Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: मानिसहरूलाई सम्झना गराउन, दाऊदको भजन।

हे परमेश्वर, मलाई बचाउनु होस्!
    हे परमेश्वर, मलाई सहायता गर्नलाई आत्तुरी गर्नुहोस्।
मानिसहरूले मलाई मार्ने कोशिश गरिरहेछन्।
    तिनीहरूलाई असन्तुष्ट पार्नुहोस्।
    तिनीहरूलइ अपमानित पार्नुहोस्।
मानिसहरू मप्रति अधर्म काम गर्न चाहन्छन्।
    तिनीहरूका पतन हुन्छ र लज्जित अनुभव गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ।
मानिसहरूले मलाई हाँसोको पात्र बनाए।
    ज-जसले मेरो निन्दा गरे जुन कुराको निम्ति तिनीहरू योग्य छन् तिनीहरूले त्यो पाउन सकुन्।
ज-जसले तपाईंको उपासना गर्छन,
    तिनीहरू खुबै खुशी होऊन्।
जसले तपाईंको मुक्तिलाई प्रेम गर्छन्
    सधैँ तपाईंको प्रशंसा गरून्।

हे परमेश्वर! म दीन-दुःखी र असहाय मानिस हुँ।
    हे परमेश्वर! चाँडो आएर मलाई बचाउनु होस्!
हे परमेश्वर, तपाईंले मात्र मलाई बचाउन सक्नु हुन्छ!
    अझ विलम्ब नगर्नुहोस्!