A A A A A
Bible Book List

Числа 4 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Служба на левитите при вдигане на стана

И Господ каза на Мойсей и Аарон: „Преброй Каатовите потомци сред левитите според родовете им, според бащините им домове, от тридесет години нагоре до петдесет години, всички, които са способни да изпълняват задълженията при служенето в скинията на събранието. Ето службата на Каатовите потомци в скинията на събранието – да носят Светая Светих.

Когато станът трябва да се вдигне за път, Аарон и синовете му да влязат, да снемат закриващата завеса и да покрият с нея ковчега на откровението; върху него да сложат покривало от делфинови кожи, а над него да разпрострат син плат и да проврат прътовете му. Върху трапезата за хлябовете на предложението да разпрострат син плат и да наредят отгоре блюдата, паниците, чашите и съдовете за възлияние; постоянните хлябове също да бъдат на нея; и да разпрострат върху тях червен плат, да сложат върху него покривало от делфинови кожи и да проврат прътовете му. После да вземат син плат и да покрият светилника и кадилницата му, щипците му, подставките му и всички съдове за елей, с които си служат при него; 10 да разпрострат върху него и всичките му принадлежности покривало от делфинови кожи и да го поставят на носилка. 11 А върху златния жертвеник да разпрострат син плат, да го покрият с покривало от делфинови кожи и да проврат прътите му. 12 Да вземат всички прибори за служене, с които си служат в светилището, да ги обвият в син плат, да ги покрият с покривало от делфинови кожи и да ги поставят на носилка. 13 Като очистят жертвеника от пепелта, да го покрият с пурпурен плат 14 и да поставят върху него всички прибори, с които извършват служенето при него: въгленици, вилици, лопатки, чаши – всички прибори на жертвеника; върху тях да разпрострат покривало от делфинови кожи и да проврат прътите му. 15 Когато станът трябва да се вдигне за път и Аарон и синовете му покрият цялото светилище и всички свещени прибори, тогава Каатовите потомци да пристъпят, за да ги носят; но те не трябва да се докосват до светилището, за да не умрат. Това са вещите от скинията на събранието, които трябва да носят Каатовите потомци.

16 На Елеазар, сина на Аарон, се поверяват елеят на светилника, благоуханният тамян, постоянният хлебен принос и елеят за помазване; поверява му се надзорът над цялата скиния и на всичко в нея – над светилището и принадлежностите му.“

17 И каза Господ на Мойсей и Аарон: 18 „Не погубвайте измежду левитите племето на Каатовите родове; 19 за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват към Светая Светих, ето какво трябва да сторите: ‘Аарон и синовете му да влизат, за да показват на всеки от тях как да служи и какво да носи; 20 но те самите няма да влизат и нито за миг няма да видят светинята, за да не умрат’.“

21 Тогава Господ каза на Мойсей: 22 „Преброй и Гирсоновите синове според бащините им домове и според родовете им, 23 от тридесет години нагоре до петдесет години, способни да служат, за да извършват служенето при скинията на събранието. 24 Ето задълженията на Гирсоновите потомци при служенето и при носенето на товари: 25 да носят платнищата на скинията и скинията на събранието, покрива ѝ, покривалото от делфинови кожи, което е върху него, завесата от входа на скинията на събранието, 26 дворните завеси, завесата от входа на двора, който е около скинията и жертвеника, въжетата им и всичките им принадлежности; всичко, което трябва да се върши за тези неща, е тяхно задължение. 27 Цялото служене на Гирсоновите потомци при носене на товари или при други задължения винаги да се извършва по заповед на Аарон и на синовете му; на тях поверявайте всичко, което те са длъжни да носят. 28 Това са службите на Гирсоновите потомци в скинията на събранието; тяхното служене да бъде под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.

29 Преброй Мерариевите синове според родовете им, според бащините им домове, 30 от тридесет години и нагоре до петдесет години, преброй всички, способни да служат, за да извършват служенето при скинията на събранието. 31 Ето какво са длъжни да носят те, когато служат при скинията на събранието: дъските на скинията, напречните ѝ греди, стълбовете ѝ, подложките ѝ, 32 а също стълбовете около двора, подложките им, колчетата им, въжетата им и всички вещи, необходими за това служене; определете им всяко нещо, което те са длъжни да носят. 33 Това са службите на Мерариевите потомци, всичките им задължения при скинията на събранието, под надзора на Итамар, сина на Аарон.“

34 Тогава Мойсей и Аарон и предводителите на обществото преброиха Каатовите синове според родовете им и според семействата им, 35 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, способни да служат, за да извършват служенето при скинията на събранието. 36 Преброените от тях според родовете им бяха две хиляди седемстотин и петдесет души. 37 Това са преброените Каатови потомци, всички служещи при скинията на събранието, които Мойсей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Мойсей. 38 Преброени бяха и Гирсоновите синове според родовете им и според семействата им, 39 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, способни да служат, за да извършват служенето при скинията на събранието. 40 Преброените от тях според родовете им, според семействата им бяха две хиляди шестстотин и тридесет души. 41 Това са преброените от родовете на Гирсоновите синове, всички служещи при скинията на събранието, които Мойсей и Аарон преброиха по заповед на Господа.

42 Преброени бяха и родовете на Мерариевите синове според родовете им, според семействата им, 43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, способни да служат, за да извършват служенето при скинията на събранието. 44 Преброените от тях според родовете им бяха три хиляди и двеста души. 45 Това са преброените от родовете на Мерариевите синове, които Мойсей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Мойсей.

46 Така всички, преброени от левитите, които Мойсей и Аарон и предводителите на Израил преброиха според родовете им и според семействата им, 47 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, способни да служат и да носят товари в скинията на събранието, 48 бяха общо на брой осем хиляди петстотин и осемдесет. 49 По заповед на Господа чрез Мойсей всеки от тях бе определен за своето служене и товар и бяха преброени, както Господ заповяда на Мойсей.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes