Add parallel Print Page Options

148 परमप्रभुको प्रशंसा गर!

माथि स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू हो।
    परमप्रभुको प्रशंसा गर।
हे सारा स्वर्गदूतहरू हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
    उहाँ र उहाँका सारा सैन्यहरूका प्रशंसा गर!
हे सूर्य र चन्द्र, परमप्रभुको प्रशंसा गर।
    आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योतिहरू, उहाँको प्रशंसा गर।
हे आकाशका आकाश, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
    आकाशमाथि भएका पानी हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
परमप्रभुको प्रशंसा गर!
    किनभने परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो अनि सबैको सृजना भयो।
परमेश्वरले यी सब कुराहरू सदा-सर्वदा रहोस् भनी रच्नुभयो।
    परमेश्वरले सारा नियमहरू बनाउनुभयो जुन कहिल्यै अन्त हुने छैनन्।
हे पृथ्वीमा भएका सारा कुराहरू हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
    समुद्रमा भएका सारा ठूल-ठूला प्राणीहरू हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर।
परमेश्वरले आगो र हिउँ,
    असिना, धुँवा, आँधी, बतास रच्नुभयो।
परमेश्वरले पर्वतहरू र डाँडा-काँडाहरू रचना गर्नुभयो,
    फलका रूखहरू र देवदारको रूखहरू रच्नुभयो।
10 परमेश्वरले सारा जङ्गली पशुहरू, विशाल पशुहरू,
    साना-साना घस्रने जन्तुहरू साथै चरा-चरूङ्गीहरू रच्नु भयो।
11 परमेश्वरले राजा र राष्ट्रहरू दुवै पृथ्वीमा बनाउनु भयो।
    परमेश्वरले अगुवाहरू र न्याय कर्ताहरू बनाउनु भयो।
12 परमेश्वरले जवान पुरूष र नारीहरू रच्नु भयो।
    परमेश्वरले बृद्ध र युवा मानिसहरू रच्नु भयो।
13 परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा गर!
    सदा-सर्वदा उहाँको नाउँको सम्मान गर।
स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको प्रत्येक चीजले
    उहाँको प्रशंसा गरोस्!
14 परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बलियो बनाउनु हुनेछ।
    मानिसहरूले परमेश्वरका चेलाहरूको प्रशंसा गर्नेछन्।
    मानिसहरूले इस्राएललाई प्रशंसा गर्नेछन्।
तिनीहरूकै लागि परमेश्वरले लड्नु भयो, परमप्रभुको प्रशंसा गरौं!

Bible Gateway Sponsors