Add parallel Print Page Options

व्यावस्था यरूशलेमबाट आउने छ

अब पछिल्लो दिनमा परमप्रभुको मन्दिर,
    डाँडा चाहिँ पहाडहरूमा सर्वोच्च बनाईने छ,
अनि त्यो पहाडहरू भन्दा उच्च पारिने छ
    अनि अरू जातिहरू त्यसमा ओईरिएर आउनेछन्।
धेरै मानिसहरू त्यहाँआएर भन्नेछन्,
    “आऊ हामी परमप्रभुको पहाड,
    याकूबको परमेशवरको मन्दिरमा जाउँ,
र उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउँनु हुनेछ।
    हामीहरू उहाँको मार्गमा हिंड्नेछौं।”

किनभने व्यवस्था सियोनबाट,
    र परमप्रभुको वचन यरूशलेमबाट निस्कने छन्।
उहाँले देशमा बिभिन्न मानिसहरूका बीच इन्साफ गर्नु हुनेछ
    र टढा सशक्त सामर्थी जातिहरूको झगडा़को फैसला गर्नु हुनेछ।
तिनीहरूले आफ्ना तरवारहरू पिटेर हलोको फाली
    र भालाहरू चाहिँ हँसिया बनाउनेछन्।
    जाति-जातिहरूले एक-अर्काको बिरूद्धमा,
तरवार चलाउने छैनन्,
    न त तिनीहरूले कहिल्यै लडाईं गर्न सिक्नेछन्।
तर प्रत्येक मानिसहरू तिनीहरूको आ-आफ्नो दाखको बोट
    र नेभाराको बोट मुनि बस्नेछन्।
कसैले तिनीहरूलाई डर देखाउने छैन।
    किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेशवरको मुखले नै यी कुराहरू भन्नु भएकोछ।

सबै जातिका मानिसहरू चाँहि आ-आफ्नो देवताको नाउँमा हिंड्नेछन्।
    तर हामी चाँहि सदा-सर्वदै परमप्रभु हाम्रा परमेशवरको नाउँमा हिंड्नेछौं।

राज्य फर्काएर ल्याइन्छ

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“लङ्गडाहरूलाई म त्यसदिन जम्मा गर्नेछु,
    अनि धपाईएकाहरूलाई
र तिनीहरू जसलाई मैले दण्ड दिएको थिएँ,
    म भेला गर्नेछु।

“लङ्गडाहरूलाई एउटा बेचेको भाग
    र फ्याँकिएकाहरूलाई
एउटा सामर्थी जाति तुल्याउनेछु।”
    तिनीहरूमाथि सियोनमा
परमप्रभुले अब देखि
    सदा-सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ।
अनि तिमी, हे एदेरका धरहरा,
    सियोनकी छोरीको डाँडा।
पहिलेको शासक तिमीहरू कहाँ आउँनेछन्,
    र यरूशलेमको छोरीको अधिराज्य कायमहुनेछ।
    जसरि पहिला थियो।

किन यरूशलेम बेबिलोन जानै पर्छ?

अब तिमी किन चिच्याई-चिच्याई रून्छ्यौ?
    के तिमी माथि राज्य गर्ने कुनै राजा छैनन्?
के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भयो,
    र प्रसववेदनामा परेकी स्त्रीलाई जस्तै तिमीलाई पीडाले सताएकोछ?
10 हे सियोनकी छोरी,
    सुत्केरी वेदनामा परेकी आइमाईको पीडामा रोऊ।
किनकि अब तिमी शहरबाट बहिर जानेछ्यौ
    र मैदानमा बस्नेछौ
र माथि बाबेलमा जानेछ्यौ
    र त्यहाँ तिमी सुरक्षित रहनेछ्यौ।
परमप्रभुले तिम्रा शत्रुको हातबाट
    तिम्रो उद्धार गर्नुहुनेछ।

परमप्रभुले अन्य राज्यहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ।

11 अनि अब धेरै जातिहरू भेला भएर तिम्रो बिरूद्ध भन्नेछन्,
    “त्यो अशुद्ध होस् र सियोनलाई
    हाम्रो आँखाले नियालेर हेर्न पाईयोस्।”

12 तर तिनीहरूले परमप्रभुको बिचारलाई जान्दैनन्।
    न त तिनीहरू उहाँको युक्तिलाई बुझ्दछन्।
किनभने उहाँले खलामा बिटाहरू जम्मागरे झैं
    तिनीहरूलाई जम्मा गर्नु भएकोछ।

इस्राएलले त्यसको शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने छ।

13 “हे सियोन छोरी, उठ अनि दाईँ गर
    किनभने म तिम्रा सींङहरूलाई
फलामको र तिम्रो खूरहरूलाई पीत्तलको बनाउनेछु।
    तिमीले धेरै जातिहरूलाई चूर-चूर पार्नेछौ
र तिनीहरूको धन-सम्पत्ति
    सारा पृथ्वीका मालिक परमप्रभुमा अर्पण गर्नेछौं।”