A A A A A
Bible Book List

भजनसंग्रह 78 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

आसापको “मस्किल” भन्ने भजन।

78 मेरो मानिसहरू, मेरो उपदेशहरू ध्यान दिएर सुन।
    मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान देऊ।
म तिमीहरूलाई यो कथा भन्ने छु।
    म तिमीहरूलाई यो पुरानो कथा भन्ने छु।
हामीले ती कथाहरू सुन्यौं, अनि हामी त्यो राम्रो प्रकारले जान्दछौं।
    हाम्रा पिता-पुर्खाहरूले यी कथाहरू सुनाए।
अनि हामी त्यो कथा भुल्ने छैनौं।
    हाम्रा मानिसहरूले पछि आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै छन्।
हामी मिली परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौं,
    अनि उहाँका अचम्म लाग्दा कार्यहरू सबैलाई भन्नेछौं।
परमप्रभुले याकूबसँग सम्झौता गर्नुभयो।
    परमेश्वरले इस्राएल लाई नियम दिनुभयो।
परमेश्वरले हाम्रा पिता-पुर्खाहरूलाई आज्ञाहरू दिनुभयो।
    उहाँले हाम्रा पिता-पुर्खाहरूलाई भन्नुभयो कि,
    ती नियमहरू बारे आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बताऊ।
अनि आउने भावि सन्तानहरूले पनि यो नियमको बारेमा जान्नेछन्
    र तिनीहरू आफ्ना नानीहरूलाई सिकाउन सक्षम हुनेछन्।
यसैकारण ती सबै मानिसहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेछन्।
    तिनीहरूले परमेश्वरका कार्यहरू भुल्ने छैनन्।
    तिनीहरूले परमेशवरको आज्ञा अनुसार उहाँको नियमहरू पालन गर्नेछन्।
यदि मानिसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई परमेश्वरका,
आज्ञाहरूको विषयमा बताए भने तिनीहरूका पुर्खाहरू जस्तै हुने छैनन्।
    तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरू परमेश्वरका विरूद्ध खडा भए,
र उहाँको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरे ती मानिसहरू हठ्ठी थिए।
    तिनीहरू परमेश्वर प्रति विश्वासी थिएनन्।

एप्रैमबाट आएका मानिसहरूसँग हतियारहरू थिए,
    तर तिनीहरू युद्धभूमिबाट भागे।
10 तिनीहरूले परमेश्वरसँग गरेको करार पालन गरेनन्।
    तिनीहरूले उहाँका उपदेशहरू अस्वीकार गरे।
11 एप्रैमबाट आएका मानिसहरूले परमेश्वरले गर्नु भएको महान् कार्यहरू भूले।
    तिनीहरूले परमेश्वरले प्रदर्शन गर्नु भएको ती अचम्म लाग्दा कार्यहरू बिर्से।
12 परमेश्वरले तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूलाई मिश्र अन्तर्गत सोअनमा,
    आफ्ना महान् शक्तिहरू देखाउनु भयो।
13 परमेश्वरले लाल समुद्रलाई चिर्नु भयो अनि मानिसहरूलाई पार गराउनु भयो।
    पानी तिनीहरूका लागि दुवै तिर पक्का पर्खाल भएर उभिएको थियो।
14 प्रत्येक दिन परमेश्वरले तिनीहरूलाई अग्लो बादल सहित डोर्याउनु भयो।
    अनि प्रत्येक रातभरि आगोको ज्वाला वा राँको बालेर तिनीहरूलाई डोर्याउनु भयो।
15 परमेश्वरले चट्टानलाई मरुभूमिमा फोर्नु भयो।
    जमीनको भित्री तहबाट उहाँले मानिसहरूलाई पानी दिनुभयो।
16 परमेश्वरले पानीका झरनाहरू नदीहरू सरह
    चट्टानबाट ल्याउनु भयो!
17 तर मानिसहरूले उहाँकै विरूद्ध लगातार पाप गरिरहे।
    मरुभूमिसम्म तिनीहरू सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको विरूद्ध नै उठे।
18 तब ती मानिसहरूले परमेश्वरको परीक्षा गर्ने फैसला गरे,
    र तिनीहरूले परमेश्वरलाई खाना मागे।
19 तिनीहरूले परमेश्वर बारे गुनासो गरे अनि भने,
    “के मरुभूमिमा परमेश्वरले हामीलाई खाना व्यवस्था गर्न सक्नु हुन्छ?
20 जब उहाँले चट्टानमा हिर्काउनुभयो,
तेजले पानी बाहिर आयो, र खोलाहरू बढेर आए।
    निःसन्देह उहाँले हामीलाई केही रोटी र मासु दिन सक्नु हुन्छ!”
21 परमप्रभुले ती मानिसहरूले गरेका कुराहरू सुन्नु भयो।
    परमेश्वर याकूबमाथि क्रोधित हुनुहुन्थ्यो।
    इस्राएल का मानिसहरूसँग क्रोधीत हुनुहुन्थ्यो।
22 किनभने मानिसहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन्।
    तिनीहरूले परमेश्वरले नै बचाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै गरेनन्।
23-24 ता पनि परमेश्वरले माथि बादलहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो,
    अनि तिनीहरूको निम्ति खानाको रूपमा मन्ना बर्षाउनु भयो।
आकाश ढोकाहरू जस्तै खोलियो
    अनि आकाशका भण्डारबाट अन्न बर्षाउनु भयो।
25 मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूका खानाहरू खाए।
    परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा सन्तुष्टपूर्ण खाद्यहरू तिनीहरूलाई पठाउनु भयो।
26 परमेश्वरले पूर्वीबाट बतास बहाउनु भयो।
    उहाँले तिनीहरूमाथि आकाशबाट मासु बर्षाउनु भयो।
27 अनगन्ती चराहरू तिनीहरूको छाउनीमाथि झरे,
    तिनीहरू समुद्रको बालुवा जस्तै थिए।
28 ती मानिसहरूका छाउनीका वरिपरि
    र छाउनीको माझमा चराहरू झरे।
29 तिनीहरूलाई खाना प्रशस्त थियो,
    तर तिनीहरूको भोकले तिनीहरूलाई पापी बनायो।
30 तिनीहरूले आफ्नो भोक खप्न सकेनन्।
    यसकारण तिनीहरूले चराहरूको रगत ननिकाली क्वेल चरा खाए।
31 परमेश्वर ती मानिसहरूमाथि अत्यन्त रिसाउनु भयो,
अनि ती मध्ये धेरै जनालाई मार्नु भयो।
    परमेश्वरले धेरै हट्टाकट्ठा युवाहरूलाई मृत्यु पट्टि ढाल्नुभयो।
32 तर पनि फेरि मानिसहरूले अझ पाप गरी नै रहे!
    परमेश्वरको आश्चर्यचकित कार्यहरूमाथि तिनीहरूले विश्वास गरेनन्।
33 यसकारण तिनीहरूको जीवन,
    महा-विपदसँग समाप्त पारिदिनु भयो।
34 जब-जब परमेश्वरले तिनीहरू मध्ये केही मानिसहरू मार्नु भयो, बाँकि रहेकाहरू,
    उहाँप्रति फर्किए, तिनीहरूले परमेश्वर को खोजी गरे।
35 तिनीहरूले सम्झे कि परमेश्वर तिनीहरूका चट्टान हुनुहुन्छ।
    तिनीहरूले सम्झन्थे कि सर्वोच्च परमेश्वर नै तिनीहरूको उद्धारक हुनुहुन्छ।
36 तिनीहरूले उहाँलाई प्रेम गर्छु भने, तर झूटो बोले।
    तिनीहरू परमेश्वरसित ईमान्दार थिएनन्।
37 तिनीहरूको हृदय परमेश्वरसँग थिएन।
    तिनीहरू करार [a] सँग आज्ञाकारी थिएनन्।
38 तर परमेश्वर दयालु हुनुहुन्थ्यो।
    उहाँले तिनीहरूका पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु भयो।
    अनि तिनीहरूलाई विनाश गर्नु भएन।
धेरै पल्ट परमेश्वरले आफ्नो क्रोध थाम्नु भयो,
    उहाँले स्वयंलाई क्रोधी हुनदेखि थाम्नु भयो।
39 परमेश्वरले तिनीहरूलाई बेकम्मा मानिस मात्र सम्झनु भयो।
    मानिसहरू हावाका झोकाहरू मात्र छन् जो बहन्छ र जाने गर्छ।
40 उफ! यी नै मानिसहरूले मरुभूमिमा परमेश्वरलाई खुब कष्ट दिए!
    तिनीहरूले परमेश्वरलाई साह्रै खिन्न पारे!
41 घरि-घरि ती मानिसहरूले परमेश्वरको संयम कति छ भनेर जाँच गरिरहे।
    तिनीहरूले वास्तवमा इस्राएल का पवित्रलाई दुःख दिए।
42 ती मानिसहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई बिर्से।
    तिनीहरूलाई उहाँले शत्रुहरूबाट बचाउँनु भएको कुराहरू बिर्से।
43 तिनीहरूले मिश्र देशमा परमेश्वरले देखाउनु भएको अलौकिक कार्यहरू भुले
    अनि उहाँले जीवनमा गर्नु भएको आश्चर्यजनक कामहरू भुले।
44 परमेश्वरले नदीहरूलाई रगतमा परिणत गराईदिनु भयो।
    जसले गर्दा मिश्र वासीहरूले पानी पिउन सकेनन्।
45 परमेश्वरले फटेङ्ग्राहरू पठाउनु भयो।
जसले मिश्रीहरूलाई टोके।
    परमेश्वरले भ्यागुताहरू पठाउनु भयो,
    जसले मिश्रवासीहरूका जीवन नाश गरिदियो।
46 परमेश्वरले झूसिल्कीराहरू बालीमा पठाउनु भयो,
    अनि अन्य उद्भिद्हरूमा सलहहरू पठाउनु भयो।
47 परमेश्वरले तिनीहरूको अङ्गुरहरू असिनाद्वारा नष्ट गराउनु भयो।
    अनि हिम बर्षाद्वारा तिनीहरूको राम्रो अङ्गुरको झ्याँङ्गहरू नष्टपार्नु भयो।
48 परमेश्वरले अस्वस्थताले तिनीहरूको पशुहरू मार्नुभयो
    र चट्याङ्गले गाई-वस्तुहरू मारिदिनु भयो।
49 परमेश्वरले आफ्नो क्रोध मिश्रवासीहरूलाई देखाउनु भयो।
    उहाँले आफ्ना ध्वंश गर्ने दूतहरू तिनीहरूको विरूद्ध पठाउनु भयो।
50 परमेश्वरले आफ्ना क्रोध देखाउने बाटो पाउनु भयो।
    उहाँले कसैलाई पनि जिउँदो रहन दिनु भएन,
    डरालाग्दो बिमारका कारणले तिनीहरूलाई मर्न लगाउनु भयो।
51 परमेश्वरले मिश्रवासीहरूका प्रथम जन्मने सन्तानलाई मार्नु भयो।
    उहाँले हामको पहिले जन्मने सन्तानलाई मार्नुभयो।
52 त्यसपछि परमेश्वरले इस्राएललाई गोठालोले झैं डोर्याउनु भयो।
    उहाँले तिनीहरूलाई मरुभूमिमा भेंडा झैं डोर्याउनु भयो।
53 उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजानु भयो।
    उहाँका मानिसहरू डराउने कुनै कामै थिएन।
    परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई लाल समुद्रमा डुबाई दिनुभयो।
54 परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँकै पवित्र स्थानतिर डोर्याउनु भयो,
    उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई आफ्नो शक्तिले बनाउनु भएको पर्वत तिर डोर्याउँनु भयो।
55 परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य गराउनु भयो।
    परमेश्वरले प्रत्येक इस्राएली परिवारलाई तिनीहरूकै भूमि अंश दिनुभयो।
    उहाँले तिनीहरूको परिवार समूहलाई आफ्नो आफ्नै घरमा पुनर्वास गराउनु भयो।
56 तर तिनीहरूले सर्वशक्तिमान् परमेश्वरलाई जाँचे,
अनि उहाँको विरोधमा लगातार बिद्रोह गरे।
    तिनीहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेनन्।
57 इस्राएल का मानिसहरू परमप्रभु परमेश्वरबाट विमुख भई टाढा गए।
    तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूले जस्तै तिनीहरूले पनि गरे।
    तिनीहरूले झट्टारो फ्याँके [b] जस्तै व्यवहार गरे।
58 इस्राएल का मानिसहरूले अग्ला ठाउँहरू बनाए अनि परमेश्वरलाई रीस उठाए।
    तिनीहरूले मिथ्या देवताहरूका सालिगहरू बनाए र परमेश्वरलाई ईर्ष्यालु बनाए।
59 परमेश्वरले यस्तो सुनेपछि एकदम क्रोधित हुनु भयो।
    अनि उहाँले इस्राएललाई पूर्ण नष्ट गर्नुभयो।
60 उहाँले शीलोमा भएको पवित्र पाललाई त्यागी दिनुभयो।
    परमेश्वर मानिसहरू माझ पालमा बस्नु भयो।
61 परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई अरू जातिद्वारा पक्राउनु भयो।
    शत्रुहरूले उहाँको “सुन्दर रत्न” लगे।
62 परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई क्रोध देखाउनु भयो।
    उहाँले युद्धमा तिनीहरूलाई मर्न छाडी दिनुभयो।
63 जवान पुरूषहरू जलेर मरे,
    अनि केटीहरूले विवाहको गीत गाउन पाएनन्।
64 पूजाहारीहरू मारिदिए,
    तर विधवाहरू तिनीहरूका निम्ति रोएनन्।
65 अन्तमा, निंन्द्रामा हिंडीरहने मानिस जस्तै,
    धेरै मद पिएको सिपाही जस्तै,
    हाम्रो स्वामी ब्यूँझनु भयो।
66 परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गरेर पछि हटाउनु भयो।
    उहाँले शत्रुहरूलाई हराएर सदाको निम्ति अपमानित गर्नुभयो।
67 तर परमेश्वरले यूसुफको परिवारलाई रद्ध गर्नुभयो।
    उहाँले एप्रैमको परिवारलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन।
68 अँहँ, परमेश्वरले यहूदाको परिवारलाई चुन्नु भयो।
    परमेश्वरले सियोन, उहाँले प्रेम गरेको पर्वत चुन्नु भयो।
69 परमेश्वरले त्यो उच्च पर्वतमा आफ्नो मन्दिर बनाउनु भयो।
    परमेश्वरले आफ्नो पवित्र मन्दिर पृथ्वी झैं सदा-सर्वदाको निम्ति बनाउनु भयो।
70 परमेश्वरले दाऊदलाई आफ्नो खास दासको रूपमा छान्नु भयो।
    दाऊदले भेंडागोठ सम्हाली रहेका थिए, तर परमेश्वरले उनलाई त्यस कामबाट टाढो लैजानु भयो।
71 दाऊदले भेंडालाई हेरचाह गरिरहेका थिए तर परमेश्वरले दाऊदलाई,
उहाँका आफ्ना मानिसहरूलाई, हेरचाह गर्ने काम सुम्पनु भयो।
    याकूबका मानिसहरूको हेरचाह गर्ने, इस्राएल का मानिसहरूलाई हेरचाह गर्ने,
    परमेश्वरको सम्पत्ति हेरचाह गर्ने काम सुम्पनु भयो।
72 दाऊदले आफ्नो शुद्ध हृदयले तिनीहरूलाई डोर्याए।
    र खुब सतर्कता साथ तिनीहरूलाई अगुवाई गरे।

Footnotes:

  1. भजनसंग्रह 78:37 करार चेप्टो ढुङ्गाको पाटीमा लेखिएको “दश आज्ञाहरू” जुन इस्राएलका मानिसहरू र परमेश्वरको माझमा एक करार पत्र थियो।
  2. भजनसंग्रह 78:57 झट्टारो फ्याँके जब त्यो आकाश तिर सोझो फ्याँकिन्छ त्यो सीधा जमीन माथि जान्छ र हावामा हटात बाँगिन्छ, कोही-कोही बेला त्यो झट्टारो फ्याँक्ने मानिसमाथि नै पर्न आँउछ।
Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes