A A A A A
Bible Book List

אגרת פולוס השליח אל-האפסים 5 Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

ה עליכם ללכת בעקבות אלוהים, כי אתם ילדיו והוא אוהב אתכם. אהבו איש את רעהו, כשם שהמשיח אהב אותנו וביטא אהבה זאת בהקריבו את עצמו למעננו, כדי לסלוח על חטאינו, וקורבנו היה רצוי לאלוהים.

בכל הנוגע למעשי זנות למיניהם, מעשי טומאה ואהבת בצע – אפילו אל תזכירו אותם! נושאים אלה אינם הולמים שיחת מאמינים משיחיים. הימנעו גם מניבול-פה, דברי שטות וליצנות – אין הם הולמים אתכם! לעומת זאת, הזכירו איש לרעהו את טוב-לבו של אלוהים והיו אסירי תודה.

דעו לכם כי הזונים ואוהבי הבצע, שאינם אלא עובדי אלילים, לעולם לא יירשו את מלכות האלוהים והמשיח, כי הם אוהבים את דברי העולם הזה יותר מאשר את אלוהים. אל תניחו לאיש להתעות אתכם בנושא זה, כי בגלל חטאים כאלה ישפוך אלוהים את זעמו על מי שמורד בו. אף אל תתחברו עם אנשים כאלה! פעם חייתם בחשכה ובחטא, אך כעת אתם חיים באור אדוננו, והתנהגותכם צריכה להוכיח זאת. שכן פרי הרוח והאור הוא כל דבר טוב, צודק ואמיתי.

10 השתדלו ללמוד מה רצוי בעיני אדוננו. 11 אל תשתתפו במעשים רעים למיניהם שאינם מביאים כל תועלת, אלא הוקיעו אותם! 12 בושה וחרפה היא מה שעושים הרשעים בסתר. 13 כשאתה חושף אותם לאור נראים חטאיהם בבירור, ובמקום שבו ניתן לראות בבירור יש אור. 14 על כן נאמר: "התעורר, אתה הישן, קום מן המתים והמשיח יאיר עליך!"

לפיכך התנהגו בזהירות, שכן אלה הם ימים קשים. אל תהיו שוטים, אלא חכמים, ונצלו היטב כל הזדמנות לעשות מעשים טובים. 17 אל תתנהגו בחוסר מחשבה, אלא השתדלו להבין מה רוצה האדון שתעשו, ועשו זאת! 18 אל תרבו בשתיית יין, כי שתייה מרובה גורמת למעשים רעים. לעומת זאת, מלאו עצמכם ברוח הקודש והניחו לו לשלוט בכם.

19 בפגשכם זה את זה שוחחו על אודות האדון, צטטו מזמורי תהילים, שירו שירים רוחניים וזמרו לאלוהים בלבבכם. 20 הודו תמיד על כל דבר לאלוהים אבינו בשם ישוע המשיח אדוננו.

21 כבדו את המשיח על-ידי כניעתכם איש לרעהו. 22 נשים, עליכן להיכנע ולציית לבעליכן, כשם שאתן נכנעות ומצייתות למשיח. 23 כי הבעל הוא ראש האישה, כשם שהמשיח הוא ראש הקהילה, שהיא גופו ואשר למענה הקריב את חייו, כדי להושיעה ולדאוג לה. 24 אם כן, עליכן, הנשים, להיכנע ברצון לבעליכן בכל דבר, כשם שהקהילה נכנעת למשיח.

25 אתם, הבעלים, אהבו את נשותיכם באותה מידה שאהב המשיח את הקהילה, כשהקריב את חייו למענה 26 כדי לזכותה ולקדשה, לרחצה בדבר אלוהים, 27 למען יוכל להעמידה לפניו כקהילה יפה וקדושה, חסרת-דופי, כתם או פגם. 28 על הבעלים לאהוב את נשותיהם כמו את עצמם, כי הבעל ואשתו אחד הם. הרי איש אינו שונא את גופו, אלא מזין אותו ודואג לו באהבה, כשם שהמשיח דואג לקהילתו, ואנו הרי איברי גופו, בשר מבשרו. 31 כפי שאומר הכתוב: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד." 32 קשר הנישואים הוא דבר מופלא, אך יש בו הקבלה לקשר שבין המשיח והקהילה.

33 אם כן, אני חוזר ואומר: הבעל חייב לאהוב את אשתו כמו את עצמו, והאישה חייבת לכבד את בעלה ולציית לו.

Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

Habrit Hakhadasha/Haderekh “The Way” (Hebrew Living New Testament)
Copyright © 1979, 2009 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes