A A A A A
Bible Book List

האגרת אל-העברים 10 Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

י התורה רק רומזת על הברכות שהביא לנו המשיח; התורה עצמה לא יכלה לתת את אותן הברכות, ולכן לא היה בכוחה לטהר באופן מוחלט את מקריבי הקורבנות שבאו מדי שנה.

אילו יכלה התורה לטהר אותם באופן מושלם, אזי היה מספיק קורבן אחד; מקריבי הקורבנות היו מקבלים סליחת חטאים פעם אחת ולתמיד ומצפונם היה נקי מחטא. אולם המציאות שונה: הקורבנות שהקריבו החוטאים מדי שנה הזכירו להם שוב ושוב את אשמתם וחטאיהם, במקום שיטהרו אותם! מדוע? מפני שדם הפרים והשעירים אינו יכול לטהר מחטא.

משום כך, כאשר בא המשיח לעולם אמר[a]: "זבח ומנחה לא חפצת, גוף כוננת לי, עולה וחטאה לא שאלת." כלומר, המשיח אומר שהוא יודע כי אלוהים אינו חפץ בדם הפרים והשעירים, ועל כן הכין למשיח גוף שיוקרב כקורבן. ועוד אמר: "הנה באתי – במגילת ספר כתוב עלי – לעשות רצונך, אלוהי".

לאחר שאומר המשיח כי אלוהים אינו חפץ בדם הפרים והשעירים שדורשת התורה, הוא מוסיף: "הנה באתי לעשות רצונך, אלוהי."

המשיח ביטל את הברית הישנה כדי לתת תוקף לברית החדשה, 10 ובברית חדשה זאת נסלחו לנו חטאינו, טוהרנו וקודשנו על-ידי קורבנו של המשיח למעננו – קורבן שהוקרב פעם אחת ולתמיד.

11 על-פי הברית הישנה, על-פי התורה, הקריבו הכוהנים מדי יום קורבנות שמעולם לא יכלו לטהר מחטא. 12 ואילו המשיח, לאחר שהקריב את עצמו לאלוהים בעד חטאים כקורבן אחד ולתמיד, ישב לנצח על כסא הכבוד לימין האלוהים. 13 ומאז הוא מצפה שכל אויביו יוכנעו לרגליו. 14 כי על-ידי הקורבן האחד השלים המשיח לנצח את פועלו למען אלה שאותם הוא משחרר מחטא.

15 רוח הקודש מאשר דברים אלה באמירתו[b]: 16 "זאת הברית אשר אכרת את בית-ישראל אחרי הימים ההם, נאם ה': נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה... 17 כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד". 18 ואם נסלחו החטאים אחת ולתמיד, הרי שאין צורך בקורבנות נוספים כדי להשתחרר מהחטא.

19 אם כן, אחי, מאחר שדם המשיח מאפשר לנו עתה לבוא בביטחון אל קודש הקודשים 20 בדרך חדשה וחיה, (דרך שפילס למעננו המשיח בקרעו את הפרוכת שהיא גופו), 21 ומאחר שיש לנו כהן גדול הממונה על בית אלוהים, 22 הבה ניכנס פנימה – אל אלוהים עצמו – בלב שלם ובביטחון מלא, מתוך ידיעה שלבנו ונפשנו טוהרו על-ידי דם המשיח שנשפך, וגופנו נרחץ במים טהורים.

23 עתה יכולים אנו לצפות לישועה שהבטיח לנו אלוהים. אין לנו כל ספק שאלוהים באמת יקיים את הבטחתו, ואנו יכולים להכריז על כך לפני כולם. 24 כהוקרה על כל מה שאלוהים עשה למעננו, הבה נקדיש תשומת-לב איש לרעהו, נעודד ונאהב איש את אחיו ונעזור זה לזה.

25 אל תזניחו את אסיפות הקהילה שלכם כפי שנוהגים אחדים מכם, אלא השתדלו כמיטב יכולתכם לעזור לאמונת הזולת, במיוחד עתה כשאנו רואים שקרב יום בואו של המשיח.

26 אם אנו חוטאים בזדון לאחר שידענו את האמת והאמנו המשיח, קורבנו של המשיח אינו מכפר על חטאינו. 27 כן, מי שדחה את המשיח לאחר שידע את האמת, יוכל לצפות רק לעונש נורא – עונש שיבוא בעקבות זעמו של אלוהים אשר ישמיד את כל אויביו. 28 הרי אם אדם שסירב לקיים את תורת משה נידון למוות ללא רחמים (בתנאי ששניים, שלושה עדים ראוהו בחטאו), 29 תארו לעצמכם מה נורא יהיה עונשם של אלה שרומסים ברגליהם את בן-האלוהים, שמחללים את דם הברית הקדוש, ושמחרפים את רוח הקודש שמביא רחמים לבני-האדם. 30 כי אנו מכירים היטב את מי שאמר[c]: "לי נקם ושלם." ו"ידין ה' עמו." 31 מה נורא ליפול בידי אלוהים חיים!

32 לעולם אל תשכחו את הימים הנפלאים שבהם למדתם לראשונה על המשיח. לאחר שנפקחו עיניכם וראיתם את האמת נשארתם נאמנים למשיח, אף כי מחיר הנאמנות הזאת היא סבל נורא. 33 לפעמים לעגו לכם והכו אתכם, ופעמים אחרות אתם בעצמכם השתתפתם בצערם של הסובלים כמוכם. 34 ריחמתם על אחיכם שהושלכו לכלא, וקיבלתם בשמחה את העובדה שכל רכושכם נגזל, כי ידעתם שמצפה לכם בשמים אוצר טוב מזה – אוצר שיהיה שלכם לנצח.

35 יקרה אשר יקרה, שימרו על ביטחונכם באדוננו! זכרו, ביטחונכם זה יזכה אתכם בשכר רב. 36 אם אתם רוצים שה' יקיים את כל אשר הבטיח לכם, עליכם למלא בסבלנות את רצונו, 37 כי בואו לא יתעכב עוד זמן רב. 38 אלה שאמונתם הקנתה להם מעמד של צדיקים בעיני אלוהים, צריכים לחיות באמונה ולבטוח באלוהים שיספק את כל מחסורם. אם ייסוגו, אלוהים לא ירצה בהם יותר.

39 אבל אנחנו איננו מן הנסוגים ואיננו מפנים עורף לאלוהים, כי בכך נחרוץ את גזר דיננו. אנחנו מאמינים באלוהים מושיענו.

Footnotes:

  1. האגרת אל-העברים 10:5 תהלים מ 7- 9
  2. האגרת אל-העברים 10:15 ירמיהו לא 33- 34
  3. האגרת אל-העברים 10:30 דברים לב 36-35
Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

Habrit Hakhadasha/Haderekh “The Way” (Hebrew Living New Testament)
Copyright © 1979, 2009 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes