A A A A A
Bible Book List

Римляни 16 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Последни поздрави

16 Препоръчвам ви Фива, наша сестра, дякониса [a] в църквата [b] в Кенхрея. Приемете я в Господа, както подобава на Божии хора, и й помогнете с всичко, от което се нуждае от вас, защото тя много е помагала и на мен, и на други хора.

Поздравете Прискила и Акила, които работят заедно с мен в Христос Исус. Те рискуваха живота си, за да спасят моя, за което не само аз съм им благодарен, но и всички църкви на езичниците. Поздравете и църквата, която се събира в техния дом.

Поздравете и моя скъп приятел Епенет, който беше първият в Азия, [c] повярвал в Христос. Поздравете Мария, която много се труди за вас. Поздравете Андроник и Юния, мои сродници, които бяха в затвора заедно с мен и са едни от най-видните сред [d] апостолите. Те станаха християни още преди мен. Поздравете Амплий, моя скъп приятел в Господа. Поздравете Урбан, който работи заедно с мен в Христос, и моя скъп приятел Стахий. 10 Поздравете Апелий, който беше поставен на изпитания и доказа, че е истински християнин. Поздравете всички от семейството на Аристовулий. 11 Поздравете сродника ми Иродион и всички от семейството на Наркис, които принадлежат на Господа. 12 Поздравете Трифена и Трифоса, които упорито се трудят в Господа. Поздравете моята скъпа приятелка Персида, която също много се труди в Господа. 13 Поздравете Руф, избрания в Господа, и майка му, която е и моя майка. 14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ермий, Патрова, Ерм и всички братя в Христос, които са с тях. 15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, Олимпан и всички Божии хора с тях. 16 Поздравете се един друг със свята целувка. Всички Христови църкви ви поздравяват.

17 Братя и сестри, моля ви да внимавате много с тези, които причиняват разногласия сред хората и смущават вярата им, противно на учението, което сте приели. Стойте далеч от тях, 18 защото такива хора служат не на нашия Господ Христос, а на собствените си апетити и с ласкателни приказки и мили думи заблуждават хората, които не познават злото. 19 Вестта за вашето покорство стигна до всички вярващи и аз съм много щастлив за вас, но искам да постъпвате мъдро по отношение на доброто и да съхраните невинността си по отношение на злото.

20 Богът на мира скоро ще смачка Сатана и ще ви даде власт над него.

Благодатта на нашия Господ Исус да бъде с вас.

21 Тимотей, който работи заедно с мен, ви поздравява. Поздравяват ви също и сродниците ми Луций, Ясон и Сосипатър.

22 Поздравявам ви в Господа и аз, Тертий, който записвам това послание.

23 Гай, в чийто дом живея аз и се събира цялата църква, също ви поздравява. Поздравяват ви още Ераст, градският ковчежник тук, и нашият брат Кварт. 24 [e]

25 Слава [f] на Бога, който може да укрепи вярата ви чрез Благата вест, която проповядвам. Това е посланието за Исус Христос, тайната истина, която Бог разкри и която векове наред беше скрита. 26 Но сега тя бе изявена чрез написаното от пророците и според заповедта на вечния Бог се извести на всички народи, за да повярват и да му се подчинят. 27 На единствено мъдрия Бог да бъде слава завинаги чрез Исус Христос! Амин.

Footnotes:

  1. Римляни 16:1 + дякониса Гръцка дума, която означава „служителка“. Вж. 1 Тим. 3:11.
  2. Римляни 16:1 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  3. Римляни 16:5 + Азия Западната част на Мала Азия.
  4. Римляни 16:7 сред Или: „според“.
  5. Римляни 16:24 Някои гръцки ръкописи добавят стих 24: „Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.“
  6. Римляни 16:25 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes