Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: तार बाद्यसँग गाउँने दाऊदको भजन।

हे परमेश्वर, मैले गरेको प्रार्थना सुन्नुहोस्।
    मेरो प्रार्थना सुनी दिनुहोस्।
म जहाँ भए तापनि,
    जस्तो कमजोर भए तापनि,
तपाईंको सहयोग माग्नलाई पुकारा गर्ने छु!
    मलाई धेरै माथि सुरक्षित ठाउँमा लैजानुहोस्।
तपाईं मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ।
    तपाईंले मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउँने बलियो धरहरा हुनुहुन्छ।
म तपाईंको पालमा सदा-सर्वदा रहन चाहन्छु।
    म तपाईंको शरणमा लुक्न चाहन्छु।

हे परमेश्वर, मैले के दिन्छु भनेर वाचा गरेको थिएँ त्यो तपाईंले सुन्नु भएकोछ,
    तर प्रत्येक कुरा तपाईंका भक्तजनहरूले पाउने तपाईंबाट नै आउँदछन्।
राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्।
    ऊ अनन्त सम्म बाँचोस्।
उनी परमेश्वर सँगै सदा-सर्वदा रहुन्।
    तपाईंको स्नेहपूर्ण करूणाले उहाँलाई बचाउँनु होस्।
अनि म तपाईंको नाउँको गुणगान सधैँभरी गर्नेछु।
    प्रत्येक दिन, मैले वाचा गरेका कुराहरू मात्र गर्ने छु।