Add parallel Print Page Options

मन्दिरतिर गइरहेको बेलाको भजन।

123 हे परमेश्वर, म माथि हेर्छु र तपाईंलाई प्रार्थना गर्छु।
    तपाईं राजा सरह स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ।
दासहरू आफ्ना आवश्यकताको निम्ति उनीहरूको स्वामीमाथि भर पर्दछ,
    दासीहरू आफ्ना मालिक्नीहरू माथि भर पर्छन्,
तर हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर माथि भर पर्छौं,
    र उहाँबाट दया पर्खिरहन्छौं।
हे परमप्रभु, हामीमाथि तपाईंको दया रहिरहोस्,
    किनभने हामी धेरै समय सम्म निन्दित भएका छौं।
हामीले धेरै समयदेखि ती घमण्डी मानिसहरूबाट निन्दित भइरहेका छौं।
    जसले हामीलाई हाँसो उडाउँछन् र अनादर गर्छन्।

Bible Gateway Sponsors