Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारको लागिः तार भएको बाजासहित (वीणा-वाद्य) दाऊदको भजन।

हे मेरो धार्मिक परमेश्वर, जब म प्रार्थना गर्दछु
    मलाई जवाफ दिनुहोस्।
मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र ममाथि कृपा राख्नु होस्!
    मेरो सम्पूर्ण कष्टहरूदेखि मलाई मुक्ति दिनुहोस्!

हे मानिसहरू हो! मेरो विषयमा कहिलेसम्म दुष्ट कुराहरू गरिरहन्छौ?
    मेरो विषयमा तिमीहरूले फेरि नयाँ झूटा कुराहरू खोजिरहेका छौ।
    त्यस्ता झूटा कुराहरू भन्न गर्न तिमीहरू मन पराउँछौ।

तिमीहरूलाई थाहा छ परमप्रभुले आफ्ना धार्मिक मानिसहरूको कुरा सुन्नु हुन्छ।
    यसकारण जब म प्रार्थना गर्दछु उहाँले सुन्नु हुन्छ।

यदि तिमीहरूलाई केही कुराले विरक्त पार्दा रीस उठ्न सक्छ, तर पाप चाँहि नगर।
    जब तिमी सुत्न जान्छौ तब ती कुराहरू सोच र निदाऊ।
परमप्रभुलाई पवित्र बलिदानहरू चढाऊ,
    र उहाँमा भरोसा राख।

धेरै मानिसहरूले भन्छन्, “हामीलाई कसले परमेश्वरको भलाई देखाऊला? ”
    हे परमप्रभु, तपाईंको प्रज्वलित अनुहार हामीलाई देखाउनु होस्!
हे परमप्रभु, तपाईंले मलाई खुशी बनाउनु भयो।
तपाईंले मलाई अन्न बाली काट्ने उत्सव भन्दा पनि ज्यादा खुशी दिनु भयो।
    जब हामीसँग प्रचुर मात्रमा अन्न र दाखरसहरू थिए।
जब म ओछ्यानमा जान्छु र मस्तसँग निदाउँछु।
    किनभने, परमप्रभुले मलाई सुरक्षित निदाउँन दिनुहुन्छ।

Bible Gateway Sponsors