A A A A A
Bible Book List

Числа 1 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Преброяване на боеспособните мъже

На първия ден от втория месец, на втората година, откакто бяха излезли от египетската страна, Господ говори на Мойсей в Синайската пустиня, в скинията на събранието и му каза: „Пребройте цялото общество израилтяни според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. Ти и Аарон извършете преброяване според мястото им в опълченията. Заедно с вас трябва да има по един човек от всяко племе, който да е глава на семейството си.

А ето имената на мъжете, които ще бъдат заедно с вас: от Рувим – Елицур, Шедеуровият син; от Симеон – Шелумиил, Цуришадаевият син; от Юда – Наасон, Аминадавовият син; от Исахар – Натанаил, Цуаровият син; от Завулон – Елиав, Хелоновият син; 10 от потомците на Йосиф: от Ефрем – Елишама, Амиудовият син; от Манасия – Гамалиил, Педацуровият син; 11 от Вениамин – Авидан, Гидеониевият син; 12 от Дан – Ахиезер, Амишадаевият син; 13 от Асир – Пагиил, Охрановият син; 14 от Гад – Елиасаф, Регуиловият син; 15 от Нефталим – Ахира, Енановият син. 16 Това са избраниците на обществото, предводителите на бащините племена, хилядници на израилтяните.“

17 Тогава Мойсей и Аарон взеха тези поименно назовани мъже 18 и свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един според родовете си, според семействата си, според броя на имената на мъжете от двадесет години нагоре, 19 както Господ бе заповядал на Мойсей. И той извърши преброяването им в Синайската пустиня.

20 Най-напред бяха потомците на Рувим, първородния син на Израил, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 21 От Рувимовото племе бяха преброени четиридесет и шест хиляди и петстотин души.

22 След това потомците на Симеон, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 23 От Симеоновото племе бяха преброени петдесет и девет хиляди и триста души.

24 След това потомците на Гад, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 25 От Гадовото племе бяха преброени четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

26 След това потомците на Юда, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 27 От Юдовото племе бяха преброени седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.

28 След това потомците на Исахар, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагор. 29 От Исахаровото племе бяха преброени петдесет и четири хиляди и четиристотин души.

30 След това потомците на Завулон, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според боря на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 31 От Заволоновото племе бяха преброени петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

32 След това потомците на Йосиф: от Ефремовите синове, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според боря на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре; 33 от Ефремовото племе бяха преброени четиридесет хиляди и петстотин души. 34 От Манасиевите синове, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 35 От Манасиевото племе бяха преброени тридесет и две хиляди и двеста души.

36 След това потомците на Вениамин, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 37 От Вениаминовото племе бяха преброени тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

38 След това потомците на Дан, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 39 От Дановото племе бяха преброени шестдесет и две хиляди и седемстотин души.

40 След това потомците на Асир, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 41 От Асировото племе бяха преброени четиридесет и една хиляди и петстотин души.

42 След това потомците на Нефталим, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 43 От Нефталимовото племе бяха преброени петдесет и три хиляди и четиристотин души.

44 Това са изброените, които Мойсей и Аарон преброиха заедно с предводителите на Израил – дванадесетте мъже, всеки глава на семейството си. 45 Така всички преброени израилтяни според семействата им от двадесет години нагоре, всички боеспособни в Израил, 46 всички те бяха общо на брой шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 47 А тези сред тях, които бяха левити според бащиното им племе, не бяха преброени.

Отделяне на левитите

48 Защото Господ рече на Мойсей: 49 „Само броя на Левиевото племе не прибавяй към израилтяните; 50 на левитите повери скинията на откровението, всичките ѝ принадлежности и всичко, което е при нея; нека те носят скинията и всичките ѝ принадлежности, да извършват служението около нея и да се разполагат на стан около скинията. 51 И когато трябва да се пренася скинията, левитите да я вдигат, и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; ако пък външен човек се доближи до нея, да бъде умъртвен. 52 Израилтяните трябва да се разполагат на стан, всеки на своето място и всеки при знамето си – според мястото си в опълченията, 53 а левитите трябва да се разполагат на стан около скинията на откровението, за да не падне Божият гняв върху обществото на израилтяните; левитите да стоят на стража при скинията на откровението.“

54 Така и сториха израилтяните; както бе заповядал Господ на Мойсей, така и сториха.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes