A A A A A
Bible Book List

Числа 3 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Синовете на Аарон

Ето родословието на Аарон и Мойсей по времето, когато Господ говори на Мойсей на Синайската планина. Ето и имената на Аароновите синове: първородният Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. Това са племената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които бяха посветени в свещенодействие. Надав и Авиуд умряха пред Господа, когато принасяха непозволено жертвоприношение пред Господа в Синайската пустиня; те нямаха деца. А Елеазар и Атамар свещенодействаха при баща си Аарон.

Преброяване на левитите

И Господ каза на Мойсей: „Доведи Левиевото племе и го представи пред свещеника Аарон, за да му служи. Нека те стоят на стража при скинията на събранието и се грижат за него и за цялото общество по време на служението при скинията. И нека пазят всички принадлежности на скинията и да се грижат за израилтяните по време на служенето при скинията. Предай левитите на Аарон и на синовете му; нека те всецяло му бъдат предадени от страна на израилтяните. 10 А на Аарон и на синовете му възложи да извършват свещеническото служене; ако пък външен човек се доближи, да бъде умъртвен.“

11 И каза още Господ на Мойсей: 12 „Ето Аз взех левитите измежду израилтяните вместо всички първородни от Израилевите синове, които отварят утроба. Левитите ще бъдат Мои, 13 защото всички първородни са Мои. В деня, когато поразих всички първородни в египетската страна, Аз осветих за Себе Си всички първородни в Израил – било човек или добитък. Те ще бъдат Мои, Аз съм Господ.“

14 И каза Господ на Мойсей в Синайската пустиня: 15 „Преброй Левиевите синове според семействата им, според родовете им, преброй всички от мъжки пол от един месец и нагоре.“ 16 И Мойсей ги преброи според думите на Господа, както му бе заповядано. 17 Ето Левиевите синове според имената им: Гирсон, Каат и Мерари. 18 И ето имената на Гирсоновите синове според родовете им: Ливни и Шимей; 19 и Каатовите синове според родовете им: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил; 20 и Мерариевите синове според родовете им: Махли и Муши. Това са Левиевите родове според семействата им.

21 От Гирсон произлизат родът на Ливни и родът на Шимей. Това са родовете на Гирсоновите синове. 22 Преброените от тях, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха седем хиляди и петстотин души. 23 Родовете на Гирсон се разположиха на стан зад скинията, на западната страна. 24 Предводител на бащиния дом на Гирсоновите синове беше Елиасаф, Лаеловият син. 25 На Гирсоновите синове при скинията на събранието беше поверена грижата за скинията и покрива ѝ, за завесата от входа на скинията на събранието, 26 за завесите от двора, за завесата от входа на двора, който е около скинията и жертвеника, и за всичко необходимо при служенето.

27 От Каат произлизат родът на Амрам, родът на Ицхар, родът на Хеврон и родът на Узиил. Това са родовете на Каатовите синове. 28 Техният брой, всички от мъжки пол от един месец нагоре, беше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха светилището. 29 Родовете на Каат се разположиха на стан на южната страна на скинията. 30 Предводител на семейството на Каатовите синове беше Елуатан, Узииловият син. 31 На тях беше поверена грижата за ковчега, трапезата, светилника, жертвениците, за свещените съдове, с които си служат, за завесата и за всичко необходимо при служенето. 32 Началник на левитските началници беше Елеазар, син на свещеника Аарон; под негов надзор бяха онези, на които бе поверено да пазят светилището.

33 От Мерари произлизат родът на Махли и родът на Муши. Това са родовете на Мерариевите синове. 34 Преброените от тях, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души. 35 Предводител на семейството на Мерариевите синове беше Цуриил, Авихаиловият син. Те се разположиха на стан на северната страна на скинията. 36 На Мерариевите синове беше поверена грижата за дъските на скинията, напречните ѝ греди, стълбовете ѝ, подложките ѝ, всички вещи, необходими за това служене, 37 а също стълбовете около двора и подложките им, колчетата им и въжетата им.

38 А пред входа на скинията, на изток пред скинията на събранието, се разположиха на стан Мойсей и Аарон и синовете му. На тях беше поверено да пазят светилището за израилтяните; ако пък външен човек се приближи, да бъде умъртвен. 39 Числото на всички левити, преброени от Мойсей и Аарон според родовете им по заповед на Господа – всички от мъжки пол от един месец и нагоре, беше двадесет и две хиляди души.

40 Тогава Господ каза на Мойсей: „Преброй всички от мъжки пол от един месец и нагоре; като ги броиш поименно, 41 запази левитите за Мене – Аз съм Господ – вместо всички първородни сред израилтяните; запази така и добитъка на левитите вместо всички първородни сред добитъка на Израилевите синове.“ 42 И Мойсей преброи всички първородни сред израилтяните, както му беше заповядал Господ. 43 И всички първородни от мъжки пол според броя на племената, от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди двеста седемдесет и три.

44 Тогава Господ рече на Мойсей: 45 „Вземи левитите вместо всички първородни сред израилтяните и добитъка на левитите вместо техния добитък. Левитите ще бъдат Мои, Аз съм Господ. 46 А за откуп на двеста седемдесет и трима първородни израилтяни, които са повече от броя на левитите, 47 вземи по пет сикли на човек, според свещената сикла вземи – по двадесет гери за сикла, 48 и дай парите, с които те са откупени, на Аарон и синовете му.“ 49 И така, Мойсей взе парите от откупа на онези, които бяха в повече след размяната с левитите. 50 Парите, които взе от първородните израилтяни, възлизаха на хиляда триста шестдесет и пет сикли според свещената сикла. 51 И Мойсей стори, както Господ беше заповядал – даде парите от откупа на Аарон и синовете му съгласно думите на Господа.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes