Add parallel Print Page Options

Перепис народу

26 Після страшної моровиці Господь сказав Мойсею та Елеазару, сину священика Аарона: «Перелічіть усю громаду народу ізраїльського за родами їхніми: всіх чоловіків Ізраїлю від двадцяти років і старше, що здатні служити у війську».

Тож Мойсей та священик Елеазар звернулися до них на рівнинах Моаву біля Йордану, проти Єрихона. І сказали вони: «Перелічіть кожного чоловіка віком від двадцяти і старше, як Господь наказав Мойсею та народу Ізраїлю, коли вони вийшли із землі Єгипетської».

Рувим був первістком Ізраїлю. Нащадки Рувима:

від Ханоха—рід ханохіїв,

від Паллу—рід паллуїв;

від Хезрона—рід хезроніїв,

від Кармія—рід карміїв.

Це роди Рувима. Число порахованих було сорок три тисячі сімсот тридцять чоловік.

Еліав був сином Паллу. Синами Еліава були Немуел, Датан і Авірам. Це були ті самі Датан та Авірам, обрані з громади, що бунтували проти Мойсея та Аарона разом з прибічниками Кори, коли повстали проти Господа. 10 Земля тоді роззявила пащу й проковтнула їх разом з Корою; ця зграя загинула, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловік, і вони стали пересторогою для інших. 11 Але сини Кори не померли.

12 Оце нащадки Сімеона родами їхніми:

від Немуела—рід немуеліїв;

від Яміна—рід яминіїв;

від Якина—рід якиніїв;

13 від Зери—рід зераїв;

від Шаула—рід шауліїв.

14 Це були роди Симеона. Вони налічували двадцять дві тисячі двісті чоловік.

15 Ось нащадки Ґада за родами їхніми:

від Зефона—рід зефоніїв;

від Хаґґі—рід хаґґіїв;

від Шуні—рід шуніїв;

16 від Озні—рід озніїв;

від Ері—рід еріїв;

17 від Арода—рід ародіїв;

від Арелі—рід ареліїв.

18 Це були роди Ґада. Вони налічували сорок тисяч п’ятсот чоловік.

19 Синами Юди були Ер та Онан. Ер та Онан померли в землі Ханаанській. 20 Ось нащадки Юди за їхніми родами:

від Шелаха—рід шелаїв;

від Переза—рід перизійців;

від Зери—рід зераїв.

21 Ось нащадки Переза:

від Хезрона—рід хезроніїв;

від Хамула—рід хамуліїв.

22 Це були роди Юди. Вони налічували сімдесят шість тисяч п’ятсот чоловік.

23 Ось нащадки Іссаха́ра за їхніми родами:

від Толи—рід толіїв;

від Пуа—рід пуаїв;

24 від Яшува—рід яшувіїв;

від Шимрона—рід шимроніїв.

25 Це були роди Іссаха́ра. Вони налічували шістдесят чотири тисячі триста чоловік.

26 Ось нащадки Завулона за їхніми родами:

від Середа—рід середіїв;

від Елона—рід елоніїв;

від Яглеела—рід яглееліїв.

27 Це були роди Завулона. Вони налічували шістдесят тисяч п’ятсот чоловік.

28 Ось сини Йосипа за їхніми родами: Манассія та Ефраїм. 29 Ось нащадки Манассії:

від Макіра—рід макіріїв (Макір був батьком Ґілеада);

від Ґілеада—рід ґілеадців.

30 Оце були нащадки Ґілеада:

від Іезера—рід іезеріїв;

від Хелека—рід хелекіїв;

31 від Азріела—рід асріеліїв;

від Сихема—рід сихеміїв;

32 від Шеміда—рід шемідіїв;

від Хефера—рід хеферіїв.

33 Зелофехад був сином Хефера. Він синів не мав, лише дочок. Імена дочок Зелофехада були: Махла, Ноа, Гоґла, Милка і Тирца.

34 Це були роди Манассії. Вони налічували п’ятдесят дві тисячі сімсот чоловік.

35 Ось нащадки Ефраїма за їхніми родами:

від Шутели—рід шутелаїв;

від Векера—рід векеріїв;

від Тагана—рід таганіїв.

36 Ось нащадки Шутели:

від Ерана—рід ераніїв.

37 Це були роди Ефраїма. Вони налічували тридцять дві тисячі п’ятсот чоловік.

Це були нащадки Йосипа за їхніми родами.

38 Ось нащадки Веніамина за їхніми родами:

від Бели—рід белаїв;

від Ашбела—рід ашбеліїв;

від Агірама—рід агіраміїв;

39 від Шуфама—рід шуфаміїв;

від Гуфама—рід гуфаміїв.

40 Синами Бели були Ард і Нааман;

від Арда—рід ардіїв;

від Наамана—рід нааманіїв.

41 Це були роди Веніамина. Вони налічували сорок п’ять тисяч шістсот чоловік.

42 Ось нащадки Дана за їхніми родами:

від Шугама—рід шугаміїв.

Це були нащадки Дана за їхніми родами. 43 Всього перелічених з роду шугаміїв було шістдесят чотири тисячі чотириста чоловік.

44 Ось нащадки Ашера за їхніми родами:

від Імни—рід імнаїв;

від Ішві—рід ішвіїв;

від Верії—рід веріїв.

45 Від нащадків Верії:

від Хевера—рід хеверіїв;

від Малкіела—рід малкіеліїв.

46 (Ім’я дочки Ашера було Сера). 47 Це були роди Ашера. Вони налічували п’ятдесят три тисячі чотириста чоловік.

48 Ось нащадки Нафталі за їхніми родами:

від Ягзеела—рід ягзееліїв;

від Ґуні—рід ґуніїв;

49 від Єзера—рід єзеріїв;

від Шиллема—рід шиллеміїв.

50 Це були роди Нафталі. Вони налічували сорок п’ять тисяч п’ятсот чоловік.

51 Всього народ Ізраїлю налічував шістсот одну тисячу сімсот тридцять чоловік.

52 Господь сказав Мойсею: 53 «Землю поділено буде між ними як спадщину поіменно. 54 Для більших зроби більшу спадщину, для менших—меншу. Кожному дадуть його спадщину за кількістю. 55 Але земля розподілятиметься за жеребом. Вони успадковують її за іменами своїх колін. 56 Спадщина кожного, незважаючи великий чи малий, розподілятиметься за жеребом».

57 Ось левити, яких пораховано було за їхніми родами:

від Ґершона—рід гершоніїв;

від Когата—рід когатіїв;

від Мерарі—рід Мераріїв.

58 Це також роди Левія:

рід Левнія;

рід Хеврона;

рід Маглі; рід Мушія;

рід Кори.

Когат був батьком Амрама. 59 Ім’я Амрамової дружини було Йогевед, дочка Левія, яка народилась у Левія в Єгипті. Вона народила Амрамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Міріам.

60 У Аарона народилися Надав, Авігу, Елеазар та Ітамар. 61 Надав та Авігу померли, коли приносили негідний вогонь перед Господом.

62 Усіх же порахованих хлопчиків та чоловіків віком від одного місяця і старше було двадцять три тисячі, бо їх не було пораховано серед решти народу Ізраїлю, адже їм не дісталося спадщини поміж народу Ізраїлю.

63 Це були люди, пораховані Мойсеєм та священиком Елеазаром, які переписали народ Ізраїлю на рівнинах Моаву, біля Йордану, навпроти Єрихона. 64 Між ним не було вже жодного з тих, кого рахували Мойсей з Аароном, які переписували народ Ізраїлю в пустелі Синай. 65 Бо Господь сказав проти них: «Вони помруть у пустелі. Ніхто з них не лишиться в живих, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса, сина Навина».