Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: “नष्ट नहोस्” भन्ने रागमा।दाऊदको भजन।

75 हे परमेश्वर, हामी तपाईंको प्रशंसा गर्दछौं।
    हामी तपाईंको प्रशंसा गर्छौ, तपाईं छेउमा हुनुहुन्छ,
    अनि मानिसहरूले तपाईंले गर्नु भएको अचम्मका कुराहरूका बारेमा भन्दछन्।

परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “म न्यायको ठीक समय छान्नेछु,
    म निष्पक्ष न्याय गर्नेछु।
यद्यपि पृथ्वी र यसमा भएका सम्पूर्ण चीजहरू हल्लिरहेका छन्,
र धराशायी हुन तयार छ,
    तर म यसलाई स्थिर पार्छु।”

“कतिपय मानिसहरू अत्यन्त अंहकारी हुन्छन्।
    तिनीहरू स्वयंलाई शक्तिशाली र महत्वपूर्ण सोच्दछन्।
तर म ती मानिसहरूलाई भन्छु,
    ‘शेखी नगर! यति साह्रो अंहकारी नहौ!’”

पृथ्वीमा त्यस्तो कुनै शक्ति छैन
    जसले कुनै मानिसलाई महत्वपूर्ण पार्छ।
परमेश्वर नै न्यायकर्ता हुनुहुन्छ।
    अनि उहाँले नै को महत्वपूर्ण हुनेछ, भन्ने कुराको निर्णय गर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले एक व्यक्तिलाई उठाएर उसलाई महत्वपूर्ण बनाउनु हुन्छ,
    उहाँले नै कसैलाई तल झारेर उसलाई महत्वहीन पार्नुहुन्छ।
परमेश्वर सधैँ दुष्ट मानिसहरूलाई दण्ड दिन तयार हुनुहुन्छ।
    परमप्रभुसँग उहाँको हातमा एउटा कचौरा छ,
    जुन कचौरामा विष भरिएको दाखमद्यले पूर्ण छ।
उहाँले त्यो विषयुक्त दाखमद्य खन्याउनुँ हुन्छ,
    अनि दुष्ट मानिसहरूले त्यसको अन्तिम घुट्को सम्म पिउने छन्।
म यस बारेमा सधैँ मानिसहरूलाई भन्नेछु।
    म इस्राएल को परमेश्वरको स्तुति-गान गर्नेछु।
10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म दुष्ट मानिसहरूको शक्ति खोसेर लानेछु,
    अनि धर्मी मानिसहरूलाई शक्ति प्रदानगर्नेछु।”

Bible Gateway Sponsors