A A A A A
Bible Book List

Трета Ездра 12 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

12 Докато лъвът говореше на орела тези думи, аз видях, че вече не се явяваше главата, останала с четири крила, които бяха преминали към нея и се издигаха, за да царуват, ала царството им беше слабо и пълно с размирици. И видях: ето те изчезнаха и цялото тяло на орела гореше в пламъци, а земята беше обзета от ужас.

И аз се събудих от изумление и неописуем страх и казах на духа си: „Ето ти ми причини това, изследвайки пътищата на Всевишния. Сърцето ми е изпълнено с тревога, изнемогвам и не ми остана сила от ужаса, който ме сполетя тази нощ. Затова сега ще се помоля на Всевишния да ме подкрепи докрай.“ И казах: „Владико Господи! Ако съм придобил благодат пред Твоя взор, ако си ме сметнал за по-праведен от мнозина и ако моята молитва наистина е достигнала до Тебе, подкрепи ме и покажи на мене, Своя раб, значението на това страшно видение, та душата ми съвсем да се успокои. Ти ме сметна за достоен да ми покажеш последните времена.“

И Той ми отговори: 10 „Ето значението на твоето видение: 11 орелът, който ти видя да се издига от морето, е царството, показано във видението на Даниил[a], твоя брат, 12 но на него не беше разяснено онова, което Аз сега разяснявам на тебе. 13 Ето настъпват дни, когато на земята ще се въздигне царство, по-страшно от всички царства, които са били преди него. 14 В него ще царуват един след друг дванадесет царе. 15 Вторият от тях, който се възцари, ще удържи властта по-дълго време, отколкото другите единадесет. 16 Такова е значението на дванадесетте крила, които ти видя.

17 Това, че чу глас, който говореше не от главите на орела, а от средата на тялото му, 18 означава, че след време в това царство ще възникнат не малко размирици и то ще се изложи на опасност да пропадне; но то няма да падне тогава и ще се възстанови в първоначалното си състояние.

19 А това, че видя под крилата осем малки пера, съединени с тях, означава, 20 че в царството ще се въздигнат осем царе, чиито времена ще бъдат леки и годините им ще се изнижат бързо, но двама от тях ще загинат. 21 Когато наближи средното време, четирима ще се запазят до времето, когато краят на това време ще бъде близо, а двама ще се запазят до самия му край.

22 Това, че видя трите глави почиващи, 23 означава, че в последните дни на това време Всевишният ще въздигне три царства и ще им подчини много други; и те ще властват над земята 24 и над нейните обитатели с повече страдания, отколкото всички, които са били преди тях. Затова те са и наречени глави на орела, 25 защото тъкмо те ще довършат беззаконията на това време и ще положат неговия край. 26 А това, че видя голямата глава да не се явява вече, означава, че един от царете ще умре в постелята си, и то в мъки, 27 а другите двама меч ще погуби. 28 Мечът на единия ще погуби онзи, който е с него, ала и той след време ще умре от меч.

29 А това, че видя двете пера под крилата да преминават към главата отдясно, 30 това са онези, които Всевишният е запазил до края на царството – царство в недоимък, изпълнено с размирици.

31 Лъвът, който ти видя да излиза от гората с рев, да говори на орела и да изобличава неправдите му с всичко изречено, което ти чу, 32 това е Помазаникът, съхранен от Всевишния до края против тях и против безчестията им, Който ще ги изобличи и ще разкрие тяхното потисничество. 33 Той ще ги изправи пред съда на живите и след като ги изобличи, ще ги накаже. 34 Заради Своето милосърдие Той ще избави остатъка от Моя народ, онези, които са се запазили в Моите предели, и ще ги зарадва, докато настане краят – съдният ден, за който ти бях казал отначало.

35 Такъв е сънят, който ти видя, и такова е значението му. 36 Само ти си достоен да знаеш тази тайна на Всевишния. 37 Всичко това, което видя, напиши в книга и постави на скрито място; 38 и обясни на мъдрите сред твоя народ, уверен, че сърцата им са способни да възприемат и да пазят тези тайни. 39 А ти остани тук още седем дена, за да ти бъде показано онова, което Всевишният благоволи да ти покаже.“ И си отиде от мене.

40 Когато изминаха седемте дена и целият народ чул, че аз не съм се върнал в града, събраха се всички – мало и голямо, и като дойдоха при мене, ми казаха: 41 „С какво прегрешихме към тебе и с какво те обидихме, та ни остави и седиш на това място? 42 От целия народ само ти ни остана като грозд от лоза, като светилник на тъмно място и като пристан за кораб, избавен от буря. 43 Нима са малко бедите, които ни сполетяха? 44 Ако ни изоставиш, по-добре да бяхме изгорели, когато гореше Сион, 45 защото ние не сме по-добри от онези, които измряха там.“ И ридаеха с висок глас.

Тогава аз им отговорих: 46 „Надявай се, Израилю, не скърби ти, доме на Яков, 47 защото Всевишният ви помни и Силният не ви е забравил в бедите. 48 И аз не съм ви изоставил и не съм си отишъл от вас, а дойдох на това място да се помоля за разорения Сион и да търся милосърдие за унизената ваша светиня. 49 Сега нека всеки отиде у дома си и аз ще дойда при вас след тези дни.“ 50 И народът се върна в града, както му казах. 51 Аз пък останах в полето седем дена, както ми беше заповядано; през тези дни ядох само полски цветя и тревата ми беше храна.

Footnotes:

  1. 12:11 Отнася се за Четвъртото царство (вж. Дан. 7:6,23).
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes