Add parallel Print Page Options

दाऊदको एउटा भजन, जब तिनी यहूदाको मरुभूमिमा थिए।

हे परमेश्वर, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
    अनि म तपाईंलाई अत्यन्तै परिश्रमकासाथ खोज्दछु।
मेरो प्राण र शरीर तपाईंको लागि पानी नभएको सुख्खा जमीनमा पनि
    तपाईंकै निम्ति तिर्खाउँछ।
हो, मैले तपाईंलाई तपाईंको मन्दिरमा देखेको छु।
    मैले तपाईंको शक्ति र महिमा देखेको छु।
तपाईंको स्नेहपूर्ण करूणा जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ।
    मेरो ओंठले तपाईंको प्रशंसा गाउँदछ।
हो, म तपाईंको प्रशंसा तपाईंको नाउँमा,
    म मेरो दुइ हात जोडेर जीवन भर प्रशंसा गर्नेछु।
मानौं मैले उत्तम खाना खाए जस्तो मनभरि तृप्ति हुनेछु।
    अनि मेरो प्रफुल्लित ओंठले तपाईंकै गुण गाउँनेछ।
म ओछ्याउनमा ढल्कि रहेको बेलामा पनि तपाईंलाई नै सम्झिरहनेछु।
    मध्य-रातमा पनि म तपाईंलाई सम्झिरहने छु।
तपाईंले साँच्चि नै मलाई साथ दिनुभयो।
    म खुशी छु कि तपाईंले मेरो रक्षा गर्नुभयो।
मेरो प्राण तपाईंमा अल्झिन्छ,
    अनि तपाईं मेरो हात समाउनु हुन्छ।

कतिपय मानिसहरूले मलाई मार्ने कोशिश गरिहेछन्,
तर तिनीहरू नाश हुने नै छन्।
    तिनीहरू आफ्ना चिहानहरूमा जानेछन्।
10 तिनीहरू तरवारले मारिनेन्छन्।
    जङ्गली कुकुरहरूले तिनीहरूका मृत शरीरहरू खानेछन्।
11 तर राजा आफ्ना परमेश्वरसँग खुशी हुनेछन्,
अनि वचन दिएका ती मानिसहरू पनि परमेश्वरकै आज्ञामा गुण-गान गर्नेछन्।
    किनभने उहाँले ती सम्पूर्ण झूटाहरूलाई परास्त पार्नुभयो।