Add parallel Print Page Options

हामी बाबेल नदीहरूका किनारमा बसेर
    सियोनलाई सम्झेर रोयौं।
हामीले हाम्रा वीणाहरू छेउमा भएको बेंसीको रूखहरूमा झुण्डाएर राख्यौ।
बाबेलमा जसले हामीलाई पक्रेर राखे उनीहरूले नै गीत गाउनु भने।
    तिनीहरूले हामीलाई खुशीका गीतहरू गाउन भने,
    तिनीहरूले हामीलाई सियोनको बारेमा गीतहरू गाउनु भने।
तर कसरी विदेशमा हामीहरू
    परमप्रभुका गीतहरू गाउन सक्छौं?
हे यरूशलेम, यदि मैले तिमीलाई बिर्सेको भए,
    मैले कहिल्यै फेरि दाहिने हातले वीणा बजाउनु बिर्सिने थिएँ।
यरूशलेम यदि मैले तिमीलाई भुलेको भए,
    तब म भरोसा गर्छु फेरि कहिल्यै गाँउने थिईन।
म कसम खाँन्छु, म तिमीलाई कहिलै भुल्ने छैन।

म कसम खाँन्छु यरूशलेम सधैँ मेरो महान् आनन्द हुनेछ।
    हे परमप्रभु, एदोमीहरूले के काम गरे, याद गर्नुहोस्।
तिनीहरूले चिच्यए, “पूर्णरूपले विध्वंश पार,
    त्यसको जगसम्मै पूर्णरूपले विध्वंश गर।”
हे बेबिलोन, तिमी नाश हुनेछौ!
    त्यस मानिसलाई धन्यवाद देऊ जसले तिमीलाई दण्ड दिन्छ,
    जुन दण्डको निम्ति तिमी योग्य थियौ।
त्यस मानिसलाई धन्यवाद देऊ जसले तिम्रा शिशुहरू समाते,
    र तिनीहरूलाई ढुङ्गामा थेचारे।