Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: दाऊदको भजन।

हे परमेश्वर! मेरो कुराहरू सुन्नु होस्।
    मेरो शत्रुले मलाई धमास दिएको छ।
    त्यो देखि मेरो जीवन रक्षा गर्नुहोस्!
मेरो शत्रुहरूका षड्यन्त्रहरूबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्।
    ती कुकर्मीहरूबाट मलाई जोगाउनु होस्।
तिनीहरूले मेरो विषयमा नाना थरिका अनुचित कुराहरू गरेकाछन्।
    तिनीहरूका जिब्रोहरू तरवार जस्ता धारिला छन्,
    तिनीहरूको तीता वचनहरू काँड झैं तिखा छन्।
तब अचानक, भयहीन भएर, आफ्ना सुरक्षित र गुप्त ठाउँहरूबाट
    ईमान्दारी मानिसहरूमाथि तिनीहरू ताक्छन्।
एक-अर्कामा नराम्रो गर्न तिनीहरू उस्काउँछन्।
तिनीहरू पासो बिछाउने कुराहरू गर्दछन्।
    तिनीहरू परस्परमा भन्छन्, “कसैले पनि ती पासोहरू देख्नेछैन!”
तिनीहरूले पासोहरू लुकाएका छन्।
    तिनीहरूले शिकार खोजीरहेका हुन्छन्।
मानिसहरू एकदम चलाक-धूर्त हुन्छन् तिनीहरूले के सोचिरहेका छन् भन्न वा जान्न गाह्रो छ।
तर परमेश्वरले पनि आफ्ना काँडहरू हान्न सक्नु हुन्छ!
    अनि तिनीहरूले जान्नु भन्दा अघि नै दुष्टहरू घाइते हुँदछन्।
दुष्ट मानिसहरूले अरूलाई नराम्रो काम गर्ने योजनाहरू तयार पार्दछन्।
    तर परमेश्वरले तिनीहरूको योजनाहरू नष्ट पारी दिन सक्नुहुन्छ,
अनि त्यस्ता नराम्रा कार्यहरू उनीहरूमाथि नै घट्दछ।
    तब सबैले तिनीहरूलाई देखी छक्क परेर आफ्ना टाउकाहरू हल्लाउने छन्।
परमेश्वरले गर्नु भएको काम मानिसहरूले देख्नेछन्।
    अन्य मानिसहरूलाई तिनीहरूले यस विषयमा बताउने छन्।
तब प्रत्येकले परमेश्वरको विषयमा अझ बढी जान्नेछ।
    कसरी डराउनु पर्ने र आदर गर्नु पर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछन्।
10 एक असल मानिस परमप्रभुको सेवा गर्न खुशी हुन्छ।
    ऊ परमेश्वरमा नै आश्रित हुन्छ अनि जब असल ईमान्दारी मानिसहरूले के भयो भनेर देख्दछ,
    तिनीहरूले परमेश्वरको गुण गाउँदछन्।