A A A A A
Bible Book List

Числа 32 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Разпределяне на земята на изток от Йордан

32 Рувимовото и Гадовото племе имаха многобройни стада добитък. И когато видяха, че язерската и галаадската земя са добра паша за стадата им, Гадовите и Рувимовите потомци дойдоха и казаха на Мойсей, на свещеника Елеазар и на народните предводители: „Градовете Атарот, Дивон, Язер и Нимра, Есевон и Елеале, Севам, Нево и Веон в страната, която Господ порази пред обществото на Израил, е земя за паша на добитък, а твоите слуги имат добитък. Затова, казаха те, ако имаме твоето благоволение, предай тази земя във владение на твоите слуги и не ни превеждай през Йордан!“

А Мойсей отговори на Гадовите и Рувимовите потомци: „Нима искате братята ви да тръгнат на бой, а вие да останете тук? Защо обезсърчавате израилтяните да преминат в страната, която Господ им е дал? Така постъпиха бащите ви, когато ги изпратих от Кадис-Варни да огледат страната; те стигнаха до долината Есхол, огледаха страната, но след това обезсърчиха израилтяните и те не влязоха в страната, която Господ им беше дал. 10 И тогава пламна гневът на Господа и Той се закле: 11 ‘Никой от онези, които излязоха от Египет, от двадесет години нагоре, няма да види страната, която с клетва съм обещал на Авраам, Исаак и Яков, защото не Ме следваха с цялото си сърце, 12 освен Халев, син на кенезитеца Йефония, и Иисус, Навиновия син, защото те последваха Господа с цялото си сърце.’ 13 И пламна гневът на Господа против Израил и Той ги накара да се скитат из пустинята четиридесет години, докато не изгина цялото поколение, което беше сторило зло пред Господа. 14 И ето вместо бащите си се надигнахте вие, ново поколение грешници, за да разпалите още повече Господния гняв против Израил. 15 Защото, ако се отвърнете от Него, Той ще остави отново Израил в пустинята и вие ще погубите целия този народ.“

16 Но те пристъпиха към него и казаха: „Ще направим тук кошари за стадата си и градове за децата си, 17 а самите ние първи ще се въоръжим и ще тръгнем пред израилтяните, докато ги заведем в страната им; само децата ни ще останат в укрепените градове заради местните жители. 18 Няма да се завърнем по домовете си, докато всички израилтяни не влязат в своя дял от наследството, 19 защото ние няма да вземем дял заедно с тях отвъд Йордан и по-нататък, ако ни се даде наследство тук, на изток от Йордан.“

20 Тогава Мойсей им каза: „Ако направите това, ако тръгнете въоръжени на бой пред Господа, 21 ако всеки един от вас премине с оръжие Йордан пред Господа, докато Той изгони враговете Си, 22 страната бъде покорена пред Него и вие след това се върнете, тогава няма да имате вина пред Господа и пред Израил; тази земя тук ще ви бъде дадена от Господа, за да я владеете. 23 Но ако не постъпите така, ще съгрешите пред Господа; и тогава, знайте, грехът ви ще бъде възмезден. 24 Затова правете градове за децата си и кошари за овците си и сторете онова, което изрекоха устата ви!“

25 И Гадовите и Рувимовите потомци отговориха на Мойсей: „Твоите слуги ще направят, както господарят ни заповяда; 26 децата ни, жените ни, стадата ни и всичкият ни добитък ще останат тук, в Галаадските градове, 27 а слугите ти, всички, въоръжени като за война, ще отидат в битка пред Господа, както казва господарят ни.“

28 И Мойсей даде заради тях заръка на свещеника Елеазар, на Иисус, Навиновия син, и на предводителите на израилските племена; 29 той им каза: „Ако Гадовите и Рувимовите потомци преминат заедно с вас Йордан, всички въоръжени за бой пред Господа, и бъде завладяна страната пред вас, дайте им да владеят галаадската земя. 30 Но ако не искат да преминат въоръжени заедно с вас, нека да вземат земя за наследство сред вас в страната Ханаан.“ 31 Тогава Гадовите и Рувимовите потомци отговориха: „Както каза Господ на слугите ти, така ще направим. 32 Ние ще тръгнем въоръжени пред Господа за ханаанската страна, а делът, който ще владеем, нека бъде отсам Йордан.“

33 И така, Мойсей даде на Гадовите и Рувимовите потомци и на половината от племето на Манасия, Йосифовия син, царството на Сихон, аморейския цар, и царството на Ог, васанския цар, и цялата страна с градовете и техните околности. 34 Тогава Гадовите потомци съградиха Дивон, Атарот и Ароер, 35 Атарот-Шофан, Язер и Йогбеха, 36 Бет-Нимра и Бет-Харан, укрепени градове и кошари за овци. 37 А Рувимовите потомци съградиха Есевон, Елеале, Кириатаим, 38 Нево и Ваал-Меон – чиито имена бяха променени, както и Симва; на съградените от тях градове те дадоха други имена. 39 Потомците на Махир, Манасиевия син, се отправиха към Галаад; и като го превзеха, прогониха аморейците, които живееха там. 40 Затова Мойсей даде Галаад на Махир, Манасиевия син, и той се засели в него. 41 А Манасиевият син Яир отиде и завладя селата им и ги нарече Яирови села. 42 Новах отиде и завладя Кенат и околните му села, като ги нарече на своето име – Новах.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes