Add parallel Print Page Options

दाऊदको भजन।

26 हे परमप्रभु मेरो न्याय गर्नुहोस्।
म चोखो भएर बाँचेको छु भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्।
    म परमप्रभुमा भरोसा गर्न कहिल्यै चुकेको छैन।
हे परमप्रभु प्रयास गरेर मलाई जाँच गर्नुहोस्।
    मेरो मन र हृदय जाँच्न नियालेर हेर्नुहोस्।
मैले तपाईंको साँच्चो प्रेम कहिल्यै बिर्सिएको छैन,
    अनि तपाईंको विश्वासले मेरो सारा जीवनलाई डोर्याइरहेको छ।
म ती व्यर्थका मानिसहरू मध्येको होइनँ।
    म दुष्टहरूका संगतलाई घृणा गर्छु।
म ती कुकर्मीहरूको समुदायलाई घृणा गर्छु।
    म ती ठग धूर्तहरूको समुदायहरूमा सामेल छैनँ।

हे परमप्रभु, म चोखो छु भनेर देखाउनलाई मेरो हातहरू धोई दिनुहोस्,
    म तपाईंको वेदीको वरिपरि हिँड्न सकुँ।
हे परमप्रभु, म तपाईंको महिमाको गीत गाउँछु।
    म ती अद्भूत सृजनाहरूका गीत गाउँछु जुन सबै तपाईंले सृष्टि गर्नुभयो।
हे परमप्रभु म तपाईंको मन्दिरलाई प्रेम गर्दछु।
    म तपाईंको महिमापूर्ण पाललाई प्रेम गर्दछु।

हे परमप्रभु, मलाई पापीहरूसित सजाय नदिनुहोस्।
    ती हत्याराहरू सँगै मलाई नमार्नुहोस्।
10 ती पापीहरूले अन्य मानिसहरूलाई ठग्न सक्छन।
    तिनीहरूले नीच काम गर्न पैसाहरू लिनसक्छन्।
11 तर म निर्दोष छु।
    यसैले परमेश्वरको म प्रति कृपा रहोस् र रक्षा गर्नुहोस्।
12 म सबै विपदहरूबाट सुरक्षित छु।
    हे परमप्रभु, म तपाईंका मानिसहरूको महासभामा, बोलाइएकाहरूको माझमा जब उभिन्छु,
    त्यहाँ तपाईंको प्रशंसा गर्नेछु।