A A A A A
Bible Book List

यर्मिया 5 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

यहूदाका मानिसहरूका दुष्टता

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यरूशलेमका सडकहरूमा हिंड। वरिपरि हेर र ती कुराहरूको विषयमा सोंच। यसका सार्वजनिक ठाँउहरू खोज। यदि यस्तो मानिस जसले जो ईमान्दार छ अनि जसले सत्यको खोजी गर्छ र तिमीले त्यस्तो मानिस भेट्टायौ भने म यरूशलेमलाई माफ गर्नेछु। मानिसहरू शपथ खान्छन् र भन्छन्, ‘परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ।’ तर तिनीहरू झूटा शपथ खान्छन्।”

हे परमप्रभु, म जान्दछु कि तपाईंप्रति,
    मानिसहरू निष्ठावान भएको चाहनु हुन्छ।
तपाईंले यहूदाका मानिसहरूलाई हिर्काउनु भयो
    तर तिनीहरूले अनुभव गरेनन्।
तपाईंले तिनीहरूलाई नष्ट गर्नुभयो,
    तर तिनीहरूले त्यसबाट शिक्षा पाएनन्
तिनीहरू साह्रै हठी थिए।
    तिनीहरूले जीवन परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरे।

तर मैले परमप्रभुलाई भनें,
    “यिनीहरू गरीबहरू मात्र छन्।
तिनीहरू मूर्ख छन्, तिनीहरू परमप्रभुले देखाउनु भएको बाटो चिन्दैनन्,
    अर्थात् तिनीहरू आफ्नो परमेश्वरको इच्छा बुझ्दैनन्।
यसकारण म यहूदाका अग्रजहरूकहाँ जानेछु,
    र तिनीहरूसँग कुरा गर्नेछु,
कारण परमप्रभुले देखाउनु भएको बाटो तिनीहरूले चिन्दछन्,
    अनि आफ्नो परमप्रभुको व्यवस्था बुझ्दछन्।”
तर तिनीहरू सबैले परमप्रभुको सेवाबाट
    अलग रहन एक भएका थिए।
तिनीहरू परमेश्वरको विरूद्ध उठे।
    यसकारण जङ्गलबाट आएका सिंहले तिनीहरूलाई आक्रमण गर्नेछ,
मरुभूमिबाट आएका ब्वाँसोले तिनीहरूलाई मार्नेछ।
    एउटा चितुवा तिनीहरूकै शहरहरूमा लुकेकोछ।
त्यस चितुवाले शहरबाट बाहिर जो आउँछ त्यसलाई टुक्रा-टुक्रा पार्नेछ।
    तिनीहरूको भाग्य यस्तै हुनेछ कारण तिनीहरूले घरिघरि पाप गरे,
    अनि धरै पल्ट परमप्रभुबाट टाढा गए।

परमेश्वरले भन्नुभयो, “यहूदा, मैले तिमीलाई क्षमा गर्नु पर्ने एउटा सही कारण भन?
    तिम्रा छोरा-छोरीहरूले मलाई परित्याग गरे।
    तिनीहरूले मूर्तिहरूका कसम खाए जो साँच्चो देवताहरू होइनन्।
मैले तिनीहरूले इच्छा गरेको प्रत्येक चीज दिएँ।
    तर तिनीहरू मेरा विश्वासघाती भए।
    तिनीहरू भीडको साथ वेश्याहरूकहाँ भेला भए।
तिनीहरू खूब पोसिएका घोडाहरू,
काम-वासनाले मस्त भएका जस्तै छन्।
    तैपनि तिनीहरूले आफ्नै छिमेकीका पत्नीहरूलाई डाक्दैछन्।
यी कर्महरूको लागि के म
    सजाय नदिऊँ?”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।
    “हो! म त्यस्ता जातिहरूलाई सजाय दिनेछु।

10 “यहूदाको दाखका बोटहरूको एक किनार लागेर जाऊ,
    दाखका काट तर सम्पूर्ण प्रकारले नष्ट नगर।
तिनीहरूका सबै हाँगाहरू काटी फाल।
    किनभने ती हाँगाहरू परमप्रभुको सम्पत्ति होइनन्।
11 इस्राएलका परिवारहरू
    अनि यहूदा सम्पूर्णरूपले मप्रति अविश्वासी भए।”
    यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।

12 “तर तिनीहरूले परमप्रभुलाई अस्वीकार गरे,
    तिनीहरूले विषयमा भने,
‘परमप्रभुले हामीलाई केही गर्नु हुने छैन।
    कुनै नराम्रो घट्ना घट्ने छैन।
    हामीले युद्ध देख्नु पर्ने हामी भोकै बस्नु पर्नेछ।’
13 झूटा अगमवक्ताहरू सुख्खा हावा मात्र हुन्।
    परमेश्वरको वचन तिनीहरूमा छैन।
    तिनीहरूमाथि यही हुनेछ।”

14 परमप्रभु सेनाहरूका परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो
    “ती मानिसहरूले भने म तिनीहरूलाई दण्ड दिने छैन तिनीहरूलाई।
यसकारण यर्मिया, मैले तिमीलाई दिएका वचनहरू आगो जस्तै हुनेछन्,
    अनि ती मानिसहरू दाउरा जस्तै हुने छन्।
    त्यो आगोले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले भस्म पार्नेछ।”
15 हे इस्राएलको घराना हो, यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो,
    “म तिमीहरूमाथि आक्रमण गराउनु एउटा जाति धेरै टाढाबाट ल्याउँदैछु।
यो एउटा सामर्थी जाति हो,
    यो एउटा प्राचीन जाति हो।
त्यसको भाषा तिमीहरूले जान्दैनौ।
    तिनीहरूले के भन्छन् त्यो तिमीहरू बुझ्दैनौ।
16 तिनीहरूका काँड राख्ने तरकस खुल्ला चिहान जस्तो छ।
    तिनीहरू सबै शक्तिशाली योद्धाहरू हुन्।
17 तिनीहरूले तिमीहरूका सबै अन्नहरू
    र खाद्य जिनिसहरू खाइदिनेछन्।
    तिनीहरूले तिमीहरूका सबै छोरा-छोरीहरू ध्वंस पार्नेछन्।
तिनीहरूले तिमीहरूका भेंडाको बथान र गाईका बथानहरू
    अनि दाखका बोटहरू र नेभाराहरू खाइदिनेछन्।
तिनीहरूले तिमीहरूका पक्का शहरहरू तलवारले नष्ट पर्नेछन्।
    तिनीहरूले तिमीहरूका पक्का शहरहरू नष्ट पर्ने छन् जसमा तिमीहरू भरोसा गर्थ्यौ।”

18 यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो, “जब ती सङ्कटका दिनहरू तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ, म सम्पूर्ण रूपले ध्वंस पार्नेछैन। 19 यहूदाका मानिसहरूले तिमीलाई सोध्ने छन्, ‘यर्मिया, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीमाथि त्यस्तो हानीकारक कार्यहरू किन गर्ने?’ तिमीले तिनीहरूलाई उत्तर देऊ, ‘किनभने तिमीहरूले उहाँलाई त्यागेका छौ। तिमीहरूले आफ्नै भूमिमा विदेशी मूर्तिहरूका सेवा गर्यौ यसकारण, त्यो भूमिमा जुन तिम्रो होइन त्यसमा विदेशीहरूलाई अब सेवा पुर्याउनेछौ।’”

20 परमप्रभुले भन्नुभयो, “यो सन्देश याकूबका परिवारहरूलाई देऊ,
    यो सन्देश यहूदाका राज्यमा फैलाऊ।
21 यो सन्देश सुन,
    ‘तिमी मूर्ख मानिसहरूसँग चेत नै छैन,
तिमीहरूका आँखाहरू छन् तर तिमीहरू देख्दैनौ।
    तिमीहरूका कानहरू छन् तर तिमीहरू सुन्दैनौ।’”
22 परमप्रभुले भन्नुभयो, “तिमीहरू किन मसित डराउँदैनौ?
तिमीहरू मेरो अघि डरले काम्दैनौ? अँहँ।
    त्यो म नै हुँ जसले सागरको लागि सीमाना झैं तट बनाएँ।
सागरले बालुवा ननागोस् भनी मैले यो एउटा स्थायी नियम बनाएँ।
    सागरमा छालहरू उठेर आउँछन्,
तर तिनीहरूले नष्ट पार्न सक्तैनन्।
    छालहरू गर्जन्छन् तर तट नाग्न सक्तैनन्।
23 यी मानिसहरू अप्ठेरा र विद्रोही छन्।
    तिनीहरूले मसित विद्रोह गरे
    अनि मलाई छोडिदिए।
24 तर तिनीहरूले कहिल्यै भनेनन्,
    ‘आऊ, हामी हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको डर बोकौ अनि उहाँको सम्मान गरौं।
उहाँले वाली उठाउने समय निर्धारण गरिदिनु हुन्छ।
    उहाँले हामीलाई शरद ऋतु र वसन्तको बर्षा ठीक समयमा दिनुहुन्छ।’
25 हे यहूदाका मानिसहरू हो!
    तिमीहरूले खराब काम गर्यौ।
यही कारणले बर्षाकाल र बाली उठाउने समय कहिल्यै आउँदैन।
    तिम्रो पापहरूले तिमीलाई असल वस्तुहरूको आनन्दमय भोगबाट वन्चित गरायो।
26 मेरा मानिसहरू माझमा दुष्ट मानिसहरू छन्।
    जो पासो थाप्छन् र चराको शिकार गर्नेहरू झैं लुक्छन्।
    तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई नै पासोमा पार्छन।
27 चराहरूले भरिएको पिँजडा जस्तै
    दुष्ट मानिसहरूका घरहरू झूटा कुराहरूले भरिएको हुन्छ।
तिनीहरूका मिथ्या कर्मले तिनीहरूलाई धनी र शक्तिशाली बनायो।
28     तिनीहरू आफ्नो दुष्टकर्मले मोटा अनि ठूला मानिसहरू बनिएका छन्।
तिनीहरूको दुष्ट्याईंले सीमा नाघिसकेकोछ।
    तिनीहरू टुहुरा-टुहुरीहरूका निम्ति बोल्दैनन्।
    तिनीहरू गरीबहरूको पक्षमा निष्पक्ष न्याय गर्दैनन्।
29 के मैले ती यहूदाका मानिसहरूलाई
    तिनीहरूका दुष्टाईंका निम्ति दण्ड नदिनु?”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।
“के म यस्तो जातिको विरूद्ध प्रतिकार खोज्दै नखोजौं?”

30 “परमप्रभु भन्नुहुन्छ, डरलाग्दो र भयानक
    एउटा घटना यस देशमा घट्यो।
31 अगमवक्ताहरूले झूटो अगमवाणी दिन्छन्।
    पूजाहारीहरूले आफू खुशी शासन गर्छन्,
अनि मेरा मानिसहरूले त्यसलाई त्यसरी नै मन पराउँछन्।
    जब अन्त आउँछ तिमीहरूले के गर्नेछौ?

Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes