Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: दाऊदको भजन।

41 एकजना मानिस जसले गरीब मानिसहरूलाई सफल हुनमा सघाउँछ,
    त्यसैले धेरै आशीर्वादहरू पाउनेछ।
    जब सकंट आँउछ परमप्रभुले त्यस मानिसलाई बचाउनु हुन्छ।
परमप्रभुले त्यस मानिसलाई रक्षा गर्नुहुनेछ र उसको जीवन बचाउनु हुनेछ।
    त्यो मानिस पृथ्वीमा धन्य हुनेछ।
    परमेश्वरले त्यस मानिसका शत्रुहरूद्वारा नष्ट हुन दिनु हुनेछैन।
जब त्यो मानिस रोगी हुन्छ र ओछ्यानमा पर्छ, परमप्रभुले उसलाई बल दिनु हुनेछ।
    त्यो मानिस बिमार हुन सक्छ, तर परमप्रभुले उसलाई निको पार्नु हुनेछ।

मैले भने, “हे परमप्रभु, मप्रति अनुग्रह गर्नु होस्।
    मैले तपाईंको विरूद्ध पाप गरें, तर मलाई क्षमा दिनुहोस् र निको पार्नु होस्।”
मेरा शत्रुहरूले मेरो विषयमा अप्रिय कुराहरू गरे।
    तिनीहरूले भनिरहेका छन्, “ऊ कहिले मर्नेछ र विस्मृत हुनेछ?”
मानिसहरू मलाई हेर्न आउँछन्।
    तर तिनीहरूले वास्तवमा के सोचिरहेछन् तिनीहरू भन्दैनन्।
तिनीहरू खाली मबाट केही समाचारहरू मात्र लिन आउँछन्,
    अनि तिनीहरू जान्छन् र मेरो विषयमा उडन्ते कुराहरू फिंजाउँछन्।
मेरो विषयमा शत्रुहरूले परस्परमा कानेखुसी गर्छन्।
    तिनीहरूले मेरो विरूद्ध षड्‌यन्त्रहरू गरिरहेछन्।
तिनीहरू भन्छन्, “उसले केही भूल काम गर्यो
    त्यसैले गर्दा ऊ बिमारी भयो।
    हामी आशा गर्छौं तिनी कहिल्यौ निको हुनेछैनन्।”
मेरो प्रिय साथीले मसँगै खायो, जसलाई म भरोसा गर्थें।
    तर अहिले, ऊ मेरो बिरोधी भएकोछ।
10 यसैले, हे परमप्रभु, दया गरेर मप्रति कृपा गर्नु होस्।
    मलाई उठाउनु होस् अनि म तिनीहरूको ऋण चुक्ता गर्नेछु।
11 हे परमप्रभु, शत्रुहरूलाई ममाथि आघात गर्न नदिनुहोस्।
    तब म जान्ने छु तपाईंले तिनीहरूलाई ममाथि आघात गर्न पठाउनु भएन।
12 म निर्दोष थिएँ र तपाईंले मलाई सघाउनु भयो।
    तपाईं मलाई उठ्न दिनुहोस र सदा तपाईंको सेवा गर्नपाऊँ।

13 परमप्रभु, इस्राएल का परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ।
    उहाँ सधैँ हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ सधैँ हुनुहुनेछ।

आमेन, आमेन।

Bible Gateway Sponsors