A A A A A
Bible Book List

गनती 7 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

पवित्तर तम्बू क समर्पण

जउने दिन मूसा पवित्तर तम्बू क लगाउब समापन किहेस, उ ऍका यहोवा क अर्पण किहस। मूसा तम्बू अउ एहमाँ प्रयोग मँ आवइवाली चीजन, अउर वेदी अउ एहमाँ प्रयोग आवइवाली चीजन अउर वेदी अउ एहमाँ प्रयोग आवइवाली चिजियन प खास तेल डाएस इ ओन सबइ चीजन क पवित्तर किहेस।

तब इस्राएल क नेता लोग भेंट चढ़ाएन। इ पचे आपन-आपन परिवारे क मुखिया रहे रहेन जउन आपन परिवार समूहन क नेता रहेन। इ नेता लोग मनइयन क गनेन। इ सबइ नेता यहोवा बरे भेंट लइ आएन। उ पचे चारिहुँ ओर स ढँकी छ: ठु गाड़ी अउ बारह ठु बर्धा क लइ आएन। (हर एक नेता क जरिये एक ठु बर्धा दीन्ह गइ रही। अउर दुइ नेता क जरिये एक ठू गाड़ी दीन्ह गइ रही) नेता लोग पवित्तर तम्बू मँ यहोवा क इ चीजन क दिहेन।

यहोवा मूसा स कहेस, “नेता लोग क इ चीजन क अंगीकार करा। इ चीजन क लेवि-बंस क मनइयन क द्या। इ ओनका मिलापवाला तम्बू प काम करइ मँ सहायक होइ।”

एह बरे मूसा चारिहुँ कइँती स ढकी भइ गाड़ियन अउ गइयन क लिहस। उ इ चीजन क लेवी-बंस क लोगन क दिहस। उ दुइ गाड़ी अउ चार ठु गाइ गेर्सोन बंसी लोगन क दिहेस। ओनका आपन काम बरे ओन गाड़ियन अउ गइयन क जरुरत रही। तब मूसा चार ठु गाड़ी अउ आठ ठु गइया मरारी बंस क मनइयन क दिहस। ओनका आपन काम बरे गाड़ी अउ गइयन क जरूरत रही। याजक हारून क पूत ईतामार इ सबहिं मनइयन क काम बरे जिम्मेदार रहा। मूसा कोहात बंसी मनइयन क कउनो गाइ या कउनो गाड़ी नाहीं दिहस। इ मनइयन क पवित्तर चीजन आपन कॉधे प ढोउब रहा इहइ कारज ओनका करइ बरे सौंपा ग रहा।

10 जउन दिन मूसा वेदी प तेल डाएस, उहइ दिन नेता लोग वेदी क अर्पण बरे आपन भेंट चढ़ावइ बरे लइ आएन। उ पचे आपन भेंट वेदी क समन्वा यहोवा क भेंट किहन। 11 यहोवा पहिले स ही मूसा स कहे रहा, “हर दिन एक एक नेता वेदी प भेंट चढ़ावइ लइ जाइ।”

12-83 [a] बारहु-नेतन मँ स हर एक नेता आपन-आपन भेंट लइ आवा।

उ सबइ भेंट इ अहइँ: हर एक नेता चाँदी क एक ठु थाली लइ आवा जेकर वजन एक सौ तीस सेकेल अउर एक चाँदी क खोरा जेकर वजन सत्तर सेकेल रहा। इ दुइनउँ उपहार क पवित्तर स्थान क सेकेल क अनुसार भवा बटखरा स तउला गवा रहा। हर खोरा अउ हर थाली मँ तेल महीन आटा भरा रहा। इ अन्नबलि क रूप मँ प्रयोग मँ लइ जात रहा। हर नेता सोना क एक बड़का कलछुला भी लइ आवा जेकर वजन दस सेकेल रहा। इ कलछुला मँ धूप भरी रही।

हर नेता एक ठु बछवा, एक भेड़ा अउ एक बरिस क नर मेमना भी लइ आवा। इ गोरुअन होमबलि बरे रहेन। हर नेता पापबलि क रूप मँ बइपरइ बरे एक बोकरा भी लावा। हर नेता दुइ गाइ, पाँच भेड़ा, पाँच बोकरा अउ एक-एक बरिस क पाँच मेमना लिआवा। इ सबन क एक मलेबलि बरे बलि दीन्ह गइ।

पहिले दिन अम्मीनादाब क पूत नहसोन, जउन यहूदा क परिवार समूह स रहा, आपन भेंट लिआवा।

दूसर दिन सूआर क बेटवा नतनेल जउन इस्साकार क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

तीसरे दिन हेलोन क बेटवा एलीआब जउन जबूलून क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

चउथे दिन सदेऊर क पूत एलीसूर जउन रूबेनियन क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

पँचए दिन सूरीसद्दै क पूत सलुनीएल जउन सिमोनियन क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

छठऍ दिन दूएल क बेटा एल्यासाप जउन गादियन क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

सतऍ दिन अम्मीहूद क बेटवा एलीसामा जउन एप्रैम क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

अठऍ दिन पदासूर क पूत गम्लीएल जउन मनस्से क मनइयन क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

नवें दिन गिदोनी क पूत अबीदान जउन बिन्यामीन क मनइयन क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

दसऍ दिन अम्मीसद्दै क बेटवा अहीयाजर जउन दान क लोगन क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

ग्यारहवें दिन ओक्रान क बेटवा पजीएल जउन आसेर क लोगन क नेता रहा, आपन भेंट लिआवा।

अउर फिन बारहवें दिन एनान क बेटवा अहीरा जउन नप्ताली मनइयन क नेता रहा, आपन भेंट लइके आवा।

84 इ तरह इ सबहिं चीजन इस्राएली मनइयन क नेता लोगन क भेंट रही। इ चीजन तब लाइ गइन जब मूसा खास तेल वेदी प एका अर्पण बरे डाएस। उ पचे बारह चाँदी क तस्तरी, बारह चाँदी क खोरा अउ बारह सोना क चम्मच लाएन। 85 चाँदी क हर तस्तरी क वजन लग भग एक सौ सेकेल रहा। अउर हरेक खोरा क चाँदी क वजन लगभग सत्तर सेकेल रहा। चाँदी क तस्तरियन अउ चाँदी क खोरन क कुल माना गवा वजन [b] दुइ हजार चार सौ सेकेल रहा। 86 धूप स लबालब सोना क चम्मच मँ स हर एक क माना गवा वजन चार औसं रहा। बारह सोने क चम्मचन क कुल वजन करीब करीब उ पौडं रहा।

87 होमबलि बरे गोरुअन क कुल गनती बारह बर्धा, बारह भेड़ा अउ बारह एक बरिस क भेड़ी क नर बच्चा रहेन। हुवाँ अन्नबलि भी रहा। यहोवा क पापबलि क रूप मँ प्रयोग मँ आवइ वाला कुल बारह बोकरा भी रहेन। 88 नेता लोग मेलबलि क रूप मँ प्रयोग अउ मारा जाइ बरे गोरुअन क दिहन। इ सबइ गोरुअन क एक साथ गनती चौबीस बर्धा, साठ भेड़ा, साठ बोकरा अउ साठ एक बरिस क भेड़ी क नर बच्चा भी रहेन। इ तरह उ पचे वेदी क इ चीजन अर्पण कई बरे भेंट किहेन। इ मूसा वेदी प खास तेल डाइ क पाछे भवा।

89 मूसा मिलापवाला तम्बू मँ यहोवा स बात करइ गवा। उ टेमॅ उ आपन स बात करत भइ यहोवा क वाणी सुनेस। उ वाणी करार क सन्दूखे क ऊपर क बिसेख ढकना क दुइनउँ करूब सरगदूतन क बगल स आवत रही। इ तरह परमेस्सर मूसा स बात किहस।

Footnotes:

  1. गनती 7:12 पद 12-83 मूल पाठ मँ हर एक नेता क सूची अलग-अलग दीन्ह गइ अहइ। मुला हर एक भेंट क लिखा भवा पाठ एक समान अहइ। यह बरे सुविधा क धियान देत भए पद-गनती 12 से 83 ताईं हिआँ एक साथेन दिआइके अनुसार कीन्ह ग रहा।
  2. गनती 7:85 माना गवा वजान “पवित्तर सेकेल।” एक ठु पौड़े मँ चालीस सेकेल होत रहेन। पवित्तर तम्बू अउ मन्दिर मँ तउल क काम मँ आवइ वाला माना भवा बटखरा।
Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes