A A A A A
Bible Book List

Числа 10 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

10 И Господ каза на Мойсей: „Направи си две тръби, направи ги от ковано сребро; те ще ти служат при свикването на народа и при вдигането на становете. Когато затръбят с тях, нека цялото общество се събере при тебе до входа на скинията на събранието. Когато затръбят с едната тръба, да дойдат при тебе предводителите и хилядниците на Израил. Когато затръбите за тревога, да се вдигнат становете, които са разположени на източната страна. Когато затръбите втори път за тревога, да се вдигнат становете, които са разположени на южната страна; да се тръби за тревога, когато тръгват на път. Когато пък се свиква събрание, тръбете, но не за тревога. С тръбите да тръбят Аароновите синове, свещениците; това да ви бъде вечен закон за поколенията ви. И когато се вдигнете на война в страната си против врага, който ви напада, тръбете за тревога с тръбите; тогава Господ, вашият Бог, ще си спомни за вас и вие ще се избавите от враговете си. 10 И в дни на веселие, на празници, на новолунията ви тръбете с тръби при всеизгарянията си и при мирните си жертви; и това ще бъде напомняне за вас пред вашия Бог. Аз съм Господ, вашият Бог.“

Начало на прехода от Синай до Моав

11 Във втората година, на двадесетия ден от втория месец, облакът се вдигна от скинията на откровението. 12 Тогава израилтяните потеглиха от Синайската пустиня стан по стан; и облакът се спря във Фаранската пустиня. 13 Така те за пръв път се вдигнаха по заповед на Господа, дадена чрез Мойсей. 14 Първо бе вдигнато знамето в стана на потомците на Юда според опълченията им. Предводител на опълчението на Юда беше Наасон, Аминадавовият син, 15 предводител на опълчението от племето на Исахаровите потомци беше Натанаил, Цуаровият син, 16 а предводител на опълчението от племето на Завулоновите потомци беше Елиав, Хелоновият син. 17 И когато скинията бе вдигната, тръгнаха Гирсоновите и Мерариевите потомци, които носеха скинията.

18 След това бе вдигнато знамето в стана на Рувимовите потомци според опълченията им. Предводител на Рувимовото опълчение беше Елицур, Шедеуровият син. 19 Предводител на опълчението от племето на Симеоновите потомци беше Шелумиил, Цуришадаевият син, 20 а предводител на опълчението от племето на Гадовите потомци беше Елиасаф, Регуиловият син. 21 Тогава тръгнаха Каатовите потомци, които носеха светилището; докато те пристигнат в новия стан, скинията трябваше да бъде издигната.

22 После беше вдигнато знамето в стана на Ефремовите потомци според опълченията им; предводител на Ефремовото опълчение беше Елишама, Амиудовият син, 23 предводител на опълчението от племето на Манасиевите потомци беше Гамалиил, Педацуровият син, 24 а предводител на опълчението от племето на Вениаминовите потомци беше Авидан, Гидеониевият син.

25 Последно сред всички станове бе вдигнато знамето в стана на Дановите потомци според опълченията им. Предводител на Дановото опълчение беше Ахиезер, Амишадаевият син; 26 предводител на опълчението от племето на Асировите потомци беше Пагиил, Охрановият син, 27 а предводител на опълчението от племето на Нефталимовите потомци – беше Ахира, Енановият син. 28 Такъв беше редът, по който потеглиха израилтяните според опълченията им; и те тръгнаха.

29 Тогава Мойсей каза на Ховав, Рагуиловия син, мадиамтец, Мойсеев сродник: „Ние отиваме на онова място, за което Господ беше казал: ‘Ще го дам на вас’. Ела заедно с нас и ще ти направим добро; защото Господ е обещал добро за Израил.“ 30 Но той му отвърна: „Няма да дойда, а ще отида в своята страна и при своя род.“ 31 А Мойсей рече: „Не ни оставяй, защото ти знаеш къде да разполагаме стан в пустинята и ще ни сочиш пътя. 32 Ако дойдеш с нас, доброто, което Господ ще стори на нас, и ние ще сторим на тебе.“

33 Така изминаха три дена път от планината на Господа и ковчегът на Господния завет вървеше на три дена път пред тях, за да им избере място, където да се спрат. 34 И Господният облак се явяваше денем над тях, когато тръгваха от стана.

35 Когато ковчегът се вдигаше за път, Мойсей казваше: „Стани, Господи, нека се разпръснат враговете Ти и да побягнат пред Тебе онези, които Те мразят!“ 36 А когато ковчегът се спираше, той казваше: „Върни се, Господи, при безбройните хиляди на Израил!“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes