Add parallel Print Page Options

115 हे परमप्रभु, हामीले सम्मान पाउनु पर्ने होइन।
    तपाईंको प्रेम र विश्वासले गर्दा
    सम्मान तपाईंको मात्र हो।
किन ती जातिहरू “हाम्रा परमप्रभु कहाँ छन्?” भनेर छक्क पर्दछन्।
परमप्रभु स्वर्गमा हुनुहुन्छ।
    अनि उहाँले आफ्नो चाहनाले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
ती सम्प्रदायहरूका “देवताहरू” सुन र चाँदीले बनिएका खाली मूर्तिहरू मात्र हुन्।
    तिनीहरू कुनै मानिसले बनाएका मूर्तिहरू मात्र हुन्।
ती मूर्तिहरूका मुखहरू छन्, तर बोल्न सक्दैनन्।
    तिनीहरूका आँखाहरू छन्, तर देख्न सक्दैनन्।
तिनीहरूका कानहरू छन्, तर सुन्न सक्दैनन्।
    तिनीहरूका नाकहरू छन्, तर सुँघ्न सक्तैनन्
तिनीहरूका हातहरू छन्, तर अनुभव गर्न सक्दैनन्
    तिनीहरूका खुट्टाहरू छन्, तर हिंड्न सक्दैनन्
    अनि कुनै स्वर-ध्वनिहरू उनीहरूका कण्ठबाट निकाल्न सक्तैनन्।
ती मानिसहरू जसले तिनीहरूलाई बनाउँछन् र तिनीहरूमाथि भरोसा गर्छन्,
    तिनीहरू त्यस्तै हुन्छन्!

हे इस्राएल का मानिसहरू, परमप्रभुमाथि भरोसा गर!
    परमप्रभु तिनीहरूका बल र ढाल हुन्।
10 हारूनका परिवारहरू, परमप्रभुमाथि भरोसा राख!
    परमप्रभु तिनीहरूका बल र ढाल हुनुहुन्छ।
11 हे परमप्रभुका अनुयायीहरू, परमप्रभुमाथि भरोसा गर!
    परमप्रभु तिनीहरूका बल र ढाल हुन्।

12 परमप्रभुले हामीलाई सम्झनुहुन्छ।
    परमप्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ।
परमप्रभुले इस्राएल लाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ।
    परमप्रभुले हारूनका परिवारलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ।
13 महान् र क्षुद्र दुवैलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ।
    परमप्रभुले आफ्ना भक्तहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ।

14 परमप्रभुले तिमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई
    धेरै भन्दा धेरै नै आशिर्वाद दिऊन्।
15 परमप्रभु जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो,
    तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिऊन्!
16 स्वर्ग परमप्रभुको अधिकारमा छ।
    तर पृथ्वी उहाँले मानिसहरूका अधिकारमा दिनु भयो।
17 मरेका मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दैनन्।
    चिहान भित्र भएका मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दैनन्।
18 तर हामी अहिले परमप्रभुको प्रशंसा गर्छौं,
    अनि हामी उहाँको प्रशंसा सदा-सर्वदा गर्छौं।

परमप्रभुको प्रशंसा गर!

Bible Gateway Sponsors