Add parallel Print Page Options

वेदीको छेउमा उभिनु भएको परमप्रभुको दर्शन

मैले परमप्रभुलाई वेदीको छेउमा उभिएको देखें, उहाले भन्नुभयो,

“सङ्घार हल्लिउन्जेल र मानिसको टाउको चुर हुन्जेल,
    खम्बामाथि ठोक्काऊ।
ती बाँचेकाहरूलाई तरवारले मार।
    भाग्नेहरू मारिनेछन्।
कुनैमानिस पनि
    मेरो रिसबाट उम्कनेछैन।
यद्यपि तिनीहरूले पत्ताल भित्र खने ता पनि
    तिनीहरू भएकहाँ मेरो हात पुग्नेछ,
अनि यदि तिनीहरू स्वर्गमा चढे पनि
    म तिनीहरूलाई त्यहाँबाट तल झार्नेछु।
यद्यपि तिनीहरू कर्मेल पर्वतको टाकुरामा लुके पनि,
म तिनीहरूलाई भेट्नेछु।
    म तिनीहरूलाई मेरो छेउमा ल्याउनेछु।
यदी तिनीहरू समुद्रको फेदमा लुके तापनि म सर्पलाई आज्ञा गर्नेछु,
    र त्यसले तिनीहरूलाई डस्नेछ।
यद्यपि तिनीहरू तिनीहरूको शत्रुको कब्जामा गए पनि
    म तरवारलाई आज्ञा गर्नेछु
अनि त्यसले तिनीहरूलाई मार्नेछ।
    मैले तिनीहरूलाई नोक्सान गर्ने नै
    निश्चय गरें राम्रो गर्ने होइन।”

दण्डले मानिसहरूलाई नष्ट गर्नेछ

मेरो मालिक सर्वशक्तिमान परमप्रभुले भूमिलाई छुनु हुन्छ,
    अनि त्यो भूमि पग्लन्छ।
    तब त्यस भूमिमा भएका सबै मानिसहरू मृतकहरूका निम्ति रूनेछन्।
त्यो प्रदेश मिश्रको नील नदी जस्तै
    माथि उर्लन्छ अनि तल झर्दछ।
परमप्रभुले आफ्नो स्थान आकाशमाथि बनाउँनु भयो।
    उहाँले आफ्नो आकाश पृथ्वीमाथि राख्नु भयो।
उहाँले समुद्रको पानीलाई बोलाउँनु हुन्छ।
    अनि देशमाथि खन्याउनु हुन्छ।
    उहाँको नाउँ परमप्रभु हो।

परमप्रभुको इस्राएललाई नष्ट गर्ने प्रतिज्ञा

परमप्रभु भन्नुहुन्छ:

“हे इस्राएली, तिमीहरू मेरा निम्ति कुश जस्तै हौ।
    मैले इस्राएललाई मिश्रबाट निकालेर ल्याएँ।
मैले पलिश्तीहरूलाई करतोरबाट ल्याएँ।
    अनि अरामीहरूलाई कोरबाट।”

हे परमप्रभु मेरा मालिकको आँखाहरू पापपूर्ण राज्यमाथि छन्।
परमप्रभुले भन्नुभयो,
“म इस्राएललाई पृथ्वीबाट सम्पूर्ण रूपले नष्ट पार्नेछु।
    तर म याकूबको घरलाई ध्वंश गर्नेछैन।”
हेर! वेकारका मानिसहरूलाई
    अलग गराउनु इस्राएलका मानिसहरूलाई
चालनिमा आँटा चाले झैं हल्लाउनु
    म आज्ञा दिनेछु।

10 “मेरा मानिसहरू मध्येका पापीहरू तरवारले मारिन्छन्।
    तिनीहरूले भन्दैछन्, ‘हामीमा नराम्रो आउनेछैन।’
अथवा हामीलाई जित्ने छैनन्।”

परमेश्वर राज्यको पुनस्थापनाको शपथ लिन्छन्

11 “त्यसदिन म दाऊदको ढलेको पाललाई उठाउनेछु,
    म चर्केकाहरू र नष्ट भएका भवनहरू मर्मत गर्नेछु।
म त्यसलाई पहिलेको जस्तै
    पुनः र्निर्माण गर्नेछु।
12 ताकि एदोममा बाँकी रहेका मानिसहरू
    र राष्ट्रहरू जो मेरो नाउँले (यहोवा) कहलाइन्छन्,
तिनीहरू लिनलाई परमप्रभु,
    जसले यी सब गर्ने घोषणा गर्नु हुन्छ।”
13 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “त्यो समय आइरहेछ,
    जब प्रत्येक प्रकारको भोजन ज्यादाहुन्छ।
अब मानिसहरूले आफ्नो फसल काटिसकेका हुँदैनन्,
    हलो जोत्ने समय आइहाल्छ,
मानिसहरू अहिले दाखरस निकाल्नको लागि बसेका हुन्छन्,
    फेरि दाखको रोप्ने समय आइहाल्छ।
पहाडबाट दाखरसको धारा बग्ने छ
    अनि त्यो पहाडबाट झर्नेछन्।
14 मेरो मानिस इस्राएलीहरूलाई कैदबाट फर्काएर ल्याउनेछु।
    तिनीहरूले त्यो नष्ट भएको शहर फेरि बनाउँनेछन्
अनि तिनीहरू ती शहरमा बस्नेछन्।
    उनीहरूले दाख बारीहरू लाउनेछन्
अनि तिनीहरूले उब्जाऊ गरेको
    दाखरस पिउनेछन्,
उनीहरूले बगैंचाहरू रोप्नेछन्
    अनि त्यसबाट फलेको फलहरू खानेछन्।
15 उनीहरूलाई उनीहरूकै जमिनमा बसाउँछु
    अनि उनीहरू फेरि त्यो देशबाट निकालिने छैनन्।
    जुन मैले उनीहरूलाई दिएँ।”
परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो।