Add parallel Print Page Options

43 हे परमेश्वर, एकजना मानिस छ, जो तपाईंका भक्तजन मध्ये एकजना होइन।
    त्यो मानिस दुष्ट छ र झूटो बोल्दछ।
    हे परमेश्वर, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, अनि प्रमाण दिनु होस् कि म सही छु।
    मलाई त्यो मानिसबाट बचाउनु होस्।
हे परमेश्वर, तपाईं मेरो सुरक्षा-स्थल हुनुहुन्छ,
    किन तपाईंले मलाई त्यग्नु भयो?
किन तपाईंले मलाई देखाउनु भएन
    कि कसरी म मेरो शत्रुदेखि भाग्नु।
हे परमेश्वर, तपाईंको ज्योति र सत्यता ममाथि चम्कोस, तपाईंको ज्योति अनि सत्यताले मलाई बाटो देखाओस्।
    तिनीहरूले मलाई तपाईंको पवित्र पर्वत अनि तपाईं बस्ने मन्दिरमा डोर्याउनेछन्।
म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु।
    हे परमेश्वर, म परमेश्वरकहाँ आउनेछु जसले मलाई अत्यन्तै खुशी बनाउँनु हुन्छ।
हे परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर,
    म वीणा बजाएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु।

किन म यति साह्रो तल झरें?
    किन म यत्ति साह्रो विचलित छु?
मैले परमेश्वरको सहायताको निम्ति पर्खनु पर्नेछ,
    म फेरि अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्न मौका पाउँछु,
    उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।

Bible Gateway Sponsors