Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: “अलामोत”[a] द्वारा गाउने कोरह परिवारहरूको एउटा भजन।

परमेश्वर हाम्रो बलको भण्डार हुनुहुन्छ।
    सङ्कटको बेला उहाँबाट हामी सधैँ सहयोग पाउन सक्छौं।
यसैकारण भुइँचालो आए ता पनि
    पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा झरे तापनि हामी डराउँदैनौ।
हामी भयग्रस्त छैनौं जब समुद्र आँधीले अन्धकार हुँन्छ
    र पर्वतहरू थर्किन्छन्।

त्यहाँ एउटा नदी छ जसको धाराले
    सर्वोच्च परमेश्वरको पवित्र शहरमा आनन्द ल्याउँछ।
परमेश्वर त्यस शहरमा हुनुहुन्छ यसैले यो कहिल्यै नाश हुने छैन।
    घाम उदाउनु अघिनै परमेश्वर साथ दिन त्यहाँ हुनुहुन्छ।
जब परमप्रभु कराउनु हुनेछ अनि पृथ्वी टुक्रिने छ।
    प्रत्येक जाति डरले काम्ने छन् अनि ती साम्राज्यहरू धराशायी हुनेछन्।
सर्वशक्तिमान् परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ।
    याकूबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ।

परमप्रभुले गर्नुभएको ती शक्तिशाली कामहरूलाई हेर।
    उहाँले पृथ्वीमा गर्नु भएको डरलाग्दा कार्यहरू हेर।
परमप्रभुले पृथ्वीमा कतैपनि युद्धहरू रोक्न सक्नु हुन्छ।
उहाँले सिपाहीहरूका धनु भाँच्न सक्नु हुन्छ,
    तिनीहरूका भालाहरू छरपस्ट पारेर तिनीहरूका ढालहरू जलाई दिनुहुन्छ।

10 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “लडाइँ रोक, म नै परमेश्वर हुँ भनेर जान!
    म जाति-जातिलाई परास्त गर्नु सक्छु,
    म संसारलाई अधीनमा राख्न सक्छु!”

11 सर्वशक्तिमान् परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ।
    याकूबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ।

Footnotes

  1. भजनसंग्रह 46 अलामोत एक किसिमको भजन हो। यो वाद्य-बाजा पनि हुनसक्छ वा बिशेष ताल वा स्केल पनि हुनसक्छ।