A A A A A
Bible Book List

Числа 31 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Победа над мадиамците

31 След това Господ каза на Мойсей: „Отмъсти на мадиамците заради израилтяните и след това се прибери при народа си.“

И Мойсей се обърна към народа с думите: „Нека се въоръжат сред вас мъже, за да тръгнат против мадиамците и да изпълнят отмъщението на Господа против Мадиам. Изпратете на война по хиляда души от племе, от всички племена на Израил.“ И така, от хилядите израилтяни бяха отделени по хиляда души от всяко племе – дванадесет хиляди, въоръжени за бой. Мойсей ги изпрати на война, по хиляда души от всяко племе, тях и Финеес, син на свещеника Елеазар, със свещените съдове и с тръбите за тревога в ръка. И те отидоха на война срещу Мадиам, както заповяда Господ на Мойсей, и избиха всичките им мъже. Сред убитите погубиха и мадиамските царе Евий, Рекем, Сур, Ур и Рева – петима царе на Мадиам; убиха с меч и Валаам, Веоровия син. А жените и децата им израилтяните взеха в плен, като заграбиха всичкия им добитък, всички стада и целия им имот. 10 Всички градове в техните владения и всички селища изгориха с огън 11 и взеха цялата плячка, която бяха заграбили – хора и добитък. 12 След това представиха пленените и заграбената плячка пред Мойсей, пред свещеника Елеазар и пред обществото на израилтяните в стана, разположен на Моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.

13 Мойсей, свещеникът Елеазар и всички предводители на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана. 14 Тогава Мойсей се разгневи на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от военния поход, 15 и им каза: „Защо оставихте всички жени? 16 Нали те по съвета на Валаам накараха израилтяните да отстъпят от Господа заради Фегор и така дойде онази напаст върху Господния народ! 17 Затова убийте сега всички деца от мъжки пол, убийте всяка жена, познала мъж в леглото му. 18 А всички момичета, които не са познали мъж в леглото му, оставете живи за себе си. 19 И останете вън от стана седем дена – всички, които сте убили човек или сте се допрели до убит; очистете се на третия ден и на седмия ден, вие и вашите пленници. 20 Очистете и всички дрехи и всички кожени вещи, всичко, направено от козина, и всички дървени съдове.“

21 А свещеникът Елеазар каза на войниците: „Ето наредбите на закона, който Господ заповяда на Мойсей: 22 злато, сребро, мед, желязо, калай и олово 23 и всичко, устойчиво на огън, прекарайте през огън, за да се очисти; но то трябва да се очисти и с очистителна вода; а всичко, което не може да устои на огън, прекарайте през вода. 24 А на седмия ден изперете дрехите си и се очистете, и след това влезте в стана.“

25 И Господ каза на Мойсей: 26 „Ти и свещеникът Елеазар, и предводителите на племената от обществото пребройте заграбената плячка – хора и добитък, 27 и раздели по половина между онези, които воюваха, и цялото общество. 28 От онези, които воюваха, отдели като данък за Господа по едно на петстотин – от хора, добитък, осли и овци; 29 вземи това от тяхната половина и го дай на свещеника Елеазар като принос за въздигане пред Господа. 30 А от половината, определена за израилтяните, вземи по едно на петдесет – от хора, добитък, осли и овци, и дай на левитите, които служат при скинията на Господа.“ 31 Мойсей и свещеникът Елеазар направиха така, както Господ заповяда на Мойсей.

32 А плячката от грабежа, който извършиха онези, които воюваха, беше: овци – шестстотин седемдесет и пет хиляди, 33 добитък – седемдесет и две хиляди, 34 осли – шестдесет и една хиляди, 35 и хора – жени, които не са познали мъж в леглото му, всичко тридесет и пет хиляди.

36 Половината, делът на онези, които бяха воювали, наброяваше: овци – триста тридесет и седем хиляди и петстотин, 37 а данъкът за Господа от овците беше шестстотин седемдесет и пет; 38 добитък – тридесет и шест хиляди, а данъкът от него за Господа беше седемдесет и две; 39 осли – тридесет хиляди и петстотин, а данъкът от тях за Господа беше шестдесет и един, 40 и хората бяха шестнадесет хиляди, а данъкът от тях за Господа – тридесет и двама души. 41 И Мойсей даде данъка – принос за въздигане пред Господа, на свещеника Елеазар, както Господ заповяда на Мойсей.

42 А половината от плячката на онези, които бяха воювали и която Мойсей отдели за израилтяните, 43 тази половина, определена за обществото, беше: овци – триста тридесет и седем хиляди и петстотин; 44 добитък – тридесет и шест хиляди; 45 осли – тридесет и пет хиляди и петстотин, 46 и хора – шестнадесет хиляди. 47 От тази половина, определена за израилтяните, Мойсей взе едно на петдесет – от хора и добитък, и даде това на левитите, които служат при скинията на Господа, както Господ заповяда на Мойсей.

48 Тогава към Мойсей се приближиха предводителите на войските, хилядниците и стотниците 49 и казаха на Мойсей: „Твоите слуги преброиха войниците, които са ни поверени, и нито един от нас не липсва. 50 Затова принасяме дар на Господа, всеки, каквото златно украшение е намерил – верижки, гривни, пръстени, обеци и нанизи, за да очистим душите си пред Господа.“ 51 Мойсей и свещеникът Елеазар взеха от тях златото – различни по изработка украшения. 52 А цялото злато, донесено от хилядниците и стотниците като принос за въздигане пред Господа, беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикли. 53 Освен това войниците бяха грабили и за себе си. 54 И така, Мойсей и свещеникът Елеазар взеха златото от хилядниците и стотниците и го донесоха в скинията на събранието за спомен на израилтяните пред Господа.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes