Add parallel Print Page Options

दाऊद मन्दिर गइरहेका बेलाको भजन।

124 मलाई जवाफ देऊ इस्राएल,
यदि परमप्रभु हाम्रो पक्षमा नभई दिएको भए,
    हामी माथि कस्तो घटना घट्ने थियो होला?
जब मानिसहरूले हामीलाई आक्रमण गरे
    त्यस समय यदि परमप्रभु हाम्रो पक्षमा नभएको भए के हुने थियो?
हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई जिउँदै निल्ने थिए,
    जब तिनीहरू हामीमा क्रोधित हुनेगर्थे।
हाम्रो शत्रुहरूका सैनिकहरूले
    हामीलाई बाढीले बगाए झैं
    र नदीले हामीलाई डुबाए झैं पार्ने थिए।
ती अंहकारी मानिसहरू हाम्रा मुख-मुख सम्म उठ्ने पानी भए
    हामीलाई डुबाउने थियो।

परमप्रभुको प्रशंसा गर!
    हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई पक्रन र मार्न परमप्रभुले कदापि दिनुहुन्न।

हामी जालमा फस्न पुगेका चरा जस्तै छौ अथवा यस्तो भएर मुक्ति पाएका छौं।
    जाल फाट्यो अनि हामी मुक्त भयौ!
हाम्रो निम्ति सहायता परमप्रभुबाट आउँदछ।
    परमप्रभुले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो!

Bible Gateway Sponsors