Add parallel Print Page Options

मन्दिर गइरहेको बेलाको भजन।

परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे सबै दासहरू हो!
    जसले रातभरि मन्दिरमा सेवा गरे।
दासहरू हो, आफ्ना पाखुराहरू उठाऊ
    र परमप्रभुलाई “धन्य हौ” भन।
परमप्रभुले सियोनबाट तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिऊन।
    जसले, स्वर्ग र पृथ्वी सृजनु भयो।