Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: यदूतूनको निम्ति दाऊदको भजन।

मेरो प्राणले धैर्यसित परमेश्वरलाई मेरो सुरक्षाको निम्ति पर्खिन्छ।
    मेरो उद्धार उहाँबाट मात्रै आउँदछ।
मसँग धेरैजना शत्रुहरू हुन सक्छन, तर परमेश्वर मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।
    परमेश्वर अग्लो पर्वतमा मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
    कुनै ठूलो सैनिकले पनि मलाई परास्त गर्न सक्तैन।

कहिले सम्म तिमीले मलाई आक्रमण गर्नेछौ?
म ढल्की सकेको भित्ता जस्तो छु,
    ढल्न तयार भएको बार हुँ।
मेरो प्रतिष्ठित ओहोदा हुँदा हुँदै पनि,
    ती मानिसहरू मलाई नष्ट पार्ने योजनाहरू बनाउँछन्।
मेरो विषयमा झूटो कुराहरू गर्दा उनीहरू खुशी हुँदछन्।
    जनसमूहमा, तिनीहरूले मेरो विषयमा राम्रो कुराहरू गर्दछन्
    तर गुप्त रूपमा भने मलाई सराप्दछन्।

मेरो प्राणले धैर्यतापूर्वक मेरो सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरलाई पर्खन्छ।
    परमेश्वर मात्र मेरो आशा हुनुहुन्छ।
परमेश्वर मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र मेरो उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ।
    परमेश्वर मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
मेरो गौरव र विजय परमेश्वरबाट आउँछ।
    उहाँ मेरो बलियो किल्ला र मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ।
हे मानिसहरू! परमेश्वरमाथि सधैँ भरोसा राख।
    तिमीहरूको सम्पूर्ण सङ्कटहरू परमेश्वरलाई बताऊ।
    परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान हुनुहुन्छ।

मानिसहरूले वास्तवमा सहयोग गर्न सक्तैनन्।
    तिमीले आफ्नो बचाऊको निम्ति मानिसहरूमाथि भरोसा राख्न सक्तैनौ।
परमेश्वरको तुलनामा तिनीहरू केही पनि होइनन्
    फगत तिनीहरू पानीको वाफ हुन्।
10 सामानहरूलाई खोस्नलाई आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा नगर।
    चोरेर तिमीहरूले फाइदा पाउनेछै भनेर नसोच।
अनि जब तिमी धनाढ्‌य हुनेछौ,
    सहयोगको लागि धनीहरूमाथि आशा नगर।
11 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “एउटै चीज छ जसमाथि तिमीहरू निश्चय आधार लिन सक्छौ,
    अनि म विश्वास गर्छु, ‘शाक्ति परमेश्वरबाट आउँदछ!’”

12 हे मेरो स्वामी, तपाईंको प्रेम साँच्चो छ।
    परमप्रभु, हरेक मानिसको काम अनुसार तपाईं उसलाई प्रतिफल अथवा दण्ड दिनुहुन्छ।