Add parallel Print Page Options

37 “चट्याङ् र आँधिबेहरीले मलाई भयभीत पार्छ,
    छातीभित्र मुटु ढुक-ढुक गर्छ।
सबैले सुन! परमेश्वरको आवाज चट्याङ् जस्तो सुनिन्छ।
    परमेश्वरको मुखबाट आउने मेघ गर्जन सुन।
परमेश्वरले आकाशको वारपार आफ्नो बिजुली चम्काउनु हुन्छ
    अनि यसले सम्पूर्ण पृथ्वी नै चम्काउँछ।
बिजुली चम्केपछि परमेश्वरको गर्जन आवाज सुन्न सकिन्छ।
    परमेश्वर अद्भूत आवाजले गर्जनु हुन्छ।
जब बिजुली चम्कन्छ परमेश्वरको आवाज गर्जन्छ।
परमेश्वरको गर्जन आवाज चमत्कारमय हुन्छ।
    उहाँले महान कर्महरू गर्नु हुन्छ जुन हामी बुझ्न सक्तैनौं।
परमेश्वरले हिंऊलाई भन्नुहुन्छ,
    ‘पृथ्वीमा झर’
अनि परमेश्वरले बर्षालाई भन्नु हुन्छ,
    ‘पृथ्वीमाथि खनिईं।’
परमेश्वरले सृष्टी गर्नु भएका सबै मानिसहरूले,
उहाँले के गर्नु सक्नु हुन्छ थाहा गरून् भनी उहाँले
    त्यसो गर्नु हुन्छ, त्यो उहाँको प्रमाण हो।
जनावरहरू आ-आफ्ना ओडारतिर भाग्छन् अनि त्यहाँ बस्छन्।
भुँवरी दक्षिणबाट चल्छ।
    चिसो हावा उत्तरबाट आउँछ।
10 परमेश्वरको स्वासले वरफ बनाउँछ,
    अनि समुद्रहरू जमाउँछ।
11 परमेश्वरले बादलमा पानी भर्नुहुन्छ,
    अनि गर्जने मेघ फैलाउनु हुन्छ।
12 परमेश्वरले बादललाई पृथ्वी वरिपरि बहन आदेश दिनुहुन्छ।
    बादलहरूले परमेश्वरकै आज्ञा अनुसार काम गर्दछ।
13 बाढी ल्याई मानिसहरूलाई सजाय दिन
    अथवा पानी बर्षाई तिनीहरूमाथि प्रेम दर्शाउन परमेश्वरले बादल ल्याउनु हुन्छ।

14 “अय्यूब, एक मिनेट उभिएर सुन,
    परमेश्वरले गर्नु भएको ती अनौठा कुराहरू बारे सोच।
15 अय्यूब, के तिमी जान्दछौ परमेश्वरले कसरी बादललाई वशमा राख्नुहुन्छ?
    के तिमी जान्दछौ परमेश्वरले कसरी बिजुली चम्काउनुँ हुन्छ?
16 के तिमी जान्दछौ कसरी बादलहरू आकाशमा झुण्डिन्छन्?
    परमेश्वरले बनाउनु भएका अनौंठो सृजनाहरू मध्ये बादल खाली एकमात्र उदाहरण हो।
    अनि परमेश्वरले ती सबै कुराहरू विषयमा जान्नु हुन्छ।
17 तर अय्यूब, तिमीले ती कुराहरू जान्दैनौ।
जब तातो हावा दक्षिणबाट आउँदछ तिमीलाई पसिना आएर शरीरका लुगाहरू टाँसिन्छन्,
    अनि प्रत्येक चीज जस्ताको त्यस्तै शान्त रहनेछ।
18 अय्यूब, के तिमीले परमेश्वरलाई आकाश फैलाउन सहयोग गर्न सक्छौ,
    अनि यसलाई पित्तल जस्तो चम्काउन सक्छौ?

19 “अय्यूब, बताऊ हामीले परमेश्वरलाई के भन्नु पर्छ!
    तिम्रो अज्ञानताले गर्दा के भन्नु पर्ने हो हामी सोच्न सक्तैनौ।
20 म परमेश्वरलाई भन्ने छैन कि म उहाँसँग बोल्न चाहन्छु।
    त्यो ध्वंश गराई माग्नु बराबर हुनेछ।
21 एउटा मानिसले घाम हेर्न सक्तैन।
    बादलहरू हावाले उडाई लगिसके पछि यो आकाशमा अत्यन्त उज्यालो र चम्किलो हुन्छ।
22 अनि परमेश्वर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ।
    पवित्र पर्वतबाट परमेश्वरको सुनौलो महिमा चम्कन्छ परमेश्वरको वरिपरि त्यहाँ उज्यालो हुँदछ।
23 सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान हुनुहुन्छ।
हामी परमेश्वरलाई बुझ्न सक्तैनौं।
    परमेश्वर अत्यन्त शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तर उहाँ हाम्रो लागि असल र उचित हुनुहुन्छ।
    परमेश्वरले हामीलाई घात पुर्याउन चाहनुहुन्न।
24 त्यसैकारण मानिसहरूले परमेश्वरलाई श्रद्धा गर्छन्।
    तर परमेश्वरले घमण्डी मानिसहरूलाई आदर गर्नुहुन्न,
    किनभने तिनीहरू आफैंलाई ज्ञानी ठान्दछन्।”