Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: वाद्य-वादन सहित। एउटा स्तुतिगान।

हे परमेश्वर म तर्फ कृपा दर्शाउनु होस् र आशीर्वाद दिनुहोस्।
    कृपया हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस्!

म भरोसा गर्दछु कि पृथ्वीमा भएका प्रत्येक मानिसले परमेश्वरको विषयमा जान्ने छन्।
    प्रत्येक जातिले देखुन् कि तपाईंले मानिसहरूलाई कसरी बचाउँनु हुन्छ।
हे परमप्रभु! मानिसहरूले तपाईंको गुण-गान गर्न सकुन्।
    प्रत्येक मानिसले तपाईंको प्रशंसा गर्न सकुन्।
प्रत्येक जातिमाथि प्रफुल्लित र आनन्द हुन सकुन्।
    किनभने तपाईंले मानिसहरूलाई निष्पक्षपूर्वक न्याय गर्नुहुन्छ।
    अनि तपाईंले प्रत्येक जातिमाथि शासन गर्नुहुन्छ।
मानिसहरूले तपाईंको गुण-गान गर्न सकुन्।
    हे परमेश्वर! प्रत्येक मानिसले तपाईंको गुण गाउन सकून्।
हे परमेश्वर, हाम्रो प्रिय परमेश्वर, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्।
    हाम्रो खेतले विस्तृत फसल दिओस्।
हामीलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिऊन्।
    अनि पृथ्वीमा भएका सारा मानिसहरूले परमेश्वरको डर मानुन् आदर गरून्।