Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: “नष्ट नगर” भन्ने रागमा दाऊदको “मिक्तम” भन्ने भजन। जुन समय दाऊद शाऊलबाट भागेर ओडारमा लुकेका थिए।

57 हे परमेश्वर, मप्रति कृपालु हुनु होस्।
    मप्रति दयालु हुनुहोस्,
किनभने म तपाईंको शरणमा आएकोछु।
    जबसम्म कष्ट हराँउदैन, म तपाईंको संरक्षणमा छु।
म सर्वोच्च परमेश्वरलाई उहाँको सहयोगको निम्ति प्रार्थना गर्दछु
    अनि परमेश्वरले पूर्णतः मेरो हेरचाह गर्नुहुन्छ!
स्वर्गबाट उहाँले मलाई साथ दिनुहुन्छ
    र बचाउँनु हुन्छ।
उहाँले मलाई सताउने मानिसहरूलाई परास्त गर्नुहुन्छ।
    परमेश्वरले मप्रति आफ्नो स्नेहपूर्ण करूणा प्रकट गर्नुहुनेछ।

मेरो प्राण विपदमा छ।
    मेरा शत्रुहरू चारैतिर छन्।
तिनीहरू तीखा भालाहरू र काँडाहरू जस्ता दाँत
    अनि तरवार जस्तो धारिलो जिब्रो लिएर
    मानिसहरूलाई सिंहहरू जस्तो गर्जनछन्।

परमेश्वर, तपाईं स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहुन्छ।
    तपाईंको महिमा पृथ्वी ढाकिएर फैलिन्छ।
मेरा शत्रुहरूले मलाई पासोमा पार्ने चेष्टा गरिरहेका थिए।
तिनीहरूले मलाई फन्दामा पार्न चेष्टा गरिरहेका छन्।

हे परमेश्वर, म तपाईंमा भरोसा राख्छु, जे हुन्छ त्यसको निम्ति म तयार छु।
    म गाउनेछु अनि तपाईंको प्रशंसाको निम्ति बाजा बजाउँछु।
हे मेरो प्राण जाग!
    वीणा र सितार घन्काएर संगीत प्रारम्भ गर!
    प्रभात फेरि लगाऊ।
हे मेरा स्वामी, म सबैको अघि तपाईंको प्रशंसा गर्छु।
    प्रत्येक जाति समक्ष तपाईंको विषयमा म स्तुति-गान गर्छु।
10 तपाईंको स्नेहपूर्ण करूणा,
    आकाश माथि-माथि भएको बादलहरूको उचाई भन्दा उच्च छ।
11 हे परमेश्वर तपाईं स्वर्गभन्दा पनि सर्बोउच्च हुनुहोस्।
    उहाँको महिमाले सारा पृथ्वीलाई ढाक्नदेऊ।