A A A A A
Bible Book List

Римляни 8 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Живот в Духа

Така сега няма осъждение за онези, които са в Христос Исус. Защото законът на Духа, който носи живот, в Христос Исус те [a] освободи от закона на греха, който води до смърт. Бог извърши това, което законът на Моисей, загубил силата си чрез нашата човешка природа, не можа. Като изпрати на земята собствения си Син, който прие тяло, подобно на нашите човешки тела, с които грешим, за да плати за греха, Бог осъди греха чрез това тяло. Той направи това, за да станем праведни според изискванията на закона и сега ние живеем, като следваме Духа, а не грешната си човешка природа.

Защото онези, които живеят според грешната си природа, следват желанията на грешната си природа, а тези, които живеят според Духа, следват желанията на Духа. Умът, управляван от недуховната човешка природа, води към духовна смърт, а умът, управляван от Духа, води към живот и мир. Умът, управляван от недуховната човешка природа, е против Бога, защото не се покорява и не може да се покори на Божия закон и онези, които живеят според грешната си природа, не могат да се харесат на Бога.

Но ако Божият Дух наистина живее във вас, ръководи ви не грешната природа, а Духът. А ако някой няма Христовия Дух, този човек не принадлежи на Христос. 10 От друга страна, ако Христос е във вас, дори телата ви да са мъртви вследствие на греха, Духът ви дава живот, защото сте станали праведни пред Бога. 11 Бог възкреси Исус от мъртвите и сега във вас живее Божият Дух. Онзи, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот на вашите смъртни тела чрез своя Дух, който живее във вас.

12 Затова, братя и сестри, ние не трябва да живеем според законите на грешната природа, защото не сме задължени да следваме нейните желания. 13 Онези, които живеят според грешната си природа, ще умрат, а онези, които чрез Духа умъртвят греховните си желания, ще живеят, 14 защото истинските Божии деца са онези, които са ръководени от Божия Дух. 15 Вие приехте не дух, който ви прави роби и отново ви кара да се страхувате, а Духа, който ви прави Божии деца. Чрез него викаме „ Авва, Отче!“ [b] 16 и същият този Дух заедно с нашия дух свидетелства, че сме Божии деца. 17 И понеже сме негови деца, ние също сме Божии наследници и наследници заедно с Христос, и след като страдаме заедно с него, ще получим и слава [c] като неговата.

Бъдещата слава

18 Сигурен съм, че страданията ни в този живот са нищо в сравнение с бъдещата слава, [d] която ще ни бъде дадена. 19 Създаденият от Бога свят с нетърпение очаква времето, когато ще се разкрие кои са Божиите деца. 20 Светът беше променен така, че всичко в него се обезсмисли. Това стана не защото той го искаше, а защото Бог реши да го промени с надеждата, 21 че създаденото от него ще бъде освободено от своето робство на разруха и ще се радва на славната свобода, която принадлежи на Божиите деца.

22 Защото знаем, че досега всичко, сътворено от Бога, стене и страда като жена в родилни болки. 23 И не само всичко сътворено, а и ние, които имаме Духа като начало на Божието благословение, стенем в себе си, докато с нетърпение очакваме пълното осиновяване от Бога, когато телата ни ще бъдат освободени. 24 Ние бяхме спасени и затова имаме тази надежда в сърцата си. Ако можехме да видим онова, което очакваме, то това нямаше да е истинска надежда, защото кой се надява на нещо, което вече вижда? 25 Но ние се надяваме на нещо, което още не виждаме, и търпеливо го очакваме.

26 Духът идва на помощ в слабостта ни. Ние не знаем за какво и как да се молим, а той самият се моли за нас със стенания, които не могат да се изразят с думи. 27 Бог вижда това, което е в сърцата ни, и знае какво иска Духът, защото той се моли за Божиите святи хора така, както Бог желае.

28 И знаем, че във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат, онези, които призова, защото такъв бе планът му. 29 Още преди сътворението на света той познаваше хората, които предварително отдели да бъдат подобни на неговия Син, за да може Божият Син да бъде първородният [e] сред много братя и сестри. 30 Бог не само ги отдели предварително, но ги и призова; които призова, направи праведни; и които направи праведни, прослави.

Божията любов в Христос Исус

31 Какво да кажем за това? Ако Бог е на наша страна, кой може да е против нас? 32 Нима Онзи, който не пожали собствения си Син, а го изпрати да умре за всички ни, няма да ни даде, заедно с Исус, и всичко останало? 33 Кой може да обвини избраните от Бога? Никой! Защото Бог е този, който ги обявява за невинни. 34 Кой може да ги осъди? Никой! Христос Исус умря и, което е още по-важно, беше възкресен, и сега седи от дясната страна на Бога и се застъпва за нас. 35 Кой ще ни отдели от любовта на Христос? Неприятностите, трудностите, преследванията, липсата на храна или дрехи, опасностите или мечът? 36 Както е писано:

„Заради теб ни убиват непрестанно
и гледат на нас като на овце,
    обречени на заколение.“ [f]

37 Не, във всички тези неща ние печелим славна победа чрез Онзи, който ни обикна. 38 Защото твърдо вярвам, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито управляващите духове, нито нещо в настоящето, нито нещо в бъдещето, нито други сили, 39 нито нещо във висините, нито нещо в дълбините, нито каквото и да е от създаденото може да ни отдели от Божията любов, която имаме в Христос Исус, нашия Господ.

Footnotes:

  1. Римляни 8:2 те Според някои гръцки ръкописи: „ме“.
  2. Римляни 8:15 Авва Арамейската дума за „баща“ или „татко“.
  3. Римляни 8:17 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  4. Римляни 8:18 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  5. Римляни 8:29 първородният Това вероятно означава, че Христос е първият в Божието семейство, който споделя Божията слава.
  6. Римляни 8:36 Псалм 44:22
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes