A A A A A
Bible Book List

Римляни 3 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

И така, какво предимство имат юдеите и каква е ползата от обрязването? Голяма във всяко отношение. Първо, защото на тях Бог повери ученията си. И какво от това, че някои не бяха верни на Бога? Нима тяхната невярност ще го възпре да изпълни обещаното от него? Не, разбира се! Бог ще продължи да бъде верен, дори и всеки човек да е лъжец, както казва Писанието:

„Ще докажеш, че си прав,
    когато говориш,
и ще спечелиш, когато те съдят.“ [a]

И така, какво да кажем, щом като нашите грехове само показват Божията праведност? Нима Бог е несправедлив, когато ни наказва? (Казвам това, което някои хора могат да си помислят.) Не, разбира се! Иначе как ще съди света?

Може да кажеш: „Щом като Божията слава [b] расте от това, че моята лъжа показва по-ясно неговата истина, защо ме съдят като грешник?“ Все едно казваш: „Нека вършим зло, за да дойде доброто!“ Има хора, които ни клеветят и говорят, че ние поучаваме точно това. Тези хора заслужават да бъдат осъдени.

Всички хора са виновни

И така, ние, юдеите, по-добри ли сме от останалите? Съвсем не! Вече поставихме обвинението, че както юдеите, така и езичниците са под властта на греха. 10 Както е писано:

„Няма нито един човек без грях.
11 Няма нито един, който разбира.
Няма нито един, който търси Бога.
12 Всички му обърнаха гръб
    и всички се поквариха.
Няма нито един,
    който да върши добро.
Няма дори и един!“ [c]

13 „Като зловоние от отворен гроб
са противни думите,
    излизащи от устата им.
Използват езика си, за да лъжат.“ [d]

„Думите им са змийска отрова.“ [e]

14 „Устите им са пълни с проклятия и жлъч.“ [f]

15 „Винаги са готови да раняват
    и убиват,
16 навсякъде, където отидат,
    носят разруха и нещастие
17 и не познават пътя към мира.“ [g]

18 „Те нямат страхопочитание към Бога.“ [h]

19 Сега знаем, че това, което законът казва, се отнася за онези, които са под закона, за да се сложи край на всички оправдания, които хората си намират, и да се покаже, че Бог ще съди цялото човечество. 20 Никой няма да бъде оправдан пред Бога заради подчинение на закона, защото законът само показва греха ни.

Как Бог прави хората праведни

21 Но сега се разкрива как Бог прави хората праведни. Това става отделно от закона, въпреки че законът и пророците свидетелстват за него. 22 Бог прави хората праведни чрез вярата в [i] Исус Христос и това се отнася за всички, които вярват, понеже няма разлика между хората, 23 защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава. [j] 24 Но Бог ги прави праведни чрез своята благодат даром, като ги освобождава от греха чрез Христос Исус. 25 Чрез кръвта на Исус Бог го представи като изкупителна жертва за греховете на онези, които имат вяра. Така показа, че е бил справедлив, когато, поради снизхождението си, в миналото не е наказал хората за греховете им. 26 Бог извърши това, за да докаже, че е справедлив в настоящето и че ще продължи да бъде справедлив и същевременно да прави праведен всеки, който вярва в Исус.

27 Защо да се хвалим тогава? Няма за какво. Това е изключено не от закона на делата, а от закона на вярата. 28 Защото вярваме, че човек става праведен чрез вярата, а не чрез делата, които е извършил, за да се подчини на закона. 29 И нима Бог принадлежи само на юдеите? Нима той не е Бог и на езичниците? Разбира се, че е. 30 Тъй като Бог е един, той ще направи праведни както юдеите, така и езичниците [k] чрез вяра. 31 Означава ли това, че чрез вяра унищожаваме закона? Не, в никакъв случай! Ние се съгласяваме с него.

Footnotes:

 1. Римляни 3:4 Псалм 51:4
 2. Римляни 3:7 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
 3. Римляни 3:12 Псалм 14:1-3
 4. Римляни 3:13 Псалм 5:9
 5. Римляни 3:13 Псалм 140:3
 6. Римляни 3:14 Псалм 10:7
 7. Римляни 3:17 Исая 59:7-8
 8. Римляни 3:18 Псалм 36:1
 9. Римляни 3:22 вярата в Или: „верността на“.
 10. Римляни 3:23 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
 11. Римляни 3:30 както юдеите, така и езичниците Букв.: „както обрязаните, така и необрязаните“.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes