Add parallel Print Page Options

यहूदा विश्वासी थिएन

परमेश्वरको यो सन्देश मकहाँ आयो: “जाऊ अनि यरूशलेमका मानिसहरूलाई यो सन्देश भन:

“‘जब तिमीहरू युवा अवस्थामा थियौ,
    त्यस बेला तिमीहरूको म प्रति
विश्वास अनि एउटी बेहुलीको झैं,
    म प्रतिको माया मलाई सम्झना छ।
तिमीहरूले मलाई मरुभूमि भरि,
    र बीऊ र्छनलाई नजोतिएको जमीन भरि पछ्यायौ।
इस्राएलका मानिसहरू परमेश्वरका निम्ति पवित्र उपहार थिए।
    तिनीहरू परमेश्वरले बटुल्नु भएको प्रथम फल थिए।
अनि ज-जसले तिनीहरूलाई नोक्साम पुर्याए
    उनीहरूलाई दोषी साबित गरियो,
अनि तिनीहरूमाथि कष्ट आइपर्यो।’”
    यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको थियो।

हे याकूबका घरानाहरू हो, परमप्रभुको सन्देश सुन।
    र इस्राएलका सबै परिवार समूहहरू हो, परमप्रभुको सन्देश सुन।

परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ त्यो यो हो:
“तिम्रा पिता-पुर्खाहरूले ममाथि के दोष पाए
    ताकि तिनीहरूले मलाई छाडिदिए?
तिम्रा पिता-पुर्खाहरूले मूल्यहीन मूर्तिहरू पूजे
    अनि तिनीहरू स्वयं नै मूल्यहीन बनिए।
तिम्रा पिता-पुर्खाहरूले भनेनन्,
    ‘परमप्रभुले हामीलाई मिश्र बाहिर ल्याउनु भयो।
परमप्रभुले हामीलाई अँध्यारो,
    र जङ्गलको बाटो देखि डोर्याउँदै ल्याउनु भयो।
परमप्रभुले हामीलाई सुख्खा र उजाड भूमिमा डोर्याउनु भयो।
    परमप्रभुले हामीलाई अ न्घकार,
    र भयानक जग्गामा जहाँ कुनै मानिस बस्दैन,
र जुन ठाउँमा मानिसहरू यात्रा गर्दैनन्।
त्यहाँ डोर्याउनु भयो।
    तिनीहरूले सोधेनन्, परमप्रभु कहाँ हुनुहुन्छ?’”

परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मैले तिमीहरूलाई राम्रो ठाउँमा ल्याएँ,
    त्यस्तो ठाउँ जहाँ धेरै असल कुराहरूले भरिपूर्ण छ।
मैले त्यसो गरेको कारण तिमीहरूले त्यहाँ उब्जने फल र अन्नहरू खान सक्नेछौ।
    तर तिमीहरूले मेरो धर्ती खाली ‘अशुद्ध गर्यौ।’
मैले तिमीहरूलाई त्यो जमीन दिएँ,
    तर तिमीहरूले त्यसलाई नराम्रो जग्गा बनायौ।

“पूजाहारीहरूले सोधेनन्,
    ‘परमप्रभु कहाँ हुनुहुन्छ?’
मानिसहरू जसले व्यवस्था जान्दछन्, मलाई जान्न चाहेनन्।
    इस्राएलका मानिसहरूका शासकहरू मेरो विरूद्ध खडा भए।
अगमवक्ताहरूले झूटा देवता बालको नाउँमा अगमवाणी गरे।
    तिनीहरूले महत्वहीन मूर्तिहरूलाई दण्डवत गरे।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यसकारण म तिमीहरू
    र तिमीहरूका छोरा-नातिहरू विरूद्ध फेरि दोषारोपण गर्नेछु।
10 समुद्र तरेर कित्तीमका टापुहरूमा जाऊ।
    कसैलाई केदारको भूमिमा पठाऊ।
एकदमै होशियारी साथ हेर,
    कसैले त्यस्तो प्रकारको काम कहिले गरेको थियो कि?
11 के कुनै जातिले नयाँ देवताहरू पूज्न सकूँ भनेर?
    आफ्ना पूराना देवताहरू कहिल्यै पूज्न छाडे? अँह।
    अनि तिनीहरूका देवताहरू वास्तविक देवताहरू हुँदैहोइनन्।
तर मेरो मानिसहरू तिनीहरूका महिमामय परमेश्वरलाई पूज्न छाडेर,
    महत्वहीन मूर्तिहरूलाई पूज्न थाले।

12 “यस्ता कुराहरू घट्दा आकाशहरूलाई आघात होस्।
    भीषण भयले थर्थरियोस्।”
    यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको थियो।
13 “मेरा मानिसहरूले दुइवटा कु-कर्महरू गरे।
    तिनीहरू म देखि टाडिए म जीवित पानीको स्रोत हुँ,
    अनि तिनीहरू आफैले आफ्ना पानीको कुवाहरू खन्छन्।
तिनीहरू अन्य देवताहरू प्रति फर्किए।
    तर तिनीहरूका कुवाहरू फुटे अनि पानी थाम्न सक्दैन्।

14 “के इस्राएलका मानिसहरू कमारो भए?
    के तिनीहरू त्यस्ता मानिस जस्तो भए जो दास भएर जन्मेको थियो?
    किन मानिसहरूले इस्राएलका मानिसहरूबाट धन-सम्पत्ति लान्छन्?
15 इस्राएलका शत्रुहरू इस्राएलमाथि जवान सिंहहरू झैं गर्जन्छन्।
    तिनीहरूले इस्राएल भूमिलाई उजाड पारिदिए।
तिनीहरूले इस्राएलका शहरहरू जलाइदिए,
    यसर्थ त्यहाँ कोही बस्दैन।
16 नोप र तहपन्नेसबाट आएका मानिसहरूले
    तिम्रो शिरको शीर्षभाग चकनाचुर पारिदिए।
17 यो समस्या तिम्रो आफ्नै दोषले हो।
    परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई ठीक बाटोमा डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो,
    तर तिमीहरूले उहाँबाट अर्को पट्टि फर्कियौ।
18 यहूदाका मानिसहरू यस विषयमा सोच
    अब नील नदीबाट पानी पिउन किन मिश्र जान्छौ?
    परात नदीको पानी पिउन किन अश्शूर जान्छौ?
19 तिमीहरूले नराम्रा कामहरू गर्यौ
    अनि ती नराम्रा कुराहरूले तिमीहरूलाई केवल दण्ड मात्र ल्याउनेछ।
सङ्कटहरू तिमीकहाँ आउनेछ।
    अनि त्यस सङ्कटले तिमीहरूलाई शिक्षा दिनेछ।
यस विषयमा विचार गर तब तिमीहरूले बुझ्नेछौ,
    परमेश्वरबाट विमुख हुँदा कति नराम्रो हुँदोरहेछ।
मलाई सम्मान नगर्नु र मबाट नडराऊनु नै गल्ती हो।”
    यो सन्देश मेरो मालिक सेनाहरूका परमेश्वरबाट आएको थियो।
20 “हे यहूदाका मानिसहरू हो!
    धेरै अघि तिमीहरूले जुवा हटायौ।
    मैले तिमीहरूलाई जुन डोरीले नियन्त्रण गेर्थें,
    त्यो तिमीहरूले छिनायौ।
तिमीहरूले मलाई भन्यौ, ‘म तपाईंको सेवा गर्दिनँ।’
    तिमी प्रत्येक अग्लो पर्वतमाथि,
    र प्रत्येक हरियो रूखमनि सुत्ने वेश्या झैं हौ।
21 यहूदा, मैले तिमीलाई एक खास दाखको झ्याँगलाई जस्तै रोपेको थियें।
    तिमीहरू सबै नै असल बीऊ जस्तै थियौ।
कसरी तिमी भिन्दै प्रकारको दाखको झ्याङ्ग भयौ?
    जसले नराम्रो फल फलाउँदछ?
22 तिमीले आफ्नो शरीर धेरै साबुनहरू दलेर
    खारयुक्त पानीले नुहाए पनि,
अझ म तिम्रा अपराधहरूको दाग देख्नु सक्छ।”
    यो सन्देश मेरा मालिक परमप्रभुबाट आँउछ।
23 “हे यहूदाका मानिसहरू हो!
    तिमीहरूले कसरी मलाई भन्न सक्छौ,
‘म मैला छैन, मैले बाल मूर्तिहरू पूजेको छैन।’
    तिमीहरूको कर्महरूलाई बेंसीमा हेर।
तिमीहरूले जे गरेका छौं त्यो स्वीकार गर।
    तिमीहरू यता र उता दगुर्ने फुर्तिला ऊँटहरू जस्ता छौ।
24 तिमीहरू निर्जन स्थानमा बस्ने जङ्गली गधा जस्तौ छौं।
    काम-वासनाको समयमा त्यसले हावाबाट गन्ध लिन्छ।
    त्यो त्यति कामुक रहन्छे कि उसलाई फर्काउनु कसैले सक्तैन।
काम-वासनाले उन्मत्त भएको समयमा उसलाई खोज्ने
    प्रत्येक बन-गधैनीले सजिलै भेट्न सक्छ।
25 खुट्टाहरू नाङ्गो नहुन्जेल,
    अनि घाँटी नसुकुन्जेल दौडिन छोड।
तर तिमीहरू भन्छौ,
    ‘आशा छैन कारण मैले अन्य देवताहरूलाई प्रेम गरेको छु,
    अनि म तिनीहरूकै अनुशरण गर्नेछु।’

26 “जसरी चोर पक्रा पर्दा लज्जित हुन्छ,
    त्यसरी नै इस्राएलका घराना लज्जित भए।
तिनीहरूका राजाहरू र शासकहरू, पूजाहारीहरू
    र अगमवक्ताहरू लज्जित हुनेछन्।
27 ती मानिसहरूले काठका टुक्राहरूसँग बात मार्छन,
    अनि भन्छन्, ‘तिमी मेरा पिता हौ।’
ती मानिसहरू ढुङ्गासँग कुरा गर्छन्
    अनि भन्छन्, ‘तिमीले मलाई जन्म दियौ।’
तिनीहरू आफ्नो ढाड मपट्टि फर्काउँछन्,
    तर अनुहार चाँहि होइन।
    तर जब तिनीहरू अप्ठेरामा पर्छन,
तिनीहरू मलाई भन्छन्,
    ‘आउनुहोस् र हामीलाई बँचाउनुहोस्।’
28 ती मूर्तिहरू आऊन् र तिमीहरूलाई बँचाउन।
    ती मूर्तिहरू जो तिमीहरू आफैंले बनाएका थियौ ती कहाँ छन्?
कतै आवश्यक परेको समयमा तिमीहरूलाई बचाँउछन् कि?
    यहूदा तिमीसित जति शहरहरू छन् त्यति नै मूर्तिहरू पनि छन्।

29 “तिमीहरू सबै मसित किन वहश गर्छौ?
    तिमीहरू सबैले मसित विद्रोह गर्छौ?”
    परमेश्वरबाट आएको वचन यही हो।
30 “मैले तिमीहरूका नानीहरूलाई दण्ड दिएँ।
    तर त्यो वेकार भयो,
कारण तिनीहरूले त्यो ग्रहण गरेनन्।
    जो अगमवक्तहरू तिमीहरूकहाँ आएका थिए,
तिनीहरूलाई तिमीहरूले तरवारले काट्यौ।
    संहार गर्ने सिंहले झैं तिमीहरूले अगमवक्ताहरूलाई मार्यौ।”
31 यस पुस्ताका मानिसहरू,
    परमप्रभुको सन्देश तर्फ ध्यान देऊ।

“के म इस्राएली मानिसहरूको लागि मरुभूमि जस्तै भएको थिएँ?
    के म तिनीहरूका लागि अन्धकार र डरलाग्दो भूमि भएको थिएँ?
मेरा मानिसहरू भन्छन्, ‘हामी आफ्नो बाटोमा जान स्वतन्त्र छौं।
    हामी तपाईंकहाँ फर्की आउने छैनौं प्रभु।’
    किन तिनीहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्छन्?
32 तरूणीले आफ्ना गर-गहनाहरू भुल्दैनन्।
    एउटा दुलहीले आफ्ना वस्त्र भुल्दैन।
तर मेरो मानिसहरूले मलाई,
    धेरै पटक भुलेका छन्।

33 “हे यहूदा! झूटा देवताहरूको माया कसरी खोज्नु त्यो तिमी साँच्चै नै जान्दछौ।
    वास्तवमा खराब स्त्रीहरूले तिम्रा तरिकाहरू पनि सिक्छन्।
34 तिमीले ती गरीब
    र निर्दोष मानिसहरूलाई
तिम्रो घर फोर्दै गरेका भेट्न सकेनौ,
    तापनि तिम्रो हातमा तिनीहरूको रगत छ।
35 तर तिमी अझ भन्छौ, ‘म निर्दोष छु।
    परमेश्वर मसँग क्रोधित हुनुहुन्न।’
यसकारण म तिम्रो न्याय गर्नेछु
    कारण तिमी भन्छौ कि ‘मैले पाप गरेको छैन।’
36 तिमी लक्ष्य सजिलै बद्लिन्छौ!
    तिमी अश्शूर पट्टि फर्कियौ अनि तिनीहरूले तिमीलाई लज्जित बनाए।
यसकारण, तिमी मिश्रपट्टि फर्कियौ,
    अनि तिनीहरूले पनि तिमीलाई लज्जित तुल्याए।
37 यसर्थ यो सत्य हो कि तिमीले मिश्र पनि त्याग्ने छौ।
    अनि तिमी लज्जाले आफ्ना अनुहार लुकाउनेछौ।
तिमीले भरोसा राखेका देशहरूलाई परमेश्वरले इन्कार गर्नु भएको छ,
    यसर्थ तिम्रो जीवनमा उन्नतिको लागि
    तिनीहरूले तिमीलाई सहयोग गर्न सक्तैनन्।