Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाईः दाऊदको भजन।

14 मूर्ख मानिसले मात्र आफ्नो हृदयमा भन्छ, “ईश्वर छैन।”
    मूर्ख मानिसहरूले अनैतिक र घिनलाग्दा कामहरू गर्छन्।
    ती मध्ये एउटा पनि राम्रो काम हुँदैन।

परमप्रभुले ज्ञानी मानिसहरू कोही छन् भनेर
    स्वर्गबाट तल हेर्नुहुन्छ।
    ज्ञानी मानिसहरूले सहयोगको निम्ति परमेश्वरलाई पुकार्छन्।
तर सबै मानिसहरू परमेश्वरबाट विमुख भएर टाढिए
    र दुष्ट भइसके।
कुनै एकजना मानिसले पनि
    राम्रो काम गरेको छैनन्।

दुष्ट मानिसहरूले मेरो प्रियजनहरूलाई नष्ट गरिसके अनि ती दुष्ट मानिसहरू परमेश्वरको विषयमा जान्दैनन्।
    दुष्ट मानिसहरूका लागि खानलाई प्रशस्त खाद्य छ,
    तर पनि तिनीहरूले परमप्रभुलाई सम्मान गर्दैनन्।
दुष्ट मानिसहरू प्रशस्त भयग्रस्त छन्।
    किनभने ती गरीब मानिसहरू परमप्रभु परमेश्वरका भक्तजनहरू हुन्।
दुष्ट मानिसहरूले ती गरीब मानिसहरूबाट कुनै सल्लाह लिन मान्दैनन्।
    तर परमेश्वर सधैँ ती असल मानिससँग हुनुहुन्छ।

सियोनमा इस्राएललाई बचाउने को छ?
    परमेश्वर बाहेक कोही पनि छैन!
परमप्रभुका मानिसहरूलाई लगियो अनि कैदी बनाइयो।
    तर परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई फर्काएर ल्याउनु हुनेछ,
    तब याकूब (इस्राएल ) खुशी हुनेछ।

Bible Gateway Sponsors