A A A A A
Bible Book List

Числа 33 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Пътуване от Египет до Йордан. Станове в пустинята

33 Ето преходите на израилтяните по време на пътуването им, след като излязоха от египетската страна, наредени по опълчения под водачеството на Мойсей и Аарон. По заповед на Господа Мойсей описа тяхното пътуване според преходите им; и ето преходите им при тяхното пътуване: от Раамес потеглиха на петнадесетия ден от първия месец – на сутринта след Пасха израилтяните тръгнаха под закрилата на Господа, пред очите на цял Египет. В това време египтяните погребваха всички първородни, които Господ порази сред тях; така Господ предаде на съд техните божества.

След като тръгнаха от Раамес, израилтяните се разположиха на стан в Сокхот. От Сокхот тръгнаха и се разположиха на стан в Етам, който е на края на пустинята. Като тръгнаха от Етам, те се отбиха настрани към Пи-Хахирот, който се намира срещу Ваал-Цефон, и се разположиха на стан пред Мигдол. А когато тръгнаха от Пи-Хахирот, преминаха през морето в пустината; след това пътуваха три дни през пустинята Етам и се разположиха на стан в Мера. И като тръгнаха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извора и седемдесет палмови дървета; там те се разположиха на стан.

10 Като тръгнаха от Елим, разположиха се на стан при Червено море. 11 Като тръгнаха от Червено море, разположиха се на стан в пустинята Син. 12 Като тръгнаха от пустинята Син, разположиха се на стан в Дофка. 13 Като тръгнаха от Дофка, разположиха се на стан в Алуш. 14 Като тръгнаха от Алуш, разположиха се на стан в Рефидим; а там нямаше къде народът да пие вода.

15 Като тръгнаха от Рефидим, разположиха се на стан в Синайската пустиня. 16 Като тръгнаха от Синайската пустиня, разположиха се на стан в Киброт-Хатаава. 17 Като тръгнаха от Киброт-Хатаава, разположиха се на стан в Асирот. 18 Като тръгнаха от Асирот, разположиха се на стан в Ритма. 19 Като тръгнаха от Ритма, разположиха се на стан в Римнон-Фарец. 20 Като тръгнаха от Римнон-Фарец, разположиха се на стан в Ливна. 21 Като тръгнаха от Ливна, разположиха се на стан в Риса. 22 Като тръгнаха от Риса, разположиха се на стан в Кехелата. 23 Като тръгнаха от Кехелата, разположиха се на стан на хълма Шафер. 24 Като тръгнаха от хълма Шафер, разположиха се на стан в Харада. 25 Като тръгнаха от Харада, разположиха се на стан в Макелот. 26 Като тръгнаха от Макелот, разположиха се на стан в Тахат. 27 Като тръгнаха от Тахат, разположиха се на стан в Тарах. 28 Като тръгнаха от Тарах, разположиха се на стан в Митка. 29 Като тръгнаха от Митка, разположиха се на стан в Хашмона. 30 Като тръгнаха от Хашмона, разположиха се на стан в Мосерот. 31 Като тръгнаха от Мосерот, разположиха се на стан в Бене-Яакан. 32 Като тръгнаха от Бене-Яакан, разположиха се на стан в Хор-Ашдгад. 33 Като тръгнаха от Хор-Ашдгад, разположиха се на стан в Йотвата. 34 Като тръгнаха от Йотвата, разположиха се на стан в Аврон. 35 Като тръгнаха от Аврон, разположиха се на стан в Ецион-Гавер. 36 Като тръгнаха от Ецион-Гавер, разположиха се на стан в пустинята Син, в Кадес. 37 Като тръгнаха от Кадес, разположиха се на стан в планината Ор, до пределите на едомската страна.

38 Тогава по заповед на Господа свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там на четиридесетата година след излизането на израилтяните от Египет – в първия ден на петия месец. 39 Аарон беше на сто двадесет и три години, когато умря на планината Ор.

40 Тогава ханаанският цар Арад, който живееше в южната част на ханаанската страна, чу за идването на израилтяните.

41 А те, като тръгнаха от планината Ор, се разположиха на стан в Салмон. 42 Като тръгнаха от Салмон, разположиха се на стан в Пунон. 43 Като тръгнаха от Пунон, разположиха се на стан в Овот. 44 Като тръгнаха от Овот, разположиха се на стан в Иим-Аварим, до моавските предели. 45 Като тръгнаха от Иим, разположиха се на стан в Дивон-Гад. 46 Като тръгнаха от Дивон-Гад, разположиха се на стан в Алмон-Дивлатаим. 47 Като тръгнаха от Алмон-Дивлатаим, разположиха се на стан в Аваримската планина, източно от Нево. 48 Като тръгнаха от Аваримската планина, разположиха се на стан в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон. 49 Станът им в Моавската равнина при Йордан се простираше от Бет-Йешемот до Аве-Ситим.

50 Там, в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон, Господ рече на Мойсей: 51 „Кажи на израилтяните: ‘Когато преминете отвъд Йордан в ханаанската страна, 52 прогонете всички жители на тази страна, унищожете всичките им идоли от камък и от бронз, съборете всичките им жертвеници. 53 Завладейте страната и се заселете в нея, защото Аз ви давам тази страна, за да я притежавате. 54 И поделете страната за наследство по жребий между вашите племена: на по-многобройните дайте по-голямо наследство, а на по-малобройните – по-малко наследство. Където се падне по жребий, там да бъде и делът от наследството. Поделете наследството според племената на бащите си. 55 Но ако не прогоните жителите на страната, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в страната, в която живеете. 56 И тогава, каквото мислех да го сторя на тях, ще го сторя на вас’.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes