Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: वाद्य वादन सहित-जति वेला सेफिद आयो अनि शाऊललाई भन्यो, “दाऊद हाम्रा मानिसहरूका वीचमा लुकिरहेको छ।” दाऊदको मस्किल नाउँको भजन।

हे परमेश्वर, तपाईंको शक्ति प्रयोग गरेर मलाई बचाउनु होस्।
    मलाई स्वतन्त्र[a] पार्नलाई तपाईंको शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्।
हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुनी दिनुहोस्।
    मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
विदेशीहरू जसले परमेश्वरलाई उपासना गर्दैनन् उनीहरू मेरो विरूद्ध उठिरहेछन्।
    ती शक्तिशाली मानिसहरूले मलाई मार्न खोजिरहेछन्।

हेर, मेरो परमेश्वरले मलाई बचाउँनु हुनेछ।
    मेरो स्वामीले मलाई साथ दिनुहुनेछ।
जो मेरो विरूद्धमा उभिन्छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुनेछ।
    परमेश्वर मप्रति साँचो हुनुहुन्छ, अनि उहाँले ती मानिसहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ।

परमेश्वर, मेरो निस्वार्थ मनले तपाईंलाई भेटीहरू चढाइरहेछु।
    हे परमप्रभु, म तपाईंको शुभनाउँको स्तुति गर्नेछु।
किनभने तपाईंले मलाई सारा कष्टहरू देखि बचाउँनु भयो।
    मैले आफ्ना शत्रुहरू परास्त भइरहेको देखें।

Footnotes

  1. 54:1 स्वतन्त्र मूल अर्थ, “परमप्रभु परमेश्वर मलाई तपाईंको नाउँसँग बचाउनु होस्। तपाईंको शक्तिले मलाई न्याय गर्नुहोस्।”