A A A A A
Bible Book List

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 15 Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

טו אחי, ברצוני להזכיר לכם את הבשורה שהבאתי לכם – אותה בשורה שקיבלתם בשמחה ושאתם עדיין מאמינים בה. בשורה זאת היא המושיעה אתכם, אם אתם עדיין מאמינים בה, אלא אם כן מעולם לא האמנתם בה באמת.

סיפרתי לכם כל מה שסופר לי, ודברים אלה הם בעלי חשיבות ראשונה במעלה: שהמשיח מת בעד חטאינו, כפי שניבאו הכתובים, שהוא נקבר, ושלאחר שלושה ימים קם לתחייה כפי שחזו הנביאים. המשיח נראה לכיפא, לאחר מכן נראה לשנים-עשר התלמידים. הוא נגלה גם ליותר מחמש-מאות מאמינים שהתאספו יחד. רובם עדיין חיים ויכולים להעיד על כך, ואחדים מהם כבר מתו. אחר כך נראה המשיח ליעקב אחיו ולכל השליחים. לאחר שנראה אל כל האחרים הוא נראה לבסוף גם אלי, כאל מי שלא נולד בזמנו. כי אני השליח הקטן מכולם בחשיבותו, ולמעשה איני ראוי כלל להיקרא "שליח", שכן לפני בואי לאמונה רדפתי את קהילת אלוהים והטרדתי אותה.

10 אולם בזכות טוב-לבו וחסדו של אלוהים אני היום מה שאני. חסדו בהחלט לא היה לשווא, כי פעלתי יותר מכל השליחים האחרים – כלומר, לא אני פעלתי, אלא אלוהים הוא שפעל דרכי. 11 בעצם לא חשוב מי פעל יותר, הם או אני; העיקר שבישרנו לכם את הבשורה ושאתם האמנתם.

12 איני מבין אתכם! אם אתם מאמינים שהמשיח קם מן המתים, מדוע אינכם מאמינים בתחיית-המתים? 13 אם אין תחייה למתים, הרי שגם המשיח לא קם לתחייה, כלומר, הוא עדיין מת! 14 ואם המשיח עדיין מת, אין כל ערך למה שסיפרנו לכם, וביטחונכם בה' חסר יסוד ותקווה. 15 מכאן גם משתמע שכולנו, השליחים, שקרנים. כי סיפרנו לכם שאלוהים הקים את ישוע מן המתים – דבר שאינו אפשרי אם המתים אינם יכולים לקום לתחייה. 16 ואם המתים אינם יכולים לקום לתחייה אזי גם המשיח לא קם, והוא עדיין מת. 17 אם המשיח עדיין מת, איזה ערך יש לאמונתכם שה' הושיע אתכם? אתם עדיין משועבדים לחטא וצפויים לעונש! 18 במקרה כזה, כל המאמינים שכבר מתו הם בעצמם אבודים. 19 ואם אנו מאמינים ומקוים במשיח רק בעולם הזה, אומללים אנו מכל אדם!

20 אולם תודה לאל על כך שהמשיח אכן קם מן המתים! הוא היה הראשון מבין הרבים שיקומו לתחייה יום אחד.

21 כשם שהמוות בא לעולם בעקבות חטאו של אדם אחד – האדם הראשון – כך באה גם תחיית המתים לעולם על-ידי אדם אחד – המשיח. 22 כולנו עתידים למות בגלל השתייכותנו למין האנושי והחוטא של אדם, והעונש על החטא הוא מוות. אך השייכים למשיח יקומו לתחייה. 23 כל אחד יקום בתורו: המשיח היה הראשון שקם לתחייה, וכאשר ישוב אלינו, יקומו גם כל המאמינים השייכים לו.

24 לאחר מכן יבוא הקץ – לאחר שהמשיח יכרית ויכניע את כל האויבים, הכוחות והשלטונות, ויחזיר את המלכות לאלוהים אביו. 25 כי המשיח ימלוך עד שיכניע לרגליו את כל אויביו, 26 והאויב האחרון שיכניע יהיה המוות. 27 אלוהים אביו העניק לו שלטון וסמכות על הכול, חוץ מאשר על אלוהים עצמו שהוא נותן הכוח. 28 לאחר שינצח המשיח את כל אויביו הוא ייכנע לשלטון אביו, כדי שהאלוהים אשר העניק לו את הניצחון על הכול יישאר מעל לכול.

29 אם המתים לא יקומו לתחייה, מה התועלת במעשה האנשים שנטבלים בשם המתים? איזה ערך יש למעשה כזה, אם אינכם מאמינים שיום אחד יקומו המתים לתחייה? 30 מלבד זאת, למה לנו לסכן את חיינו כל הזמן? 31 הלא יודעים אתם שאני מסכן את חיי בכל יום; זוהי עובדה ממש כמו העובדה שאני גאה מאוד בהתפתחותכם הרוחנית. 32 לשם מה נלחמתי בחיות הפרא – באנשי אפסוס – האם רק למען תועלתי בעולם הזה? אם לא נקום לתחייה לאחר מותנו, מה יש לנו להפסיד? הבה "נהנה מהחיים, נאכל ונשתה כי מחר נמות!"

33 התרחקו מאנשים שחיים כך. אם תקשיבו להם, תושפעו מהם ותנהגו כמוהם. 34 חשבו בהגיון ובתבונה והפסיקו לחטוא. עליכם להתבייש על שיש ביניכם אנשים שאינם מאמינים באלוהים ואף פעם לא האמינו – הם רק מעמידים פנים!

35 אם ישאל מישהו: "כיצד יוכלו המתים לקום לתחייה? כיצד ייראו? איזה גוף יהיה להם?" 36 השאלה אמנם טיפשית, אך את התשובה תמצאו. כשאתה טומן זרע באדמה, הוא לא יצמח עד שלא תקברהו תחילה. 37 הגבעול הירקרק שצומח מהזרע שונה בצורתו מהזרע שזרעת, כי הרי טמנת באדמה זרע קטנטן ויבש, 38 ואלוהים העניק לו גוף חדש כפי בחירתו. לכל זרע יש גוף שונה. 39 כשם שיש זרעים שונים וצמחים שונים, כך יש גם מינים שונים של בשר וגוף. בני-אדם, חיות, דגים וציפורים – לכל אחד יש בשר אחר וגוף אחר.

40 למלאכים בשמים יש גוף השונה משלנו, וגם היופי וההדר שלהם הוא ממין אחר שאינו דומה לשלנו. 41 היופי וההוד של השמש שונה מזה של הירח והכוכבים, ולכל כוכב יש יופי וזוהר משלו.

42 כך גם גופנו, שהוא בר-מיתה, שונה מהגוף שנקבל לאחר תחיית המתים, כי גופנו החדש יהיה בן-אלמוות! 43 עכשיו נוטה גופנו לחלות ולמות, אך כשנקום לתחייה הוא יהיה מלא כוח וגבורה. 44 עד המוות גופנו הוא גוף אנושי – בשר ודם; אולם בתחיית המתים הוא יהיה גוף רוחני על-טבעי.

45 כתבי-הקודש מספרים לנו[a]: "ויהי האדם הראשון לנפש חיה." כלומר, לאדם חי, ואילו האדם האחרון (המשיח) – לרוח שמעניק חיים.

46 מכאן אתם רואים שה' מעניק תחילה גוף פיזי, ולאחר מכן גוף רוחני. 47 האדם הראשון נברא מעפר האדמה, ואילו המשיח בא מהשמים. 48 לכל בני-האדם יש גוף בשר ודם שנברא מעפר, כמו לאדם הראשון; אולם לכל מי ששייך למשיח יהיה גוף על-טבעי כמו למשיח. 49 כשם שלכל אחד מאיתנו יש גוף כמו לאדם הראשון, כך יום אחד יהיה לכולנו גוף כמו למשיח.

50 אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, שבשר ודם לא יוכל לרשת את מלכות האלוהים, כי בר-חלוף אינו יכול לרשת את הנצח ולשלוט בו. 51 ברצוני לגלות לכם סוד נפלא: לא כולנו נמות, אבל לכולנו יהיה גוף אחר. 52 הכול יתרחש במהירות הבזק, כהרף עין! כאשר תישמע תקיעת השופר האחרון מן השמים, כל המאמינים שמתו יקומו לתחייה בגוף חדש שאינו בר-מיתה, ואלה מאיתנו שחיים עדיין יקבלו גוף חדש לגמרי. 53 כי גוף הבשר שיש לנו עתה ישתנה ויהפוך לגוף רוחני ונצחי.

54 כאשר כל זה יתרחש, יתקיים הכתוב: "המוות נוצח!"[b] מוות, היכן ניצחונך? היכן עוקצך? החטא – העוקץ שגרם למוות – ייעלם, והתורה המצביעה על חטאינו שוב לא תשפוט אותנו. 57 כל השבח והתהילה לאלוהים אבינו, על אשר עשה אותנו למנצחים על-ידי ישוע המשיח אדוננו.

58 ובכן, אחים יקרים, הואיל והניצחון מובטח לנו, התחזקו, התעודדו ואל תתייאשו, כי יודעים אתם שכל עמלכם למען האדון אינו לשווא.

Footnotes:

  1. אגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 15:45 בראשית ב 7
  2. אגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 15:54 כלשונו: "בלע המות לנצח". ישעיהו כה 8
Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

Habrit Hakhadasha/Haderekh “The Way” (Hebrew Living New Testament)
Copyright © 1979, 2009 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes