँडाहरूमा खाएर तृप्त हुनेछन्।’”
20 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यस बेला, तिनीहरूले इस्राएलको अधर्म,
खोज्ने प्रयास गर्नेछन्।
    तर तिनीहरूले कुनै अधर्म पाउने छैनन।
तिनीहरूले यहूदाको पापहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछन्
    तर तिनीहरूले कुनै पापहरू पाउने छैनन
किनभने जसलाई मैले बचाएँ,
तिनीहरूको पाप क्षमा गरेकोछु।”

21 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “मरातैमको देशलाई आक्रमण गर।
    पकोदमा बस्ने मानिसहरूमाथि आक्रमण गर।
    तिनीहरूमाथि आक्रमण गर
    तिनीहरूलाई मार अनि सर्वनाश पार।
    मैले जुन कुरो दिएँ ती सब गर।

22 “सारा देशभरि नै युद्धको कोलाहल सुनिन सक्छ।
    यो विनाशको कोलाहल हो।
23 त्यो देश जसले सारा पृथ्वीलाई नै
    मार्तोलले हिर्कायो,
त्यो कटिएको छ र टुक्रिएको छ।
    बाबेल जाति-जातिहरू माझ प्राणीहीन भएकोछ।
24 हे बाबेल, मैले तिमीलाई पासो थापें
    अनि तिमीले थाहा पाउन अघि नै पक्राउ पर्यौ।
तिमी परमेश्वरको विरूद्ध लड्‌यौ,
    यसकारण तिमी बन्दी भयौ।
25 परमप्रभुले आफ्नो अस्त्र-घर उघार्नु भयो
    अनि क्रोधको हात-हतियार निकाल्नु भयो।
मेरो मालिक, सेनाहरूका परमप्रभुले ती हतियारहरू निकाल्नु भयो,
    किनभने उहाँले कल्दीहरूका देशमा आफ्नो काम गर्नु थियो।

26 “सुदूरदेशबाट पनि बाबेलको विरूद्ध आऊ।
    अन्न-भण्डारहरू तोडी देऊ,
अन्नको थुप्रो झैं बाबेललाई थुपार
    अनि बाबेललाई पूर्ण नष्ट पार,
र कसैलाई पनि बाँच्न नदेऊ।
27 सारा साँढेहरू मार।
    तिनीहरूलाई कसाइकहाँ जानदेऊ।
तिनीहरूलाई धिक्कार!
    तिनीहरूका निम्ति दण्ड पाउने समय आएकोछ।
28 मानिसहरू बाबेलबाट भागिरहेका छन्।
    मानिसहरू जो बाबेलबाट बाँचेर आएकाछन्
तिनीहरू भन्दैछन्,
    ‘परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले उहाँको
    र उहाँको मन्दिरको लागि प्रतिशोध लिनु भएकोछ।’

29 “काँडहरू हान्ने मानिसहरूलाई बोलाऊ,
    तिनीहरूलाई बाबेलमाथि काँड हान्नु भन।
शहर घेराबन्दी गर्नु भन।
    कसैलाई पनि नछोड।
तिनीहरूका कुकर्मका फल देऊ।
    अन्य जातिहरूलाई जसो गरेकी थिई
त्यसलाई त्यसै गर,
    किनभने इस्राएलका एक मात्र पवित्र
    परमप्रभु विरूद्ध बाबेलले विद्रोह गरेको हो।
30 त्यस समय बाबेलका जवानहरूलाई गल्लीहरूमा मारिनेछ
    र सेनाहरू मर्नेछन्।”
परमप्रभुले यो कुरा भन्नुभयो।

31 “बाबेल तिमी अति अंहकारी छौ
    अनि म तिम्रो विरूद्ध छु।”
    हाम्रो मालिक, सेनाहरूका परमप्रभुले भन्नुहुन्छ,
“तिम्रो दिन आएकोछ,
    म तिमीलाई दण्ड दिनेछु।
32 घमण्डी बाबेल ठोकिएर लड्नेछ
    अनि कसैले पनि उनलाई उठाउने छैन।
म उसको शहरहरूमा आगो लगाउनेछु
    अनि उसको वरिपरि भएका प्रत्येक कुरो नै जल्नेछ।”

33 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“इस्राएल र यहूदाका मानिसहरूलाई शत्रुहरूले बन्दी बनाई लगियो।
    तिनीहरूलाई कैद गर्नेहरूले तिनीहरूलाई पक्रेर राखेका छन्,
    र मुक्त पार्न अस्वीकार गरे।
34 तर तिनीहरूका उद्धारक शक्तिशाली हुनुहुन्छ।
    उहाँको नाउँ ‘सेनाहरूका परमप्रभु’ हो।
उहाँले तिनीहरूको मामलामा वकालत गर्नुहुनेछ,
    र पृथ्वीलाई आराम दिनुहुनेछ।
तर बाबेलमा बस्ने मानिसहरूलाई उहाँले शान्ति दिनु हुनेछैन।”

35 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“बाबेलका बासिन्दाहरू,
राजाका हाकिमहरू
    र ज्ञानीहरूको विरूद्ध तरवार छ।
36 हे तरवार! अगमवक्ताहरूलाई हिर्काऊ
    ताकि तिनीहरू मूर्ख बनुन्,
बाबेलका सिपाहीहरूलाई मार
    ताकि तिनीहरू भयभीत हुन्।
37 तरवार, बाबेलका घोडाहरू, रथहरूलाई मार।
अन्य देशका भाडाका सिपाहीहरूलाई मार
    ताकि तिनीहरू स्त्रीहरू जस्तो डराउन्।
तरवार, बाबेलको गाडधनहरूमाथि जाइलाग
    ताकि तिनीहरू लुटिउन्।
38 तरवार! पानीको मुहानहरू काट
    ताकि मुहानहरू सुकुन।
किनभने बाबेलमा धेरै मूर्तिहरू छन्
    अनि तिनीहरू मूर्तिका निम्ति पागल हुन्छन्।
39 बाबेल फेरि मानिसहरूले भरिने छैन।
जङ्गली कुकुरहरू, शुतुरमूर्गहरू, र अन्य पशु-प्राणीहरू त्यहाँ बस्नेछन्,
    तर त्यहाँ फेरि कोही मानिस रहने छैन।
40 परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई पूर्ण रूपले ध्वंस पार्नु भयो
    अनि त्यसका वरिपरिका शहरहरू पनि ध्वंस पारिदिनु भयो।
अनि ती शहरहरूमा अब कोही पनि बस्ने छैन।
    त्यस्तै प्रकारले, कुनै मानिस बाबेलमा बस्ने छैन्।
अनि कोही मानिस त्यहाँ बस्न जाने छैन।
परमप्रभु परमेश्वरले यो कुरा भन्नु भयो।

41 “हेर! उत्तर दिशाबाट मानिसहरू आइरहेका छन्।
    एक शक्तिशाली जाति
र धेरै राजाहरू पृथ्वी वरिपरिबाट आइरहेका छन्।
42 तिनीहरूका सेनाहरूसँग धनुहरू र भालाहरू छन्।
    सिपाहीहरू निष्ठूर छन्।
    तिनीहरूमा दया छैन।
सैनिकहरू घोडाहरूमा चढेर आउनेछन्
    अनि तिनीहरूको अवाज समुद्रको गजर्न जस्तै छ।
तिनीहरू तिम्रो विरूद्धमा युद्ध गर्न तैयारभई पंक्तिमा बसेका छन।
    हे बाबेलकी छोरी।
43 बाबेलका राजा ती सेनाहरूका गडगडाहट आवाज सुनेर डराए।
    उनका हातहरू चल्न छाडे।
उसलाई डरले घेर्यो,
    अनि उसलाई प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीलाई झैं कष्ट भयो।”

44 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
    “म एउटा त्यस्तो सिंह हुँ जो कहिले काँही,
यर्दन नदी छेऊको घना जङ्गलबाट बाहिर निस्कन्छ।
    म हटात उसका मानिसहरूलाई खेदो गर्नेछु।
म त्यसमाथि कसैलाई पनि नियुक्त गर्नेछु।
    म जस्तो को छ?
मलाई कसले बोलाउन सक्छ।
    गोठालाको हो जो मेरो अघि उभिन सक्छ?”

45 बाबेलको विरूद्ध परमप्रभुले रच्नुभएको योजना सुन।
    “बगालको स-साना थुमाहरू घिस्याएर लगिनेछ,
र परमप्रभुले तिनीहरूको चरणभूमि
    पूर्णरूपले नष्ट पार्नु हुनेछ।
46 बाबेलको पतन हुनेछ,
    अनि त्यो पतनको आवाजले पृथ्वी थर्काउनेछ।
हरेक जातिहरूका मानिसहरूले
    बाबेलको विनाशको बारेमा सुन्ने छन्।”

Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes