Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: दाऊदको भजन।

109 हे परमेश्वर, म तपाईंको प्रशंसा गर्छु!
    मेरो प्रार्थनाहरूको लागि कान नथुन्नु होला!
दुष्ट मानिसहरूले मेरो बारेमा झूटा कुराहरू भनिरहेका छन्।
    तिनीहरूले भनेका कुराहरू सत्य होइनन्।
मानिसहरूले मेरो बारेमा उपेक्षामूलक कुराहरू गर्दछन्।
    मानिसहरूले विनाकारण ममाथि आक्रमण गर्दछन्।
मैले तिनीहरूलाई प्रेम गरें तर तिनीहरूले मलाई घृणा गरें।
    यसैले अब म तपाईंलाई प्रार्थना गरिरहेछु।
मैले ती मानिसहरूको लागि राम्रो कामहरू गरें ।
    तर तिनीहरूले मप्रति अनुचित कामहरू गरें ।
म तिनीहरूलाई प्रेम गर्छु
    तर तिनीहरूले मलाई घृणा गर्छन्।

मेरो शत्रुलाई उसको कु-कार्यका लागि दण्ड दिनुहोस्।
    उनीहरू गल्ती हुन् भनी प्रमाणित गर्ने मानिस खोज्नु होस्।
न्यायकर्त्ताले मेरो शत्रु गल्लीमा छन् भनेर निर्णय दिओस्,
अनि उसलाई दोषी प्रमाण गरोस्।
    मेरो शत्रुले भनेका सबै कुराहरू उनीहरूमाथि नै परोस्।
मेरो शत्रु चाँडै मरोस्।
    अर्को कसैले उसको स्थान पाओस्।
मेरो शत्रुका छोरा-छोरीहरू टुहुरा-टुछुरी होऊन्,
र तिनका पत्नी विधवा होऊन्।
10 तिनीहरूले आफ्ना घरहरू छोड्नु परोस्
    र तिनीहरू भिखारी भई जाऊन्।
11 मानिसहरूले मेरो शत्रुको पैसा-रूपियाँ, जे-जति सम्पत्तिहरू छन सबै लगिदिवोस्।
    परदेशीहरूले उसले गर्ने सबै कामहरू लैजाऊन्।
12 भरोसा गर्छु मेरो शत्रुप्रति कोही पनि कृपालु छैनन्।
    भरोसा गर्दछु कसैले पनि त्यसको नानीहरू प्रति दया दर्शाउँदैनन्।
13 मेरो शत्रुहरूलाई पूर्णरूपले ध्वंश गर्नोस्।
    अर्को आउने त्यसको सन्तानले चारैतिर बाट नाउँ सम्म हटाई दियोस्।
14 भरोसा छ परमप्रभुले मेरो शत्रुको पिताका पापहरूलाई स्मरण गर्नुहुनेछ।
    अनि भरोसा छ उसकी आमाले गरेका पापहरू कहिल्यै मेटिन्दैन्।
15 भरोसा छ परमप्रभुले ती पापहरू कहिल्यै बिर्सनु हुनेछैन।
    अनि शत्रुलाई पूर्ण प्रकारले भुल्नलाई परमप्रभुले मानिसहरूलाई वाध्य गर्नु हुनेछ।
16 किनभने त्यस दुष्ट मानिसले कहिल्यै राम्रो काम गरेन।
    त्यसले कसैलाई प्रेम गरेन,
    त्यसले दीन-दुःखीको जीवन कठिन र असहाय बनाई दियो।
17 त्यस दुष्ट मानिसले अरूकोलागि
    नराम्रो होस् भन्ने इच्छा गर्यो अनि सराप्यो।
त्यसले कहिल्यै पनि अरूहरूको निम्ति राम्रा कुराहरू चिताएन।
    यसैले त्यसप्रति पनि राम्रो कुरा हुन नदेऊ।
18 सराप नै उसले लाउने लुगाहरू होस्।
    सराप नै त्यसको पिउने पानी बनियोस्।
त्यो दुष्ट मानिसले शरीरमा लगाउने तेल नै
    सराप होस्।
19 सराप नै उसले कम्मरमा बाध्ने पटुका होस्।
    सराप नै उसको कम्मरमा बाँधिने पेटी होस्।

20 भरोसा गर्छु कि परमप्रभुले सबै त्यस्ता कुराहरू मेरो शत्रुप्रति गर्नुहुनेछ।
    भरोसा गर्दछु कि परमप्रभुले सबै त्यस्ता कुराहरू,
जसले मलाई मार्ने प्रयास गरे मानिसहरूका लागि गर्नु हुनेछ।
21 हे परमप्रभु, तपाईं मेरो स्वामी हुनुहुन्छ,
    यसकारण त्यस्तो प्रकारले मलाई सद्ब्यावहार गर्नुहोस्,
जसबाट तपाईंको नाउँलाई सम्मान पुर्याउने छु।
    तपाईंसँग त्यस्तो महान् प्रेम छ, यसैले मलाई बचाउनु होस्।
22 म खाली गरीब, असहाय मानिस हुँ।
    म वास्तवमा उदास छु, मेरो हृदय टुक्रा-टुक्रा भएको छ।
23 म यस्तो अनुभव गर्दछु कि मेरो जीवन अब शेष भइसक्यो,
दिनको अन्तिम प्रहारको लामो छाँयाँ जस्तो।
    म आफूलाई बढारेर फ्याँकि जाने कीरा जस्तो लाग्छ।
24 मेरो गोडाहरू कमजोर छन् किनभने म भोको छु।
    मैले आफ्नो ओजन हराइसकें अनि दुब्लो भईरहेछु।
25 दुष्ट मानिसहरूले मलाई अपमान गरे।
    तिनीहरूले मलाई हेरे अनि टाउकाहरू हल्लाए।
26 हे परमप्रभु, मेरो परमेश्वर, मलाई सहयोग गर्नुहोस्!
    तपाईंको स्नेहपूर्ण करूणा दर्शाएर मलाई बँचाउनु होस्!
27 तब ती मानिसहरूले बुझ्नेछन् कि तपाईंले मलाई सहयोग गर्नुभयो।
    तब तिनीहरूले जान्नेछन् कि यो मलाई सहायता गर्ने शक्ति तपाईंको हो।
28 ती दुष्ट मानिसहरूले मलाई सराप्छन् तर तपाईंले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ।
    तिनीहरूले मलाई आक्रमण गरे, यसकारण तिनीहरूलाई हराइयोस्।
    तब, तपाईं को दास, म खुशी हुनेछु।
29 मेरो शत्रुहरूलाई व्याकुल पार्नु होस्!
    तिनीहरूले लाजलाई कोट जस्तै लगाऊन्।
30 म परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु।
    म उहाँलाई धेरै मानिसहरूको समक्ष प्रशंसा गर्छु।
31 परमप्रभु असहाय मानिसहरूको छेउमा बस्नु वा उभिनु हुन्छ,
    परमेश्वरले तिनीहरूलाई अन्य मानिसहरूबाट बचाउनु हुन्छ,
    जसले तिनीहरूलाई प्राण दण्ड दिने प्रयास गर्दछन्।